1. B

Na vánočním jarmarku jsme utržili 480,- Kč. Bude použito na odměny pro děti.

Zásady hodnocení: Čj- známka zahrnuje hodnocení ústního projevu, úroveň počátečního čtení a psaní M - známka zahrnuje znalost počátečních matematických pojmů, orientace v číslech v oboru do 10, sčítání, odčítání, řešení jednoduchých slovních úloh Prv - známka zahrnuje porozumění probíranému učivu a aktivní přístup v hodinách Vv - známka zahrnuje hodnocení čistoty a provedení práce, využití vlastní fantazie Tv - známka zahrnuje hodnocení snahy a provedení cviku, porozumění povelům, pokynům a pravidlům Hv - známka zahrnuje naučení se textu písní, orientace v rytmu a intonaci 1.10. bude fotografování jednotlivců 5.10. volby v budově Jindřišská, program mimo budovu!