6. B

25. 4. - V úterý 3O. 4. půjdeme do divadla Rokoko na představení Karel Čapek od 1O hod.
1. hodina dle rozvrhu, odchod ze školy v průběhu 2. hodiny.
Rozchod po skončení představení u divadla.

25. 4. - V pátek 26. bude místo matematiky fyzika.

25. 4. - Ve škole jsou vši. Zkontrolujte dětem vlasy.

25. 4. - Ve škole jsou vši. Zkontrolujte dětem vlasy.

AJ(La) test z lekce 4 bude 2.května (countable, uncountable nouns,členy some,any,a,an,the, slovíčka U4, recepty-slovesa atd.)

ČJ - středa 24. 4. ZMĚNA místo literatury - mluvnice; literatura se přesune na pátek (nezapomeňte donést vypracované pracovní listy "Sodoma a Gomora"

AJ(La)-project - My recipe - dle zadání (ingredients, instructions, picture)-odevzdat v úterý 23.4.

29.4. test- převody jednotek hmotnosti a popis rovnoramenných vah

15. 4. Matematika – ÚKOL nebude.

6. B - VKZ - ÚT - 16. 9. - test - etapy vývoje člověka, dítě předškolního věku, sociální role, školní zralost, povinná školní docházka (kolik let)

10.4. DUM - TEST - Umění a kultura Egypta

Třídní schůzky budou v ÚTERÝ 23. 4. od 17 hodin.

8. 4. Matematika – TEST ze dne 12. 4.
Převody jednotek (obsahu, objemu, objem vedlejší)

8. 4. Matematika – ÚKOL ze dne 8. 4.
Povrch a objem krychle, kvádru.

ČJ - pátek 12. 4. - písemka na grafické znázornění větných členů

8.4._Z_ test na téma přírodní činitelé

AJ (La)-slovíčka 4AB - v úterý 2.4.

26. 3. - Ve čtvrtek 28.3. bude výuka začínat od 8.55. Výchova k občanství se přesune na 5. vyuč. hodinu místo informatiky.

Ve středu 27.3. končí výuka ve 13.10.

26. 3. - domácí úkol od 25. do 26.3.
des.č, krychle.

ČJ - pátek 29. 3. - písemka na základní skladební dvojice (shoda podmětu s přísudkem - i/y, druhy podmětů a přísudků)

ČJ - čtvrtek 28. 3. - psaní slohové práce (popis krajiny) Místo, které mám rád/a - možnost přinést si do hodiny i fotografii, obrázek

V PÁTEK 22.3. SE KONÁ FOTOGRAFOVÁNÍ 2. STUPNĚ

TEST Přírodopis 27.3. Houby + poznávačka 3.4. lišejníky, řasy 10.4. prvoci, žahavci

19. 3. - domácí úkol od 19. do 22.3.
Dobrovolný: pracovní listy s geometrií.

19. 3. - Ve škole jsou vši. Zkontrolujte dětem vlasy.

ČJ - středa 20. 3 - pravopisný diktát, po jeho napsání bude pokračovat hodina literatury

18.3. FYZIKA- test- Magnetické vlastnosti látek

Aj Steklá-test z lekce 3 je 14.3. Opakujte slovíčka a past simple regular and irregular verbs.Budu kontrolovat dopsaný pracovní sešit-lekce 3.Povinnou četbu odevzdáváte 21.3.

12. 3. - Ve čtvrtek 14. 3. odpadá dívkám tělocvik. Budou končit ve 13.30.

V pátek 15.3. odpadá tělocvik chlapcům. Budou končit v 11.40.

12. 3. Matematika – Test dne 15. 3.
Dělení des. čísel

12. 3. Matematika – Úkol tento týden není.

AJ (La) -test z lekce 3 bude 14.3.(slovíčka, minulý čas včetně záporu a otázek, atd.)

5. 3. Matematika – Úkol ze dne 5. do 8.3.
Dělení des. čísel

ĆJ - půlené hodiny mluvnice 12. 3. - kontrola zadaných úkolů z učebnice

ČJ - pátek 8. 3. - odevzdávání pracovního listu (samostatná práce)

ČJ - čtvrtek 7. 3. - sloh (učebnice 60/8 a,b; 122-3/1,2,3; 124/5)

VKZ - 12. 3. - test - rodina vlastní a nevlastní, práva a povinnosti dětí, syndrom týraného dítěte (CAN). Kdo jste byli nemocní a nemáte ode mě všechny materiály, zastavte se za mnou.

4. 3. - V úterý končí výuka ve 12.35.

AJ (La) -projekt My best holidays (dle zadání v sešitě) odevzdat 14.3.

28. 2. - Od pondělí 4. 3. bude zahájen provoz šaten.
Dnes jsme rozdávali klíče od skříněk.

4. 3._Z_ test na téma krajina a krajinná sféra; litosféra

26. 2. Matematika – Úkol ze dne 25. do 27.2
Des. čísla násobení.

Aj Ste-test ze slovíček 3CD je 28.2.

AJ (La) - test nepravidelná slovesa v krátkých větách (vybraná slovesa-viz sešit)v úterý 26.2.

19. 2. - Dne 21.2. bude výuka ukončena ve 12.35. Odpolední vyučování nebude.

19. 2. Matematika – test dne 22.2
Des. čísla, převody jednotek délky a obsahu. Mohou používat tahák na převody jenotek.

18. 2. Matematika – Úkol ze dne 18. do 20.2
Des. čísla, obdélník.

20.2. DUM - TEST - Umění a kultura Mezopotámie

20.2. test přírodopis - viry, bakterie, sinice

4. 2. Matematika – Úkol ze dne 4. do 6.2
Des. čísla, převody jednotek.

31. 1. - dne 5.2. bude místo 3 hodiny výchova ke zdraví.
Výuka bude ukončena ve 12.35. Žáci musí mít podepsanou žákovskou knížku, aby mohli jít domů dříve.

29. 1. - Dne 31. 1. budeme předávat vysvědčení. (výpis) Začátek v 8. 55, konec v 9. 40. Výuka nebude.
Obědy se budou podávat od 11 hodin. Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste se.
1. 2. pololetní prázdniny.

AJ (La) - test ze slovíček 3AB v úterý 5.2

Aj Ste -desetiminutovka bude 29.1.

Aj Ste-desetiminutovka -past simple regular verbs.

Aj Ste -test Vocabulary 3AB je 5.2.Učit se pravidelná slovesa v minulém čase:past simple regular verbs.

ČJ - pátek 25. 1. - písemka z mluvnice (zájmena - druhy, číslovky - viz prac. list, slovesa - určité/neurčité a složené/jendoduché slovesné tvary, určování mluvnických kategorií)

ČJ - čtvrtek 24. 1. - psaní slohu: Popis mého pokoje (promyslet, předpřipravit)

FJ: v pondělí 14.1. opakovací test

Nj - na po 14.1.2019 - připravit ke kontrole sešity, doplnit si,/kdo nebyl/,známky z rozhovoru, básničky,ze čtení a z projektu

AJ (La) ve čtvrtek 17.1. bude opakovací test z angličtiny z lekce 2 (slovíčka a gramatika, zejm.present simple a present continuous, zájmena, must apod.)

Aj Ste -povinná četba str.83 v učebnici na 18.1. Zapíšete si nová slovíčka,ústnĕ si udĕláte obrázek.Ostatní cvičení už do sešitu,též vlastní obsah příbĕhu v angličtinĕ a pĕknou vlastní ilustraci.

8. 1. Matematika – Test dne 11. 1.
Osová souměrnost.

ČJ - čtvrtek 10. 12. - hodina slohu bude zkrácena! Končit budeme ve 13:10.

7. 1. Matematika – úkol ze dne 7. 1. do 9. 1.
Počítání s des. čísly.

7. 1. - Děti si na trzích vydělaly 1 501,- Kč

ČJ - středa 9. 1. - odevzdávání čtenářských deníků (min. 3 přečtené knihy - z toho min. 1 probíraná ve výuce, klást důraz na vlastní názor i s odůvodněním)

14. 12. - Harmonogram předvánočního týdne:
Po - St učení dle rozvrhu
Čt - Vánoční besídka - od 9 hodin do 11.30. Děti si losavaly tajného Ježíška (cena do 50Kč). Příprava trhů. - Odpoledne trhy, sejdeme se v 16.30 a připravíme stánek. (Podrobnosti doladíme) Pá - Kino Slovanský dům - Film Bohemian Rhapsody. Sraz v 8.30 ve vestibulu školy, Rozchod po skončení filmu cca 11.15 u kina. Pokud někdo netrefí, dovedu zpátky ke škole.

VKZ - ÚT - 18. 12. - test - konflikt, metody řešení konfliktu, manipulace, typy manipulace, typy manipulátorů

ČJ - předvánoční týden, středa 19. 12. - úkol/zamyšlení k vybranému řeckému bohovi: napsat - 1. O co žádali boha lidé v dřívějších dobách?; 2. O co by téhož boha žádali lidé dnes? Co si přejeme?

ČJ - středa 12. 12. - písemka z literatury: pohádky, bajky, pověsti (umět vysvětlit žánr, typické znaky, autoři, rozpoznat žánr na konkrétní ukázce)

6. 12. - Dne 10.12. návštěva kina Světozor - Kuba.
Odchod před 11 hodinou, návrat v průběhu 5 hodiny.

Aj Ste-test ze slovíček 2CD je 11.12. Test z lekce 2- slovní zásoba lekce,přítomný čas průbĕhový i v kombinaci s přítomným časem prostým,zájmena ve 4.pádĕ bude 13.12. Též bude dopsaný Wb.

AJ (La) - My favourite animal (project) - odevzdat 14.12.

10.12. test přírodopis - buňky

ČJ - pátek 7. 12. - souhrnná písemná práce z přídavných jmen (druhy, pravopis koncovek, tvary přídavných jmen, stupňování, skloňování

5.12. DUM - TEST - Pravěké umění

AJ (La) - test ze slovíček lekce 2AB je 4.12.

VKZ - ÚT - 27. 11. - test - komunikace, komunikace verbální, neverbální, otevřená komunikace, dialog, asertivní chování

Aj Steklá -miniprojekt about animals 27.11. a test vocabulary 2AB je též 27.11.

ČJ - úterý 4. 12. - průběžná kontrola čtenářských deníků (odevzdat přímo v hodině nebo v kabinetě ČJ)

23. 11. Matematika – test ze dne 28. 11.
Desetinná čísla - +, -; .,: 10, 100, 1 000; zaokrouhlování; číselná osa.

23. 11. - Dívky mají možnost nechat si tělocvik ve skříňkách u klubu. V pátek si tělocvik přenesou do třídy.

26.11._Z_test na zeměpisnou síť, souřadnice, globus

ČJ - ZMĚNA! - středa 21. 11. hodina mluvnice - diktát; čtvrtek 22. 11. hodina literatury (budeme končit dříve); pátek 23. 11. hodina slohu - psaní dopisu pohádkové postavě (možno připravit doma a v hodině pouze přepsat, je nutné dodržovat formální stránku slohu: odstavce + datum, oslovení, úvod, sdělení, závěr, rozloučení, podpis)

19.11. test přírodopis - rozmanitost přírody, vztahy mezi org., jak zkoumáme přírody - mikroskop

Nj - na 19.11.2018 test Einheit 1 a odevzdat projekt ICH

ČJ - 15. 11. - písemka ze slohu: vyplňování jednoduchých tiskopisů (poštovní poukázka/podací lístek) + jednoduché komunikační žánry (rozpoznat je, umět je vytvořit - inzerát, objednávka, zpráva, oznámení, vzkaz)

ČJ - pečlivě vyplněné pracovní listy (samostatná práce), odevzdáte ve středu 14. 11.

VV - Prosíme, aby všechny děti měly v úterý 13. 11. na hodinu VV pracovní oděv (i kalhoty). Budeme malovat akrylovými barvami, které nejdou vyprat.

AJ (La) - opakovací test z lekce 1 bude 13.listopadu (slovní zásoba, přítomný čas včetně záporů a otázek)

6. 11. Matematika – rýsovací potřeby.
Cena: 140,- Kč.

6. 11. - Vracíme přeplatek 130,- Kč za adaptační kurz

6. 11. Matematika – úkol dne 5. 11.
Slovní úloha, pyramidy.

ČJ - 2. 11. - souhrnná písemka na podstatná jména (konkrétní x abstraktní, pomnožná x hromadná x látková, názvy částí těla, skloňování podst. jm. obecných i vlastních, doplňovačka)

Aj Ste -test z lekce 1 je 6.11.Zopakovat přítomné časy,příslovce četnosti a jejich postavení ve vĕtĕ,mĕsíce a řadové číslovky. Donesete dopsaný pracovní sešit.

19. 10. Matematika – Test dne 27. 10.
Přednosti početních operací, závorky.

19. 10. - Dne 24. 10. půjdeme do kina Světozor na zeměpisný pořad o Myanmaru. Odchod ze školy v 9. 30. Návrat do školy ke konci 4 hodiny. Učit se budou 1,2,5,6.
Vstupné 70,- Kč platí Klub rodičů.

Aj Ste-povinnou četbu odevzdáváte 2.11.

Aj Ste -reading-povinná četba z učebnice na str.82. Článek si přečtete,vyhledáte si nová slovíčka, do školního sešitu si udĕláte cvičení,napíšete anglicky vlastní obsah textu a doplníte vlastní ilustrací.

AJ (La) - test vocabulary 1AB + months 19.10.

Aj Ste-test vocabulary 1CD je 23.10.

ČJ - 19. 10. (pátek) - písemka: mluvnické kategorie podstatných jmen + určování slovních druhů + doplňovačka i/y

15. 10. - V úterý 15. 10. bude místo 5. a 6. hodiny preventivní přednáška.

15. 10. Matematika – úkol není.

Aj Ste-test ze slovíček 1AB je 16.10.

12. 10. Matematika – test ze dne 16. 10.
Přirozená čísla.

17.10. test přírodopis - Planeta Země, vznik života, projevy, života a podmínky života

15.10._Z_test na vesmír a sluneční soustavu
termín odevzdání projektu - globus

8. 10. Matematika – úkol ze dne 8. 10. do 10. 10.
Velká násobilka

VKZ - ÚT - 9. 10. - hodina odpadá z důvodu mé účasti na rozpočtovém řízení školy, žáci končí ve 12.35

10.10. DUM - TEST - Základní pojmy výtvarného umění

25. 9. - Ve čtvrtek jdou dívky v rámci tělesné výchovy na koncert školní kapely na Staroměstské náměstí (akce Praha 1, Nadace Pražské děti)
Sraz před klubem v 14.10. Rozchod na Star. nám. v 16 hodin.

24. 9. Matematika – úkol ze dne 24. 9. do 26. 9.
Zaokrouhlování, počítání s přir. čísly.

ČJ - ve středu 26. 9. v hodině literatury krátký test (rým, druhy rýmů)

AJ (La) - v úterý 25.9. bude test na slovíčka INTRODUCTION (viz prac.sešit str.80)

ČJ - v pátek 21. 9. návštěva knihovny

20. 9. - V pátek 21. 9. budou mít místo matematiky fyziku.

Aj /Ste/ test ze slovní zásoby Introduction -4 sloupce je 25.9.

17. 9. Matematika – úkol ze dne 17. 9. do 19. 9.
Počítání s přir. čísly.

12. 9. - V pátek 14. 9. odpadá tělesná výchova. Výuku má celá třída ukončenou v 11.40.
Kluci potřebjí podepsat žákovskou knížku (jiná sdělení), abych je mohla pustit ze školy.

11. 9. MATEMATIKA – Informace
Sešit A4 bez linek na geometrii, A4 bez linek nebo kostičkovaný na aritmetiku. (linkovaný není vhodný)
Učebnici a Sbírku úloh si nechte doma, pro trénink a učení.
Domácí úkoly budou pravidelné, formou procvičení příkladů. Úkol dostanou předtištěný na papíře. Každé pondělí zadání, odevzdat mohou do středy. Četnost a kvalita vypracovaných úkolů je součástí klasifikace.
Za aktivitu v hodinách dostanou „puntíky“. Za 20 puntíků je 1 jako práce v hodinách.
Za pololetí je možné opravit si 3 testy v rámci konzultačních hodin.
Konzultační hodiny jsou v pondělí od 14 do 15 hodin.
Podmínky klasifikace jsou na adrese http://zsvodickova.cz/verejnost/wartova/