5. B

Zásady hodnocení: 5. ročník ČJ: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. MA: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby). Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. VL a PŘ: aktivita v hodině, vedení sešitů, známky z malých písemných testů, ústní zkoušení, čtvrtletní opakovací testy, vypracování domácích úkolů. HV: aktivita v hodině, vedení sešitu, známky z malých písemných testů, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. VV a PČ: hodnotí se práce, zájem a snaha žáka, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. TV: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost úboru a pomůcek, zvládnutí technik jednotlivých cviků. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Práce ve škole a průběžná domácí příprava by měly být zárukou dobrého výsledku a bude k nim v nerozhodných případech přihlédnuto. Pokud děti samostatně vytvářejí cokoli mimořádného (kniha, divadélko, skladba, model, ilustrace), bude to v daném předmětu zohledněno.

Na trzích byla utržena částka 1312 Kč. Částka bude použita na nákup pomůcek pro děti.

Zásady hodnocení: 5. ročník ČJ: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. MA: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby). Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. VL a PŘ: aktivita v hodině, vedení sešitů, známky z malých písemných testů, ústní zkoušení, čtvrtletní opakovací testy, vypracování domácích úkolů. HV: aktivita v hodině, vedení sešitu, známky z malých písemných testů, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. VV a PČ: hodnotí se práce, zájem a snaha žáka, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. TV: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost úboru a pomůcek, zvládnutí technik jednotlivých cviků. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Práce ve škole a průběžná domácí příprava by měly být zárukou dobrého výsledku a bude k nim v nerozhodných případech přihlédnuto. Pokud děti samostatně vytvářejí cokoli mimořádného (kniha, divadélko, skladba, model, ilustrace), bude to v daném předmětu zohledněno.