6. A

NJ - Přelož a pošli mi na mejl tyto otázky: Jak se tvá matka? Kde bydlí tvá babička? Kolik je ti let? Odkud pochází tvá teta? Co má rád tvůj otec? Na přeložené věty odpověz. Napiš 5 vět o své rodině.

NJ - Opakovat a umět slovíčka 0,1,2 lekce a napsat do slovníčku slovíčka 3 lekce. Opakovat otázky a odpovědi z lekcí 0 až 2 lekce (TYKÁNÍ I VYKÁNÍ) Časovat slovesa - wohnen, heissen, kommen, spielen, sein, mogen.

D - pročíst všechny zápisky z antického Řecka, nyní toto téma zopakujeme vytvořením křížovek s tajenkou, které pak nasdílím na Bakaláře; veškeré informace k tomuto úkolu naleznete na Bakalářích v Dokumentech; další úkol nezadávám - momentálně se nám dějepis provází s literaturou

ČJ - samostudium od 1. 4. - podrobněji rozepsanou náplň práce najdete v Dokumentech na Bakalářích; MLUVNICE: opakování příslovečného určení z oskenovaných materiálů + pracovní list Jaro - zaslat vyplněný zpět do 10. 4. Pro zpříjemnění atmosféry vzniká třídní "playlist" plný jarních písniček - do pátku 3. 4. zasílejte odkazy i se vzkazy pro své spolužáky. LITERATURA - prezentace (zápis) antické literatury na Bakalářích. SLOH - foto/video recept včetně popisků a zápisu surovin odeslat do 17. 4.

Přírodopis - Dobrý den, na bakalářích v dokumentech najdete témata prezentací, které děti zpracují nejlépe v powerpointu a odešlou mi prezentaci na mail (a.janousek@zsvodickova.cz). Žáci si mohou vybrat, kterékoliv téma z nabídky. Děkuji.

HV – zdravím děti i rodiče! Též jsem si pro vás něco připravil. Teď myslím děti :-) Vše najdete na nástěnce vaší třídy v Bakalářích. Přeji vám, teď myslím děti i rodiče :-), ať vám v této nelehké době pomáhá třeba právě hudba. Těším se brzy na viděnou a hlavně na slyšenou...! R.Pilc

FR.J. Bonjour mes enfants! Práci máte zadanou ve zprávách v Bakalářích. V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti mi napište mail. Salut!

VkZ- Sebepoznání str.166-171. Do sešitu zapište odpovědi na otázky a úkoly ze str. 166, 168, 170, 171.

Z - Zopakujte si látku v učebnici od strany 25 do strany 39. Překreslete si do sešitu tabulku na str.28 a doplňte chybějící údaje. Odpovězte a doplňte všechny otázky a doplňovačky. ( 25-39 )

VV (M. Miženková) - práce na březen, začátek dubna (do Velikonoc) Kopie abstraktního obrazu Roberta Delaunaye (viz odkaz) – formát A3, malba temperovými nebo akrylovými barvami. https://www.guggenheim.org/artwork/1023

Aj/Ma/ - posílám dětem ze své skupiny úkoly na tento týden /23.3-27.3./ učebnice str. 44 - jedná se o novou slovní zásobu Food and drink učebnice str. 45 - nová gramatika /vysvětlení najdete v pracovním seš. vzadu na str.75/4.1;4.2. :počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - obě strany ústně probrat Pracovní sešit - str.34;35/5 Slovní zásoba: 4A a Food and drink Užitečné odkazy /pro ty co chtějí něco navíc anebo procvičit minulý čas z předchozí lekce/: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_verbs_test_rm346xo https://www.helpforenglish.cz/article/2010082001-minuly-cas-5-otazky https://www.helpforenglish.cz/article/2010081101-minuly-cas-4-zapor https://www.helpforenglish.cz/article/2010022003-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-a https://www.helpforenglish.cz/article/2010111902-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-b https://www.helpforenglish.cz/article/2010021001-minuly-cas-2-pravidelna-slovesa https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/?cc=cz&selLanguage=cs Pozn. Pokud někdo nemá pracovní sešit ani učebnici tak si téma Food and drink a Uncounable and countable nouns procvičuje na on-line odkazech např.: http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/food-and-cooking-ipl/136-at-a-restaurant-v-restauraci/ http://www.english-time.eu/english-now/vyukova-videa/86-unit-05-earth-food/ http://www.english-time.eu/english-now/jazykove-aktivity/food-and-cooking/32-51-healthy-vs-not-healthy-zdrave-vs-nezdrave/ http://www.english-time.eu/english-now/pisnicky-pro-clil/97-cooking/ https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/countable-and-uncountable-nouns/countables-uncountables-pictionary/4062 apod.

VV (M.MIŽENKOVÁ) - zadání v Dokumentech na Bakalářích.

FR.J. Bonjour, mes enfants! Ca va? Moi, ca va bien. Do Dokumentů jsem vám poslala 1) slovíčka k lekci ´Petit-déjeuner´ - nová slovíčka si dopište k těm z videa 2) pracovní list, ve kterém podle obrázků doplníte slovíčka. Pracovní list (PL) si buď vytisknete, doplníte a nalepíte do sešitu nebo si ho do sešitu opíšete a doplníte. Tři děti vypráví o tom, co snídají. Jako čtvrtí budete vy, napíšete, jak se jmenujete, kde bydlíte, co jíte a pijete. Tady jsou důležitá slovíčka: au petit-déjeuner = k snídani, je mange = já jím, je bois = já piju, avec = ´s´, ou = nebo, aussi = také, j´habite = já bydlím, en France = ve Francii, en Autriche = v Rakousku, en République Tcheque = v České republice. Au revoir!

Přírodopis - výpisky, pracovní listy, dokumenty k učivu najdete v Bakalářích (Dokumenty- Adam Janoušek). Průběžně budu výpisky a pracovní listy přidávat. Prosím o průběžné plnění. Výpisky vlepit do sešitu. Pokud nemáte možnost si výpisky vytisknout, dodám žákům ve škole.

VKo - prostudovat OBEC jako základní samosprávní jednotka (práva a povinnosti, oprávnění k samostatné činnosti, odpovědnost za výsledky činnosti) viz. učebnice Výchova k občanství

VkZ - kapitola UMĚNÍ POCHVÁLIT - str. 160 a kapitola POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÉHO, str.162-166

Z-pokračujte kapitolou POČASÍ -str.36-39 - teplota vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky, atmosférický tlak, vítr

Veškeré výukové materiály, které jste již obdrželi na e-mail, jsou vloženy také na bakaláře - v sekci dokumenty (složka Mgr. Veronika Pilařová - dějepis/literatura pro 6. ročník). Další učivo bude vkládáno právě tam.

FR.J. Bonjour! Posílám vám odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=F9x9sBEyGyA. Pusťte si ho několikrát a do sešitu si vypište slovíčka i s výslovností. Pro pochopení videa: les aliments = potraviny, le petit-déjeuner = snídaně, le gouter = svačina. Au revoir.

Matematika
Prozatím opakujte a trénujte desetinná čísla.
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1608-desetinna-cisla?scroll=0
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid
,
K procvičení využejte učebnici i sbírku úloh. Pište do sešitu.
Za týden přidám další učivo.

VKZ - Rozvoj osobnosti - str. 150 - 159

Z - Tvary zemského povrchu (učebnice str. 25 - 32 - výpisky), Atmosféra (str. 33 - 35)

Přírodopis - samostudium Březen - pročíst Hlavonožci (str. 61,62) vypracovat otázky a úkoly (str.62), Kroužkovci (mnohoštětinatci, opaskovci - str. 63-65) vypracovat otázky a úkoly (str.65), Členovci - úvod + pavoukovci (str. 66 - 69) ! Výpisky dodám, jelikož se mohou lišit od učebnice !

ČJ - do pondělí 16. 3. mi odešlete na pracovní e-mail vypracovaný pracovní líst Sodoma a Gomora, dejte si záležet, list bude známkovaný

ČJ - samostudium BŘEZEN: opakování slovních druhů učebnice s. 9/4, opakování větných členů s. 69/4, s. 74/5, zápis z nového tématu (příslovečné určení) ze s. 74 + procvičení s. 75/2. Všechna cvičení vypracujte do sešitu. K výběru uvádím tipy do čtenářského deníku: I. Olbracht - Biblické příběhy, Dětská Bible, E. Petiška - Staré řecké báje a pověsti (možno využít i audio verze na youtube). Veškeré další informace a odkazy zaslány rodičům na e-mail.

D - samostudium BŘEZEN: pročíst v učebnici a vytvořit zápis - vznik městských států a demokracie s. 79-82, řecko-perské války a makedonská nadvláda s. 83-88, kultura Řecka s. 90-98; podívat se na youtube na dokument „Vzestup civilizace - Řecko". Vekšreé další informace a doprovodné materiály zaslány rodičům na e-mail.

Aj/Ma/ - vzhledem k nastalé situaci posílám dětem z mé skupiny práci na tento a příští týden týden: 1. opakování slovní zásoby lekce 3 2. dočíst a procvičit si Revision v učebnici + pracovní sešit lekce 3 - dokončit popř. doplnit chybějící cvičení 3. on-line podporu vhodnou k procvičení naleznete na tomto odkazu /nutné mít nainstalovaný Adobe flash player/ : https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/?cc=cz&selLanguage=cs 4. procvičování celého prvního sloupce nepravidelných sloves z desek pracovního sešitu - trénujte také pomocí vyrobených kartiček

Informatika
Trénujte psaní všemi deseti.
https://www.psani-deseti.cz/
https://www.psanihrave.cz/

Fyzika- 17.3.- Magnetické vlastnosti látek- test- děti mají dispozici pracovní list

Ve středu 11. 3. odpadá odpolední vyučování, tělocvik je zrušen jak dívkám, tak i chlapcům.

2. 3. Matematika – Test dne 5. 3.
Převody jednotek plochy a hmotnosti; pamětné dělení des. čísel desetinným.

Aj/Ma/ - test na nepravidelná slovesa odložen na pátek 28.2.

2.3. test přírodopis - lišejníky a řasy

ZMĚNA! - ČJ - pátek 28. 2. - písemka na shodu podmětu s přísudkem

ČJ - středa 26. 2. - písemka: shoda podmětu s přísudkem (pravopis, druhy podmětu i přísudku)

D - pondělí 24. 2. - písemka: Indie, Čína

Aj/Ma/ - dú naučit se první část nepravidelných sloves /po to fall/ - bude 26.2. test

ČJ - pátek 7. 2. - kontrolní diktát

29. 1. Matematika – Test dne 5. 2.
Racionální čísla - záporné zlomky, des. čísla.

29. 1. Matematika – Test dne 6. 2.
Osová souměrnost

Ve středu 29. 1. odpadá DÍVKÁM tělocvik.

5.2. test - Houby + poznávačka

Dne 30. 1. se rozdává 2. vyučovací hodinu vysvědčení, ostatní výuka odpadá, sraz ve třídě v 8:55.

ČJ - úterý 29. 1. - písemka z mluvnice: zájmena, číslovky, slovesa

ČJ - úterý 28. 1. - psaní slohové práce - popis místnosti, téma: Můj pokoj (předpřipravit doma)

D - pondělí 27. 1. písemka: Egypt, Persie, Palestina (judaismus)

Ve středu 22.1. odpadá odpolední výuka - TV.

ČJ - pondělí 20. 1. - kontrola sešitů (donést si všechny tři)

Aj/Ma/- Test Unit 2 bude dne 15.1.

D - pondělí 13. 1. - písemka z Mezopotámie (geografické podmínky, Sumerové, zemědělství, chrámové hospodářství, městské státy, písmo a další přínos Sumerů, náboženství a umění, pád státu) + proběhne kontrola sešitů (doplněné, přehledné i s úkolem o Gilgamešovi)

13.1. test přírodopis - viry, bakterie a sinice.

ČJ - od 6. do 9. ledna - odevzdávání čtenářského deníku (3 knihy; důraz na vlastní názor - nejrozsáhlejší část)

Ve čtvrtek 19. 12. si ve třídě uspořádáme vánoční besídku - přineste si sáčky čaje s hrníčkem, něco na zub a rozečtené knížky. Pokud máte oblíbenou stolní hru, nezapomeňte ji doma. Začínáme v 9:00, konec v 11:30. V pátek 20. 12. půjdeme do kina ve Slovanském domě, sraz v 8:45 ve vestibulu školy, konec přiblližně v 11:30, rozchod u Slovanského domu.

ČJ - středa 18. 12. - výjimečně hodina literatury - test (pohádky, bajky, pověsti)

Ve čtvrtek 12. 12. odpadá poslední vyučovací hodina - Pgf

10. 12. Matematika – test dne 12. 12.
Des. čísla, převody jednotek délky.

V pátek 13. 12. od 10:00 návštěva kina Světozor - zeměpisný pořad Planeta Země na téma Kolumbie, návrat na 5. hodinu (ČJ)

16.12. test přírodopis - jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, soustava organismů.

ČJ - středa 11. 12. - písemka z přídavných jmen (vyhledání přídavného jména, mluvnické kategorie u přídavných jmen, převod do 1. p. č. mn., i/y podle vzorů, stupňování, zdvojené hlásky -n-/-nn- a -j-/-jj-)

D - středa 4. 12. - souhrnná písemka na pravěk (vývojové fáze člověka - rod Homo, život v pravěku: obydlí, obživa, zbraně, nástroje, umění, náboženství), zemědělská revoluce, Keltové

9.12. test přírodopis - jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, soustava organismů

ČJ - středa 27. 11. - diktát (vyjmenovaná slova, koncovky dle vzorů podst. a příd. jmen, velká písmena)

26.11.-F- testík- Atomy a modely molekul- viz sešit

20.11. středa Přírodopis - test, rostlinná a živočišná buňka

Ve středu 20. 11. končí výuka po 5. vyčovací hodině (ve 12:35), všichni rodiče jsou v tento den zváni na třídní schůzky od 17:00. Ve čtvrtek 21. 11. navštívíme v hodině ČJ knihovnu ve Školské, vstupné se nehradí, s sebou jen tužku a papír.

ČJ - úterý 19. 11. - psaní slohové práce (dopis libovolné pohádkové postavě/zvířeti) - pozor na strukturu dopisu, neopakovat slova, tvořit odstavce; rozsah cca třičtvrtě strany A4

ČJ - středa 13. 11. - souhrnná písemka na podstatná jména (konkrétní x abstraktní, hromadná x pomnožná x látková, skloňování podstatných jmen - včetně párových orgánů těla, doplňování i/y podle vzorů)

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

11.11. Podmínky života, vztahy mezi organismy, jak zkoumáme přírodu

ČJ - úterý 5. 11. - test ze slohu (vyplňování poštovní poukázky, inzerát, zpráva x oznámení)

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

5. 11.- Fyzika- test- Vlastnosti látek a těles

Aj /Ma/dne 25.10. bude test na číslovky řadové do 30

V pátek 25. 10. odpadá 5. vyučovací hodina.

ČJ - středa 23. 10. - písemka (mluvnické kategorie, slovní druhy, pravopis - koncovky podstatných jmen a vyjmenovaná slova)

V úterý 22.10. žáci navštíví kino Světozor od 10 hodin (pořad o Íránu). Odchod během 2. vyuč. hodiny, návrat na 5. vyuč. hodinu. Vstupné hrazeno z Klubu rodičů.

18. 10. Matematika – test dne 24. 10.
Přednost početních operací, závorky.

D - středa 16. 10. - písemka (shrnutí úvod do dějepisu)

Dne 14. 10. navštíví žáci planetarium. Sraz před 2. vyučovací hodinou ve vestibulu školy, návrat do školy na konci 5. nebo během 6. vyučovací hodiny. Žáci se tento den neučí - s sebou si vezmou svačinu a psací potřeby. V žákovské knížce je nutné mít podpisem potvrzenou účast.<\b> Vstupné hradí škola.

Dne 11.10. Aj /Ma/test slovní zásoba....od začátku po Months of the year Po dnešní hodině prostudovat novou slovní zásobu 1C a znovu si pročíst článek z učebnice str.12 - present simple questions.

7. 10. Matematika - test dne 10. 10.
Přirozená čísla - písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

D - od středy 9. 10. ústní zkoušení probraného učiva (úvod do studia dějepisu)

D - od středy 9. 10. ústní zkoušení probraného učiva (úvod do studia dějepisu)

test přírodopis - 14.10. - Planeta Země, vznik života, projevy života

Test přírodopis - 9.10. - Planeta Země, vznik života, projevy života

Fyzika- dne 1.10.- test Tělesa a látky

Dne 25. 9. odpadá odpolední vyučování všem.

25.9. odpadá TV - pouze holky

Dne 24. 9. (úterý) odpadá 6. vyučovací hodina. Výuka tedy končí ve 12:35.

ČJ (mluvnice) středa 25. 9. - diktát (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, v základech shoda podmětu s přísudkem, psaní mě x mně, velká písmena)

ČJ (literatura) 26. 9. - písemka na druhy rýmů, počet slok a veršů, základní literární terminologie

TV - holky, záčátek: 14:00, konec: 15:30