6. A

29.4.__M_test na dvojice úhlů (poznání. dokreslení, dopočet)

důležité termíny:
30.4. - výuka 1. hodinu, poté odchod do divadla Rokoko. Konec výuky bude po skončení výuky(rozchod před divadlem)
1.5. - státní svátek
7.5. - se uči podle středečního rozvrhu (M, VKO, ČJ, AJ, PGF, FY)
8.5. - státní svátek

25.4.__M_úkol v pracovním sešitě str. 161-2

AJ(La) test z lekce 4 bude 2.května (countable, uncountable nouns,členy some,any,a,an,the, slovíčka U4, recepty-slovesa atd.)

ČJ - středa 24. 4. ZMĚNA místo literatury - mluvnice; literatura se přesune na pátek (nezapomeňte donést vypracované pracovní listy "Sodoma a Gomora")

25.4.__M_úkol v pracovním sešitě str. 95 cv. 1 - 5

AJ(La)-project - My recipe - dle zadání (ingredients, instructions, picture)-odevzdat ve středu 24.4.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE PŘESOUVAJÍ NA 23.4. OD 17:00 V UČEBNĚ 6.A

Aj Ste -test Vocabulary 4AB je 10.4.

11.4. test - Přírodopis - Prvoci, žahavci + obrázky

Zeměpis - test dne 4.4. Litosféra. Učebnice do strany 24.

1.4.__M_test rýsování úhlů a jejich osa

AJ (La)-slovíčka 4AB - ve středu 3.4.

AJ (La)-slovíčka 4AB - ve středu 3.4.

1.4.__INF_test na odrážky (bodové, číselné-písmové, víceúrovňové)

ZMĚNA V ROZVRHU:
ve středu 27.3. bude zkrácena výuka do 13:10 (hodina FYZIKY bude zkrácena)

25.3.__M_test na základní geom. pojmy

ČJ - pátek 29. 3. - písemka na základní skladební dvojice (shoda podmětu s přísudkem - i/y, druhy podmětů a přísudků)

ČJ - čtvrtek 28. 3. - psaní slohové práce (popis krajiny) Místo, které mám rád/a - možnost přinést si do hodiny i fotografii, obrázek

TEST Přírodopis 26.3. - Houby + obrázky 2.4. - Lišejníky a řasy

ČJ - středa 20. 3 - pravopisný diktát, po jeho napsání bude pokračovat hodina literatury

V PÁTEK 22.3. SE KONÁ FOTOGRAFOVÁNÍ 2. STUPNĚ

ZMĚNA V ROZVRHU:
V pondělí 18.3. odpadá 6. hodina - zeměpis; končí se ve 12:35

Aj Steklá-test z lekce 3 bude 21.3. Opakujte slovíčka z lekce a minulý čas. Odevzdáte ke kontrole pracovní sešit. 28.3.odevzdejte povinnou četbu z učebnice.

20.3.- FYZIKA- Magnetické vlastnosti látek- test

Aj Steklá-učit se nepravidelná slovesa,testík bude 18.3.

Aj Steklá-test Vocabulary 3CD je 13.3.

14.3._M_test_ PAMĚTNÉ POČÍTÁNÍ S DESETINNÝMI ČÍSLY přesunut na čtvrtek 14.3.

ZMĚNA V ROZVRHU V TÝDNU OD 11.3 DO 15.3.
- ve čtvrtek 14.3. odpadá přírodopis (výuka do 12:35) - v pátek 15.3. odpadá tělesná výchova (výuka do 11:40)

13.3._M_test_ PAMĚTNÉ POČÍTÁNÍ S DESETINNÝMI ČÍSLY

11.3. - Z - poslední šance k odevzdání projektu "OSTROV"

v pondělí 11.3. bude místo Hudební výchovy FYZIKA

AJ (La) -test z lekce 3 bude 13.3.(slovíčka, minulý čas včetně záporu a otázek, atd.)

7.3._M_test_ dělení deset. čísel - pamětní, písemné

AJ (La) projekt My best holidays (dle zadání v sešitě) odevzdat 14.3.

AJ (La) - test nepravidelná slovesa v krátkých větách (vybraná slovesa-viz sešit)v pondělí 25.2.

25.2._Inf_test_ téma je TABULÁTORY, PÍSMO,ZAROVNÁNÍ ODSTAVCE

ve čtvrtek 21.2. test přírodopis - viry, bakterie, sinice

ZMĚNA V ROZVRHU:
- v pátek 22.2. začíná výuka od 8:55 (druhou hodinu bude Matematika místo Českého jazyka), a zároveň dívkám odpadá Tělesná výchova

19.2._M_test_ jednotky délky, hmotnosti, obsahu

19.1._M_písemná práce - desetin. čísla, jednotky délky

ZMĚNA V ROZVRHU:
v pondělí 18.2. odpadá 1. vyučovací hodina. Výuka začíná v 8:55.

VKZ - ÚT - 19. 2. - test - rodina vlastní, nevlastní, osvojení, pěstounství, poručnictví, syndrom CAN

ZMĚNA V ROZVRHU:
- v úterý 5.2. odpadá předmět výtvarná výchova = končí se v 11:40

ZMĚNA V ROZVRHU:
- v úterý 5.2. odpadá předmět výtvarná výchova = končí se v 11:40

AJ (La) - test ze slovíček 3AB ve středu 6.2.

změna v rozvrhu:
PONDĚLÍ - výuka od 8:55; místo matematiky bude český jazyk
ČTVRTEK - výuka od 8:55 - 9:40 (matematika + rozdávání vysvědčení), jídelna otevřena od 11:00 (kdo nepůjde na oběd, prosím odhlašte si oběd)
PÁTEK - pololetní prázdniny

Aj Ste-učit se minulý čas pravidelných sloves dle tabulky v sešitu.

ZMĚNA V ROZVRHU:
VE ČTVRTEK 24.1. ODPADÁ 6.HODINA PŘÍRODOPISU

ČJ - pátek 25. 1. - písemka z mluvnice (zájmena - druhy, číslovky - viz prac. list, slovesa - určité/neurčité a složené/jendoduché slovesné tvary, určování mluvnických kategorií)

ČJ - čtvrtek 24. 1. - psaní slohu: Popis mého pokoje (promyslet, předpřipravit)

Povinná četba z učebnice str.83 je na 30.1. Příbĕh si přečtete,obsah napíšete anglicky svými slovy, do sešitu vyřešit cvičení a doplnit vlastní ilustrací.

Aj Ste-test z lekce 2 je 17.1. Opakujte must,přítomné časy,zájmena a slovní zásobu. Odevzdáte dopsaný pracovní sešit.

FJ: v úterý 15.1. opakovací test

19.1._M_písemná práce - desetin. čísla, jednotky délky

Nj - na 15.1 2019 - připravit ke kontrole sešity a doplnit si , /kdo nebyl/,známky z rozhovoru, z básničky,slovíček čtení a z projektu

Nj - na 15.1.2019 - připravit ke kontrole sešity a doplňit si známky / kdo nebyl/ z básničky, z rozhovoru,ze čtení, odevzdat projekt - ich

NA VÁNOČNÍM TRHU ŽÁCI VYDĚLALI 1791,-, SAMI SE ROZHODNOU NA CO JE POUŽIJÍ.

AJ (La) ve středu 16.1. bude opakovací test z angličtiny z lekce 2 (slovíčka a gramatika, zejm.present simple a present continuous, zájmena, must apod.)

9.1._M_založit si A4 čtvrtku na přehled "PŘEVODY JEDNOTEK" a napsat si do cca 6 cm od horního okraje JEDNOTKY DÉLKY probírané v hodině

9.1._M_donést vypracovaný list s příklady

ČJ - středa 9. 1. - odevzdávání čtenářských deníků (min. 3 přečtené knihy - z toho min. 1 probíraná ve výuce, klást důraz na vlastní názor i s odůvodněním)

ZMĚNA ROZVRHU
VE ČTVRTEK 20.12._výuka začíná v 8:55 a končí 11:40 (besídka) - jídelna otevřena
V PÁTEK 21.12._ výuka od 8:20 do cca 11:15 (filmové představení: Bohemian Rhapsody - Queen, sraz v 8:20 před budovou školy, výuka končí opět před budovou školy po skončení f. p.)

ZÍTRA 18.12. NÁVŠTĚVA KONCERTU ŠKOLNÍ KAPELY NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ. PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC CCA 13-14 HOD. ODCHOD ZE ŠKOLY PO 4. VYUČOVACÍ HODINĚ POD VEDENÍM VYUČUJÍCÍCH Vv

14.12. Zeměpis - test dne 17.12. Pohyb Země, čas, časová pásma. Učebnice 34 - 48.

ČJ - předvánoční týden, středa 19. 12. - úkol/zamyšlení: napsat - 1. o co žádali řeckého boha (každý žák má jednoho vybraného) lidé v dřívějších dobách?; 2. o co by téhož boha žádali lidé dnes?

ČJ - středa 12. 12. - písemka z literatury: pohádky, bajky, pověsti (umět vysvětlit žánr, typické znaky, autoři, rozpoznat žánr na konkrétní ukázce)

Aj Ste-test ze slovíček 2CD je 13.12.

AJ (La) - My favourite animal (project) - odevzdat 13.12.

POZOR - ZMĚNA!!! PONDĚLNÍ (10. 12.) ZEMĚPISNÝ POŘAD BUDE PLNĚ HRAZEN ŠKOLOU.

VKZ - ÚT - 11. 12. - test - konflikt, metody řešení konfliktu, manipulace, druhy manipulace, typy manipulátorů

V PONDĚLÍ 10.12. OD 11:00 SE KONÁ ZEMĚPISNÝ PROGRAM "KUBA - DVĚ TVÁŘE SVOBODY. PROGRAM TRVÁ 60 MINUT + ZÁVĚREČNÁ BESEDA 10-15 MIN. VSTUPNÉ 60,- KČ.

5.12._M_test na sčítání a odčítání deset. čísel

ČJ - pátek 7. 12. - souhrnná písemná práce z přídavných jmen (druhy, pravopis koncovek, tvary přídavných jmen, stupňování, skloňování)

Aj Ste -test :vocabulary 2AB je 3.12.

AJ (La) - test ze slovíček lekce 2AB je 3.12.

ZMĚNA V ROZVRHU
Ve čtvrtek 29.11. se přesouvá hodina Přírodopisu na 3. vyučovací hodinu. Výuka končí ve 12:35

Aj Steklá -povídání o zvířatech je 28.11.

Aj Steklá -miniprojekt about animals-povídání o zvířátku.

ČJ - pondělí 3. 12. - průběžná kontrola čtenářských deníků (odevzdat přímo v hodině nebo v kabinetě ČJ)

29.11. přírodopis test - buňky - rostlinná a živočišná buňka + obrázek a popis, teorie

21.11._M_test na zápis, porovnávání čísel, číselná osa
test přesunut na středu 21.11.

ČJ - pátek 23. 11. - diktát

ČJ - 22. 11. - psaní slohu: dopis pohádkové postavě (možno připravit doma a v hodině pouze přepsat), je nutné dodržovat formální stránku slohu (odstavce + datum, oslovení, úvod, sdělení, závěr, rozloučení, podpis)

20.11._M_test na zápis, porovnávání čísel, číselná osa

12. 11. Zemšpis - test dne 15. 11. - Zeměpisná síť (popsat hlavní rovnoběžky a poledníky.)

Nj - 20. 11.- Projekt ICH - podle strany 22 v učebnici - 20.11. - Opakovací test 1. lekce

20.11. test přírodopis - rozmanitost přírody, vztahy mezi org., jak zkoumáme přírody - mikroskop

ve středu 14.11. od 14:00 se koná třídnická hodina

ČJ - 15. 11. - písemka ze slohu: vyplňování jednoduchých tiskopisů (poštovní poukázka/podací lístek) + jednoduché komunikační žánry (rozpoznat je, umět je vytvořit - inzerát, objednávka, zpráva, oznámení, vzkaz)

ČJ - pečlivě vyplněné pracovní listy (samostatná práce), odevzdáte ve středu 14. 11.

AJ (La) - opakovací test z lekce 1 bude 14.listopadu (slovní zásoba, přítomný čas včetně záporů a otázek)

VKZ - ÚT - 13. 11. - test - komunikace, verbální a neverbální, otevřená komunikace, zásady dialogu, asertivní jednání, pasivní, agresivní. POZOR - KONTROLA SEŠITŮ !

Aj Ste-test z lekce 1 bude 8.11. Zopakujte si veškerá slovíčka a gramatiku-přítomný čas prostý,příslovce četnosti a jejich postavení ve vĕtĕ,mĕsíce,řadové číslovce a data. Dopište pracovní sešit a odevzdáte ho také 8.11.

ČJ - 2. 11. - souhrnná písemka na podstatná jména (konkrétní x abstraktní, pomnožná x hromadná x látková, názvy částí těla, skloňování podst. jm. obecných i vlastních, doplňovačka)

1.11._M_test na test na slovní úlohy

span style="color:indigo; font-weight: bold"> 1.11._M_test na test na slovní úlohy

v úterý 23.10._ první vyučovací hodina je MATEMATIKA
ve středu 24.10._ zeměpisný pořad "Myamar" - odchod ze školy v 9:30 a návrat během 4. vyučovací hodiny; ve 14:00 třídnická hodina

22.10._M_test na dělení přirozených čísel jednociferným a dvojciferným číslem

Aj Ste-test vocabulary 1CD bude 25.10. Je třeba si opakovat months and adverbs of frequency-never,no often.... najdeš v sešitĕ.

AJ (La) - test vocabulary 1AB + months 22.10.

ČJ - 19. 10. (pátek) - písemka: mluvnické kategorie podstatných jmen + určování slovních druhů + doplňovačka i/y

Aj Ste -test ze slovíček 1AB je 15.10.

16.10. test přírodopis - Planeta Země, vznik života, proajevy a podmínyk života

VKZ - ÚT - 16. 10. - kontrola sešitů

10.10._M_test na početní operace v oboru přirozených čísel

8. 10. Zeměpis - test dne 11. 9 - učebnice strana 5 až 16.

VE STŘEDU 10.10. VE 14:00 SE KONÁ TŘÍDNICKÁ HODINA

v týdnu od 1.10. - 5.10. se koná adaptační kurz, pro nezúčastněné je výuka podle 6.A a zastupující třídní učitelka je Mgr. Eva Dubišarová
ZMĚNA V ROZVRHU:
v pondělí 1.10. končí výuka v 11:40
v pátek končí výuka v 11:30 (volby), jídelna je otevřena od 11:30

ČJ - ve středu 26. 9. krátký test na rozpoznání druhů rýmů

AJ (La) - ve středu 26.9. bude test na slovíčka INTRODUCTION (viz prac.sešit str.80)

ČJ - v pátek 21. 9. návštěva knihovny

Aj 24.9.-test ze slovní zásoby Introduction/4 sloupce/

v pátek 14.9. odpadá TV chlapci