5. A

Zásady hodnocení: 5. ročník ČJ: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. MA: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby). Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. VL a PŘ: aktivita v hodině, vedení sešitů, známky z malých písemných testů, ústní zkoušení, čtvrtletní opakovací testy, vypracování domácích úkolů. HV: aktivita v hodině, vedení sešitu, známky z malých písemných testů, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. VV a PČ: hodnotí se práce, zájem a snaha žáka, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. TV: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost úboru a pomůcek, zvládnutí technik jednotlivých cviků. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Práce ve škole a průběžná domácí příprava by měly být zárukou dobrého výsledku a bude k nim v nerozhodných případech přihlédnuto. Pokud děti samostatně vytvářejí cokoli mimořádného (kniha, divadélko, skladba, model, ilustrace), bude to v daném předmětu zohledněno. Na trzích bylo utrženo 564 Kč. Částka bude použita na školní pomůcky pro děti.

Na trzích byla utržena částka 564 Kč. Částka bude použita na školní pomůcky pro děti.

Zásady hodnocení: 5. ročník ČJ: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. MA: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby). Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. VL a PŘ: aktivita v hodině, vedení sešitů, známky z malých písemných testů, ústní zkoušení, čtvrtletní opakovací testy, vypracování domácích úkolů. HV: aktivita v hodině, vedení sešitu, známky z malých písemných testů, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. VV a PČ: hodnotí se práce, zájem a snaha žáka, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. TV: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost úboru a pomůcek, zvládnutí technik jednotlivých cviků. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Práce ve škole a průběžná domácí příprava by měly být zárukou dobrého výsledku a bude k nim v nerozhodných případech přihlédnuto. Pokud děti samostatně vytvářejí cokoli mimořádného (kniha, divadélko, skladba, model, ilustrace), bude to v daném předmětu zohledněno. Na trzích bylo utrženo 564 Kč. Částka bude použita na školní pomůcky pro děti.

https://www.stoopidtshirt.com/product/fuck-you-mickey/

https://goo.gl/images/EPNtbn