1. B

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

11.3.2020 Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví - zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole a školských zařízení. Vážení rodiče, prosím sledujte web školy. Úkoly Vám budu posílat přes mail.

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení předmětu Anglický jazyk - 1. ročník: práce, aktivita a zájem v hodinách, nošení pomůcek ( pracovní sešit, pastelky a případně pracovní listy). Ústní zvládnutí slovní zásoby.

Zásady hodnocení: Čj- známka zahrnuje hodnocení ústního projevu, úroveň počátečního čtení a psaní M - známka zahrnuje znalost počátečních matematických pojmů, orientace v číslech v oboru do 10, sčítání, odčítání, řešení jednoduchých slovních úloh Prv - známka zahrnuje porozumění probíranému učivu a aktivní přístup v hodinách Vv - známka zahrnuje hodnocení čistoty a provedení práce, využití vlastní fantazie Tv - známka zahrnuje hodnocení snahy a provedení cviku, porozumění povelům, pokynům a pravidlům Hv - známka zahrnuje naučení se textu písní, orientace v rytmu a intonaci 1.10. bude fotografování jednotlivců 5.10. volby v budově Jindřišská, program mimo budovu!