4. B

V pondělí 25.3. nebude TV. V pátek 29.3. jedeme na Strahov na "Pískování". Děti budou mít s sebou sportovní oblečení, svačinu a pití.

26.3. jdeme od 9:00 hodin do kina: "Mirai, dívka budoucnosti", vstupné je 69,-Kč. Děti přinesou 50,-Kč, zbytek bude uhrazen z TF.

15.3. jdeme od 10:00 hodin na výstavu GHMP- Městská knihovna, vstupné platíme z TF

V pátek 25.1. jdeme od 10:00 hodin na výstavu a výtvarnou dílnu - "Jemná matérie", Topičův salon

Ve čtvrtek 31.1. 2019 bude ukončeno 1. pololetí školního roku 2018/2019 rozdáním vysvědčení. Tento den začíná škola v 8:55 a končí v 9:40, následně děti, které neodcházejí po skončení vyučování domů, zůstávají v družině. Provoz družiny bude ukončen v 16 hodin.

17.1. jdeme od 10:00 hodin do Náprstkova muzea

18.1. píšeme čtvrtletní práci z matematiky

17.1. píšeme čtvrtletní práci z ČJ

V pondělí 14.1. jdeme od 10:00 hodin na výstavu - F. Kupka. Vstupné budue hrazeno z TF.

Ve středu 9.1. jdeme od 10:00 hodin do Obecního domu na výstavu A. Mucha- Slovanská epopej. Vstupné bude hrazeno z TF.

21.12.2018 Vážení rodiče, na vánočním trhu jsme za výrobky vybrali 4.248,- Kč. Přeji klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v celém nové roce.

V pátek 21.12. 2018 končí vyučování v 11:40 hodin.

Ve čtvrtek 20.12.2018 končí vyučování v 11:40 hodin.

Ve středu 12.12. jedeme na plánovanou exkurzi: Kam odtéká voda a jak se čistí znečistěná voda Sklářská huť GLASSTAR NENAČOVICE Odchod od školy je v 7:45 hodin. Jdeme na Hlavní nádraží, kde na nás čeká autobus. Děti budou mít batůžek se svačinou a pitím, čip na oběd a igelitový sáček pro případ nevolnosti (kinedryl). Doporučené kapesné do sklárny - 50-100 Kč. Děti musí mít teplé oblečení a pevné boty s neklouzavou podrážkou. Cena za exkurzi je 35,- Kč. Děti přinesou 30,-Kč, zbytek doplatím z TF.

3.12.2018 od 9:00 - 11:00 hodin máme na Strahově pískování. Děti budou mít s sebou sportovní oblečení, svačinu a pití.

30.11.2018 mají žáci ředitelské volno

14.11. píšeme čtvrtletní práci z matematiky 15.11. píšeme čtvrtletní práci z českého jazyky

Ve čtvrtek 18.10. jdeme od 10:00 hodin do Leica Gallery Prague - Slibuji věrnost republice

V pondělí 15.10. od 9:00 hodin máme Deskohraní. Sejdeme se ráno v Jeruzalémské.

V pátek 5.10.2018 končí vyučování v 11:30 hodin

27.9.2018 Vážení rodiče, připomínám: v pondělí 1.10 proběhne focení tříd v pátek 5.10. odcházíme v 9:30 na besedu do MK: Veselé příběhy knižních hrdinů

Hodnocení předmětu Tělesná výchova: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost úborů a pomůcek, zvládnutí technik jednotlivých cviků Hodnocení předmětů Vlastivěda: aktivita v hodině, vedení sešitů, známky z malých písemných testů, ústní zkoušení, čtvrtletní opakovací testy, vypracování domácích úkolů Hodnocení předmětu Matematika: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby), aktivita a práce v hodinách. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. Hodnocení předmětu Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Hodnocení předmětu Anglický jazyk - práce, aktivita a zájem v hodinách, menší gramatické testy na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, ústní zkoušení na slovní zásobu a odpovědi na jednoduché otázky, pamětné osvojení krátkých říkadel, plnění úkolů, nošení pomůcek. Ústní zvládnutí slovní zásoby. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Hodnocení předmětu Výtvarná výchova: hodnotí se práce, zájem a snaha žáků, nošení pomůcek, připravenost na hodinu.

Kriteria hodnocení 2018/19 4.B:
Přírodověda - Známka zahrnuje hodnocení práce v hodinách, aktivitu, připravenost na hodinu, úpravu sešitů a znalost probíraných vědomostí (ústně, písemně).
Pracovní činnosti: Do známky je zahrnuté provedení a čistota práce, nápaditost, připravenost na hodinu