6. B

matematika v týdnech 30.3 - 3.4. a 6. - 10.4. (3. část)
téma: Jednotky délky, obsahu a hmotnosti
učebnice: učivo je v dokumentech ve složce se stejným názvem jako je téma
- opište si nebo vytiskněte učivo (v sešitě budou napsány názvy jednotek a zkratka, tabulka s převodem + ukázkové příklady)
pracovní sešit: 64/ 1-5; 65/6-10; 66/ 11-15; 67/16-20 + test (řešení v dokumentech pod mým jménem)

videa k lepšímu porozumění
JEDNOTKY DÉLKY: https://www.youtube.com/watch?v=WT_opnFlNzs&list=PLSqKJP6W-MUYN2wIbomc6gmvCPPBRVqAK&index=13&t=0s
JEDNOTKY OBSAHU: https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
JEDNOTKY HMOTNOSTI: https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o, https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0
PROCVIČOVÁNÍ: https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu
- učivo najdete v Bakalářích na nástěnce třídy

matematika od 24. - 27.3.2020 (2. část)
Nyní se budeme věnovat aritmetice a především v pokračování desetinných číslech
téma: násobení a dělení desetinné čísla 10, 100 ..... (toto téma není v učebnici rozebrán, je v dokumentech v Bakalářích)
- opište si učivo do sešitu a samozřejmě naučit pravidla
pracovní sešit: 59/ 1 - 4; 60/ 5 - 10 ; 61/ 11 - 15; 62/16 - 20 (řešení v dokumentech pod mým jménem)

- učivo najdete v Bakalářích na nástěnce třídy

30.3. - Nj - Bald kommen Ostern - jak jste poznali, tento týden se podíváme na těma Velikonoce - Ostern,budeme vyhledávat na Googlu, kdo nemá možnost,dostane slovní zásobu po příchodu do školy 1/ Přečtěte si Velikonoce v Německu na Horydoly.cz,je to v češtině 2/ Vyhledejte si Ostern - Wortschatz fur Kinder,obrázky si prohlédněte,pokud máte možnost,dva si vytistněte a nalepte do sešitu 3/ Zadejte Němčina na internetu - slovní zásoba - Velikonoce a najdete tam klíčová slovíčka,vyberte si ta nejdůležitější a přepište si je do sešitu,pokud doma sešit nemáte,tak na papír 3/ Pokuste se vyrobit a napsat velikonoční přání nakreslete například velikonoční pohlednici ,můžete vystřihnout a pomalovat vajíčko a napsat na něj přání - to najdete na "Přání k velikonocům v němčině jako Frohe Ostern,viele bunte Eier und wunderschone Feier a tak dále. Je tam také roztomilá básnička "Kommt das kleine Osterhaschen",opište si ji a zkuste se ji naučit,není dlouhá.Myslím, že to na tento týden bude stačit. Viel Spass mit Deutsch!

30.3. - LITERATURA - jako další literární žánr máme báje - podívejte se na www.český jazyk.cz ,přečtěte si a udělejte stručný zápis z bájí,pokud máte doma nějakou knihu bájí,tak si ji přečtěte a pokud objevíte Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky,tak si je také přečtěte,koho to bude bavit,může přečíst celou knihu, komu se to zdá obtížné,vyberte si jednu báji - např. o Prométheovi.Kdo knihu doma nemá, zkuste si ji stáhnout/v této době všichni slibují,že je to zdarma,ale raději se přesvědčte,zda opravdu nemusíte nic platit./Pokud se to nepovede,tak počkejte,ve škole pár knih máme.Tancem týdne bude cha cha - na YouTube Cha cha pro začátečníky,uvědomte si, že se začíná na druhou dobu.Mějte se co nejlépe,dávejte na sebe pozor a příští týden vám dám další instrukce.

30.3. - Čj - SLOH -blíží se nám Velikonoce,vyhledejte si proto např. na Wikipedii,případně na Novinky cz. - velikonoční svátky a tradice,kdy,jak a proč se slaví,podívejte se na pojmy Škaredá středa,Zelený čtvrtek,Velký pátek,Bílá sobota,Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí a jsou tam i tradice, zvyky a obyčeje - především ty naše a vzpomeňte si na nějakou velikonoční koledu

30.3.-Čj - MLUVNICE - zdravím vás po týdnu a mám připravenou další práci,abyste se nenudili.Zopakovali jste si vyjmenovaná slova - dále VS a nyní zkuste vymyslet nějaký příběh s použitím co nejvíce vyjmenovaných slov - např. Sytý syn si vyjel na kobyle do Bydžova ...,délku nechám na vás / alespoň jedna stránka v malém sešitě./

Přírodopis - Dobrý den, na bakalářích v dokumentech najdete témata prezentací, které děti zpracují nejlépe v powerpointu a odeąlou mi prezentaci na mail (a.janousek@zsvodickova.cz). ®áci si mohou vybrat, kterékoliv téma z nabídky. Děkuji.

HV – zdravím děti i rodiče! Též jsem si pro vás něco připravil. Teď myslím děti :-) Vše najdete na nástěnce vaší třídy v Bakalářích. Přeji vám, teď myslím děti i rodiče :-), ať vám v této nelehké době pomáhá třeba právě hudba. Těším se brzy na viděnou a hlavně na slyšenou...! R.Pilc

FR.J. Bonjour mes enfants! Práci máte zadanou ve zprávách v Bakalářích. V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti mi napište mail. Salut!

Aj (La) – Hello again! How are you? Mám pro vás příjemný a „chutný“ úkol. V češtině jste popisovali pracovní postup při vaření. V angličtině si zkusíte totéž. Přečtěte si recept na straně 50 v učebnici, který vaří Emma. Apple crumble. Je to výborný drobenkový koláč. Můžete ho s maminkou zkusit upéci, a pak mi o tom napsat na mail. Z textu si vypište do SEŠITU pod sebe SLOVESA týkající se vaření: peel, slice, put, boil, mix, pour, cover, serve a najděte si ve slovíčkách, co znamenají. Připište si ještě další vhodná slovesa, např. cut- sekat, krájet, chop-sekat, fry-smažit, grill- grilovat, melt-rozehřát, heat-ohřát, sprinkle-posypat, bake – péci etc. Váš úkol je napsat mi na A4 popis receptu na jednoduché jídlo, které máte rádi. Práci nazvete MY RECIPE, dále název vašeho pokrmu. Nejprve vyjmenujte potřebné suroviny –INGREDIENTS. Potom začnete psát postup (asi vám s postupem poradí maminka nebo babička) – INSTRUCTIONS (inspirujte se jednoduchým postupem Emmy v celých větách za použití nových sloves). Zkuste připojit fotku, obrázek či ilustraci. Práci mi pošlete do 10.4. na můj e-mail. Thank you in advance. Take care!! Have a nice time!

AJ (La) – Hello kids! How are you doing? Doufám, že jste se naučily názvy jídel bez problémů. Další si můžete poslechnout (i se správnou výslovností) na videu, např.: https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 a mnoho dalších.
Co se týče gramatiky, snažte se rozlišit jídla na tzv.1) počitatelná - můžete je spočítat, mají člen neurčitý: an apple, a banana, a carrot, která mají množné číslo (bananas, oranges) 2) a na nepočitatelná - nemůžete je spočítat, milk, oil, rice, salt, water, která netvoří množné číslo, nemají člen. Můžete říci a lot of rice (hodně rýže), some bread (nějaký chleba), a little butter (trochu másla). Přečtěte si komiks o Mutovi, který jde nakupovat na straně 48 a prohlédněte si cvičení 4a na str.49 (to jsou příklady výrazů, pomocí kterých můžete nepočitatelná jídla spočítat :-), např. a loaf of bread- bochník chleba, a packet of rice, a bottle of water a další ). V pracovním sešitě si rozdělte podstatná jména na počitatelná a nepočitatelná na str.35/5. Gramatiku si pročtěte i v prac.sešitě na straně 75 a 76. Have a nice time! Wash your hands :-) Take care!

dějepis-ahoj moji historici,je čtvrtek a jsem u vás s pokyny do úterý 31.3.: 1/ str.76-opište nadpis Homérské období/barevně podtrhněte/
2/do sešitu si opište tyto věty:Kmen Dórů byl bojovný,umění nepodporoval.Pro poznání společnosti tohoto období čerpáme např.z těchto dvou eposů Ilias a Odyssea/epos je dlouhá epická báseň,která vypráví o hrdinských činech/.Autorem je asi slepý řecký básník Homér,proto období homérské.
3/str.76-prohlédněte si dole vlevo obličej Homéra
4/do sešitu si napište toto:epos Ilias- vypráví o dobývání města Troja/město leželo na pobřeží
poloostrova Malá Asie/dnes Turecko/podívejte se na mapu na str.71/ město tam ale není označeno
epos Odyssea-vypráví o návratu řeckého hrdiny krále Odyssea /po dobytí Troji/ domů na řecký ostrov Ithaku/cesta trvala asi 10 let/
5/vezměte si opět učebnici na str.76 a prohlédněte si obrázek -rekonstrukce starověké Troje a na str.77 si přečtěte z kapitoly Osídlení Malé Asie první odstavec,kde se píše o městě Troja-výpisky neděláte!!! 6/na str.76 si pak přečtěte vlevo nahoře,v hnědém okraji text Pověsti o Troji-nepište výpisky,ale pamatujte si příčinu války mezi Řeckem a Trojou.
7/v textu je jméno jednoho z řeckých hrdinů,jehož lest umožnila dobýt město Troju-byl to Odysseus-!!!!zjistěte,co vymyslel-zapište si lest do sešitu a nakreslete onoho koně!!!!!
8/poslední pokyn:podle možnosti přístupu na internet se podívej na kreslený film/asi 50 min/-Odysseus z r.1987-je to i na You Tube nebo máš doma knihu o řeckých bájích -vyber si dvě a krátký obsah napiš na adresu-projektyareferaty@seznam.cz -časové shlédnutí filmu domluvte s rodiči!
Ahoj!Ahoj!.........S dotazem se na mě obracejte!!!

VkZ- Sebepoznání str.166-171. Do sešitu zapište odpovědi na otázky a úkoly ze str. 166, 168, 170, 171.

Z - Zopakujte si látku v učebnici od strany 25 do strany 39. Překreslete si do sešitu tabulku na str.28 a doplňte chybějící údaje. Odpovězte a doplňte všechny otázky a doplňovačky. ( 25-39 )

_Matematika v týdnu 24. - 27.3.2020
téma: násobení a dělení desetinné čísla 10, 100 ..... (toto téma není v učebnici rozebrán, je v dokumentech v Bakalářích)
- opište si učivo do sešitu a samozřejmě naučit pravidla
pracovní sešit: 59/ 1 - 4; 60/ 5 - 10 ; 61/ 11 - 15; 62/16 - 20

VV (M. Miženková) - práce na březen, začátek dubna (do Velikonoc) Kopie abstraktního obrazu Roberta Delaunaye (viz odkaz) – formát A3, malba temperovými nebo akrylovými barvami. https://www.guggenheim.org/artwork/1023

Aj/Ma/ - posílám dětem ze své skupiny úkoly na tento týden /23.3-27.3./ učebnice str. 44 - jedná se o novou slovní zásobu Food and drink učebnice str. 45 - nová gramatika /vysvětlení najdete v pracovním seš. vzadu na str.75/4.1;4.2. :počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - obě strany ústně probrat Pracovní sešit - str.34;35/5 Slovní zásoba: 4A a Food and drink Užitečné odkazy /pro ty co chtějí něco navíc anebo procvičit minulý čas z předchozí lekce/: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_verbs_test_rm346xo https://www.helpforenglish.cz/article/2010082001-minuly-cas-5-otazky https://www.helpforenglish.cz/article/2010081101-minuly-cas-4-zapor https://www.helpforenglish.cz/article/2010022003-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-a https://www.helpforenglish.cz/article/2010111902-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-b https://www.helpforenglish.cz/article/2010021001-minuly-cas-2-pravidelna-slovesa https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/?cc=cz&selLanguage=cs Pozn. Pokud někdo nemá pracovní sešit ani učebnici tak si téma Food and drink a Uncounable and countable nouns procvičuje na on-line odkazech např.: http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/food-and-cooking-ipl/136-at-a-restaurant-v-restauraci/ http://www.english-time.eu/english-now/vyukova-videa/86-unit-05-earth-food/ http://www.english-time.eu/english-now/jazykove-aktivity/food-and-cooking/32-51-healthy-vs-not-healthy-zdrave-vs-nezdrave/ http://www.english-time.eu/english-now/pisnicky-pro-clil/97-cooking/ https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/countable-and-uncountable-nouns/countables-uncountables-pictionary/4062 apod.

23.3.- Nj -dokončete si Einheit 3 , jak v učebnici,tak i v pracovním sešitě,zopakujte si časování pomocných sloves haben a sein,zopakujte si dny v týdnu a měsíce,na YouTube se podívejte na tato videa - Orange Academy - Jak se naučit německy?, dále Deutsch lernen mit Vedros,nebo zkuste Mein Weg nach Deutschland

23.3. - Čj - LITERATURA - podívejte se na bajky,přečtěte si o nich na Wikipedii, najděte informace o Ezopovi, zjistěte další autory bajek a vyhledejte, co je personifikace a alegorie,poslechněte si na YouTube nějaké bajky a zkuste si jednu bajku napsat,tancem týdne je valčík - najděte si na YouTube valčík - základní kroky- mějte se co možná nejlépe a dávejte na sebe pozor

23.3. - Čj - LITERATURA - podívejte se na bajky,přečtěte si o nich na Wikipedii, najděte informace o Ezopovi, zjistěte další autory bajek a vyhledejte, co je personifikace a alegorie,poslechněte si na YouTube nějaké bajky a zkuste si jednu bajku napsat,tancem týdne je valčík - najděte si na YouTube valčík - základní kroky- mějte se co možná nejlépe a dávejte na sebe pozor

23.3.- Čj - SLOH - opět si dáme popis pracovního postupu,pracujte podle osnovy - téma - Výroba ústenky - ochranné roušky

23.3.-Čj - po týdnu vás všechny zdravím a zadám další práci do dalšího pondělí - MLUVNICE - procvičujte si pravopis, múžete na Bakalářích - zadat výuka-výukové zdroje, tam je materiálu k procvičení dost, dále si múžete otevřít Google - pravopisně.CZ,tam jsou všechny typy pravopisných cvičení,tento týden si dokončete vyjmenovaná slova po p,s,v,z.Na větné členy si můžete pustit na YouTube výukové video"Čeština na pohodu."

Zadání práce na VV pro jistotu i zde: Kopie abstraktního obrazu Roberta Delaunaye – formát A3, tepera nebo akryl. https://www.guggenheim.org/artwork/1023

dějepis-zdravím všechny historiky a přináším další pokyny pro bádání-do sešitu si nadepsat"Mykénské období"-pak si přečíst kapitolu str.74-76/prohlédnout si mapu ,obrázky,číst i okraje stránek/ a písemně odpovědět na tyto otázky:1/Kdy přišly první řecké kmeny do oblasti Mykén? 2/Název poloostrova,kde leželo město Mykény. 3/Jak byly chráněny paláce a co se našlo v hrobkách? 4/Jak se jmenoval archeolog,jeho národnost, století,který vedl vykopávky v Mykénách a co tam objevil?/při hledání odpovědi si musíš přečíst poznámky na okrajích stránek v hnědé barvě str.74-75/ 5/str.76-prohlédnout si obrázek dýky,přečíst text pod ním a odpovědět písemně - Které zvíře v té době běžně v Řecku žilo a dnes už ne? 6/Který řecký kmen způsobil zánik mykénského období? Další pokyny budou ve čtvrtek 26.3.Buďte pečliví jako vědci!

VV - zadání v Dokumentech na Bakalářích.

FR.J. Bonjour, mes enfants! Ca va? Moi, ca va bien. Do Dokumentů jsem vám poslala 1) slovíčka k lekci ´Petit-déjeuner´ - nová slovíčka si dopište k těm z videa 2) pracovní list, ve kterém podle obrázků doplníte slovíčka. Pracovní list (PL) si buď vytisknete, doplníte a nalepíte do sešitu nebo si ho do sešitu opíšete a doplníte. Tři děti vypráví o tom, co snídají. Jako čtvrtí budete vy, napíšete, jak se jmenujete, kde bydlíte, co jíte a pijete. Tady jsou důležitá slovíčka: au petit-déjeuner = k snídani, je mange = já jím, je bois = já piju, avec = ´s´, ou = nebo, aussi = také, j´habite = já bydlím, en France = ve Francii, en Autriche = v Rakousku, en République Tcheque = v České republice. Au revoir!

Přírodopis - výpisky, pracovní listy, dokumenty k učivu najdete v Bakalářích (Dokumenty- Adam Janoušek). Průběžně budu výpisky a pracovní listy přidávat. Prosím o průběžné plnění. Výpisky vlepit do sešitu. Pokud nemáte možnost si výpisky vytisknout, dodám žákům ve škole.

VKo - prostudovat OBEC jako základní samosprávní jednotka (práva a povinnosti, oprávnění k samostatné činnosti, odpovědnost za výsledky činnosti) viz. učebnice Výchova k občanství

VKo - prostudovat OBEC jako základní samosprávní jednotka (práva a povinnosti, oprávnění k samostatné činnosti, odpovědnost za výsledky činnosti) viz. učebnice Výchova k občanství

Z-pokračujte kapitolou POČASÍ -str.36-39 - teplota vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky, atmosférický tlak, vítr

VkZ - kapitola UMĚNÍ POCHVÁLIT - str. 160 a kapitola POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÉHO, str.162-166 Z-pokračujte kapitolou POČASÍ -str.36-39 - teplota vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky, atmosférický tlak, vítr

16.3.- Čj - od 16.3. si povedete deník, kam si budete zapisovat, co jste celý den dělali, rozvrhněte si den na práci, odpočinek, jídlo, úklid a pohyb, nejlepší deníčky budou ohodnoceny vahou 10, forma může být písemná nebo elektronická,svá dílka můžete dekorovat ilustracemi a fotkami,dejte se do práce a dávejte na sebe pozor

16.3. - Čj- tanec týdne - polka -na YouTube zadat polka - základní taneční a S elánem do tance 4. díl - podívat se a vyzkoušet jednotlivé kroky

16.3- - Čj - literatura - pověsti - vyhledat Youtube jakékoli pověsti a poslechnout si, pokuste se napsat jednu krátkou pověst, své práce si založte do složky se svým jménem a po návratu do školy je odevzdáte

16.3. - Čj - mluvnice - cvičení na webu - vyjmenovaná slova po B,L a M, projděte si nějaká cvičení, je tam i vyhodnocení, dále si procvičte podmět a přísudek

16.3. - ČJ - Vážení přátelé, slovy Karla Kryla "Tato noc nebude krátká" je jasné, že se nám volno protáhne na delší dobu než 14 dní. Proto vám budu prostřednictvím tohoto informačního kanálu zadávat další práce, které si vypracujete a založíte do složky se svým jménem a při příchodu do školy odevzdáte.Sledujte každé pondělí - takže práce na tento týden do 23.3. 1/ sloh - mluvní cvičení - platí po celé volno - místo kulturního zážitku zadávám něco praktičtějšího - slohový útvar - popis pracovního postupu - příprava jídla-třeba i velmi jednoduchého / předpokládám,že jogurtů už máte plné zuby/, představuji si to formou prezentace takto 1/úvod - představím, co budu dělat 2/ seznam surovin 3/ pracovní postup 4/ závěr,zhodnocení,foto,můžete vzájemně sdílet,po příchodu do školy bude každou hodinu vybrán jeden žák a jako třída vybereme nejlepší recepty a sestavíme kuchařku, sledujte na You Tube pořady o vaření, možná tam najdete inspiraci

FR.J. Bonjour! Posílám vám odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=F9x9sBEyGyA. Pusťte si ho několikrát a do sešitu si vypište slovíčka i s výslovností. Pro pochopení videa: les aliments = potraviny, le petit-déjeuner = snídaně, le gouter = svačina. Au revoir.

_Matematika
- řešení příkladů z pracovního sešitu naleznete v Bakalářích pod sekcí DOKUMENTY (naleznete v levém nabídkovém sloupci)
- na nástěnku Vaší třídy (v Bakalářích) budu také zadávat témata, která uvádím zde

dějepis-nechat si v sešitě jednu stránku volnou a pak si nadepsat nadpis-Řecko-pracuj s učebnicí/texty i na okrajích/včetně obrázků:1/str .71-prohlédni si mapu-udělej si ji do sešitu a označ ,kde leží Řecko,hl.město Atény a označit i ostrov Kréta 2/přečíst str.71-72 a udělat výpisek -Přírodní podmínky v Řecku,obživa: zemědělství,řemeslo a obchod . 3/str.72-74 nadpis Kréta-zakreslit do sešitu z učebnice mapu a udělat výpisky od Krétské paláce po společnost-zaměřit se na město,krále ,objasnit pojem labyrint-znát pověst-je na str.72 v okraji Krétské báje a ..., napsat,co jsou to fresky a jaké byly jejich motivy-jeden motiv nakreslit,napsat ,kdy a proč zanikla minojská kultura.Toto vše se i naučit!Když máš internet,můžeš využít i prezentace nebo videoprogram.

VKZ - Rozvoj osobnosti - str. 150 - 159

Z - Tvary zemského povrchu (str. 25 - 32), Atmosféra - str. 33 - 35

Přírodopis - samostudium Březen - pročíst Hlavonožci (str. 61,62) vypracovat otázky a úkoly (str.62), Kroužkovci (mnohoštětinatci, opaskovci - str. 63-65) vypracovat otázky a úkoly (str.65), Členovci - úvod + pavoukovci (str. 66 - 69) ! Výpisky dodám, jelikož se mohou lišit od učebnice !

_M_ zadání učiva na 14 dní
Učebnice: vypsat si učivo s ukázkovými příklady a vypracovat cvičení - výsledky jsou uvedeny vzadu v učebnici
téma: střídavé úhly str. 109 - učivo
téma: přesnější měření aneb další jednotky + cvičení 96/4,6;97/9,10
téma: sčítání a odčítání velikostí úhlů +102/1;103/2,3,;104/5,8
pracovní sešit: ve 3. díle: str. 169 - 173, pokud jej u sebe nemáte využijte webové stránky www.2pir.eu

Aj/Ma/ - vzhledem k nastalé situaci posílám dětem z mé skupiny práci na tento a příští týden týden: 1. opakování slovní zásoby lekce 3 2. dočíst a procvičit si Revision v učebnici + pracovní sešit lekce 3 - dokončit popř. doplnit chybějící cvičení 3. on-line podporu vhodnou k procvičení naleznete na tomto odkazu /nutné mít nainstalovaný Adobe flash player/ : https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/?cc=cz&selLanguage=cs 4. procvičování celého prvního sloupce nepravidelných sloves z desek pracovního sešitu - trénujte také pomocí vyrobených kartiček

NJ - dokončit z učebnice - Einheit 3,učebnice str.36-40, str. 39/cvič.12 nacvičit čtení,pracovní sešit - slovní zásoba - str.33,cvičení str.29/cvič.13,14,15 a připravte si test na str.31 a 32, dále online - slovní zásoba - Velikonoce - Ostern

AJ (La)- Vypracuj projekt min.na čtvrtku A4 - MY BEST HOLIDAY. Drž se přibližně otázek: Where did you go (travel)? When did you go? Who did you go with? How did you travel? Where did you stay? What did you do there? What did you eat? What was the weater like? Did you have a good time? (Napiš v minulém čase, ilustruj fotkami, obrázky, event.mapkou.)
V učebnici z lekce 4A a 4B se nauč všechny názvy jídel podle obrázků. Přečti si 44/3 a pohádku na straně 46.V pracovním sešitě vypracuj 34/1,2,3 a 36/1,2.

Informatika
Trénujte psaní všemi deseti.
https://www.psani-deseti.cz/
https://www.psanihrave.cz/

11. 3. 2020 - Čj - mluvnice napsat na papíry pravopisná cvičení z učebnice str. 70 cvič. 1,2,3,4,5
-sloh- na papír - popis kamaráda a popis školy,
literatura - četba - báje , bajky, pověsti, poslouchat audio knihy a udělejte zápisy do čtenářských deníků, dále si procvičujte on-line pravopis a skladbu-podměty a přísudky, větné členy

9.3.2020 - ve středu 11.3. odpadá odpolední vyučování - Tv pro chlapce i dívky

AJ (La)-test z lekce 3 bude v pondělí 9.3.(zopakovat slovíčka, minulý čas, vybraná nepravidelná slovesa, zápor v minulém čase -I didn´t go, otázky v minulém čase - Did you write...?, minulý čas od slovesa být -was, were, wasn´t, weren´t)

ČJ - 5.3. - test - literatura - pověsti

NJ - test je 3.3.

NJ - 3.2. test - 2. lekce - pracovní sešit str.23-24

3.3. test přírodopis - lišejníky a řasy

AJ-v pátek 28.2.test na 17 nepravidelných sloves, která mají děti v sešitě.

Aj/Ma/ - test na nepravidelná slovesa odložen na pátek 28.2.

Čj - četba na 2. pololetí - jedna kniha pověstí-např.Staré pověsti české, dále jednu knihu bajek a bájí, další knihy podle vlastního výběru

Od 17.2. do 21.2. jsou jarní prázdniny. V provozu není ani školní jídelna.

Aj/Ma/ - dú naučit se první část nepravidelných sloves /po to fall/ - bude 26.2. test

NJ - na 25.2. - slovíčka 3.lekce - vybraná v sešitě a číslovky 1-10

M - do 2.3.budou vypracovány stránky v pracovním sešitě 46 - 56 + pracovní listy (pokud nestihnete ve škole, vypracovat doma)

ČJ - 12.2. -test - druhy zájmen a pravopis - vyj. slova

Fyzika: test se přesouvá na 12.2.

Fyzika: 5.2. -Elektrické vlastnosti látek, složení atomu- test

AJ (La)- v pondělí 10.2.test slovíčka 3AB + was, wasn´t, were, weren´t (ve větách).

Z_do 7.2._M_ test na slovní úlohy (n,D)

6.2. test přírodopis - Houby + poznávačka.

29.1. odpadá odpolední výuka TV - holky.

Ve čtvrtek 23.1. 2020 odpadá 6. vyučovací hodina ČJ

Ve středu 22.1. 2020 odpadá odpolední vyučování Tv , je pedagigická rada

17.1._M_ test rozklad čísla na součin prvočinitelů, nejmenší společný násobek, slovní úlohy

Aj/Ma/ - test Unit 2 bude dne 17.1.

ČJ - příští týden- od 14. 1. si připravte sešity a čtenářské deníky ke kontrole

AJ (La) - test z lekce 2 bude v pondělí 13.1. (slovíčka, past simple, past continuous, zájmena v předmětu)

14.1. test přírodopis - viry, bakterie, sinice.

6.1._M_ donést vypracované cvičení:
1.Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: a = 5,3 cm, b = 4,3 cm, c = 6,2 cm.
2.Sestrojte rovnostranný trojúhelník KLM, je-li dáno: k = 4 cm.
3.Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC, je-li dáno: a = b = 8 cm, c = 5 cm.
4.Sestrojte obdélník LMNO, je-li dáno │LM│ = 5 cm, │MN│= 7 cm.
5.Sestrojte čtverec ABCD, je-li dáno: │BD│= 7,7 cm. (pro lepší názornost si načrtněte obrázek).

Fyzika- 8.1.- Gravitační síla- test

16.12._M_ test konstrukci čtverce

13.12._M_ test na dělitelnost

ČJ - středa 11.12. 2019 - test na přídavná jména

Z_do 9.12._M_ test konstrukci čtverce

AJ(La)- test vocabulary 2AB -6.12.

ČJ - 5.12. - test - pohádky

5.12. test - přírodopis - jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, soustava organismů

Z_do 2.12._M_ test na střed a osu úsečky

27.11.-F- testík- Atomy a modely molekul- viz sešit

ČJ - 27.11. písemná slohová práce - temata jsou v sešitě

NJ - 26. 11. - opakovací test - 1. lekce

20.11.2019 - výuka končí po 5. vyučovací hodině v 16 hod. - vernisáž v 17. hod. - třídní schůzky

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

19.11. test přírodopis - rostlinná a živočišná buňka

NJ - 18.11. - slovíčka - rodina - 25.11. - test - 1. lekce

15.11._M_písemná práce (přirozená čísla, geometrie, zlomky)

AJ(La)-13.11. test z lekce 1 (opakovat si přítomný čas včetně záporu a otázek, řadové číslovky, příslovce četnosti, domácí práce, denní život a další slovíčka)

11.11._M_test na základní geometrické pojmy a symboly/span>

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

6. 11.- Fyzika- test- Vlastnosti látek a těles

7.11. test Přírodopis - Podmínky života, vztahy mezi org., jak zkoumáme přírodu

24.10._M_početní operace se závorkami

18.10. - 22. 10. jdeme do kina Světozor na zeměpisný pořad. Odchod po 2. vyučovací hodině a návrat na 5. Vše je placenoz fondu Klubu rodičů.

ČJ - 23.10. - písemná práce - opakování - vše je v sešitě

AJ (La)- test ze slovíček 1 A, B bude 16.10. (včetně měsíců a řadových číslovek).

ČJ - desetiminutovka - 15. 10. - podst. jména P, H, L a pravopis - velká písmena

Dne 11.10. Aj /Ma/test slovní zásoba....od začátku po Months of the year Po dnešní hodině prostudovat novou slovní zásobu 1C a znovu si pročíst článek z učebnice str.12 - present simple questions.

Fyzika: 9.10. - test- Tělesa a látky- viz pracovní list

25.9. odpadá TV - pouze holky

23.9._M_test na přirozená čísla (sčítání, odčítání, násobení,dělení, zaokrouhlování, slovní úlohy)

Test přírodopis - 26.9. - Planeta Země, vznik života, projevy života + obrázky

TV - holky, záčátek: 14:00, konec: 15:30

AJ-test ze slovíček Introduction (pracovní sešit str.80)- 23.9.