6. C

matematika v týdnech 30.3 - 3.4. a 6. - 10.4. (3. část)
téma: Jednotky délky, obsahu a hmotnosti
učebnice: učivo je v dokumentech ve složce se stejným názvem jako je téma
- opište si nebo vytiskněte učivo (v sešitě budou napsány názvy jednotek a zkratka, tabulka s převodem + ukázkové příklady)
pracovní sešit: 64/ 1-5; 65/6-10; 66/ 11-15; 67/16-20 + test (řešení v dokumentech pod mým jménem)

videa k lepšímu porozumění
JEDNOTKY DÉLKY: https://www.youtube.com/watch?v=WT_opnFlNzs&list=PLSqKJP6W-MUYN2wIbomc6gmvCPPBRVqAK&index=13&t=0s
JEDNOTKY OBSAHU: https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
JEDNOTKY HMOTNOSTI: https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o, https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0
PROCVIČOVÁNÍ: https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu
- učivo najdete v Bakalářích na nástěnce třídy

matematika od 24. - 27.3.2020 (2. část)
Nyní se budeme věnovat aritmetice a především v pokračování desetinných číslech
téma: násobení a dělení desetinné čísla 10, 100 ..... (toto téma není v učebnici rozebrán, je v dokumentech v Bakalářích)
- opište si učivo do sešitu a samozřejmě naučit pravidla
pracovní sešit: 59/ 1 - 4; 60/ 5 - 10 ; 61/ 11 - 15; 62/16 - 20 (řešení v dokumentech pod mým jménem)

- učivo najdete v Bakalářích na nástěnce třídy

30.3. - LITERATURA - jako další literární žánr máme báje - podívejte se na www.český jazyk.cz ,přečtěte si a udělejte stručný zápis z bájí,pokud máte doma nějakou knihu bájí,tak si ji přečtěte a pokud objevíte Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky,tak si je také přečtěte,koho to bude bavit,může přečíst celou knihu, komu se to zdá obtížné,vyberte si jednu báji - např. o Prométheovi.Kdo knihu doma nemá, zkuste si ji stáhnout/v této době všichni slibují,že je to zdarma,ale raději se přesvědčte,zda opravdu nemusíte nic platit./Pokud se to nepovede,tak počkejte,ve škole pár knih máme.Tancem týdne bude cha cha - na YouTube Cha cha pro začátečníky,uvědomte si, že se začíná na druhou dobu.Mějte se co nejlépe,dávejte na sebe pozor a příští týden vám dám další instrukce.

30.3. - Čj - SLOH -blíží se nám Velikonoce,vyhledejte si proto např. na Wikipedii,případně na Novinky cz. - velikonoční svátky a tradice,kdy,jak a proč se slaví,podívejte se na pojmy Škaredá středa,Zelený čtvrtek,Velký pátek,Bílá sobota,Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí a jsou tam i tradice, zvyky a obyčeje - především ty naše a vzpomeňte si na nějakou velikonoční koledu

30.3.-Čj - MLUVNICE - zdravím vás po týdnu a mám připravenou další práci,abyste se nenudili.Zopakovali jste si vyjmenovaná slova - dále VS a nyní zkuste vymyslet nějaký příběh s použitím co nejvíce vyjmenovaných slov - např. Sytý syn si vyjel na kobyle do Bydžova ...,délku nechám na vás / alespoň jedna stránka v malém sešitě./

Přírodopis - Dobrý den, na bakalářích v dokumentech najdete témata prezentací, které děti zpracují nejlépe v powerpointu a odeąlou mi prezentaci na mail (a.janousek@zsvodickova.cz). ®áci si mohou vybrat, kterékoliv téma z nabídky. Děkuji.

HV – zdravím děti i rodiče! Též jsem si pro vás něco připravil. Teď myslím děti :-) Vše najdete na nástěnce vaší třídy v Bakalářích. Přeji vám, teď myslím děti i rodiče :-), ať vám v této nelehké době pomáhá třeba právě hudba. Těším se brzy na viděnou a hlavně na slyšenou…! R.Pilc

VKZ – Milé děti, vzhledem k prodloužení nucených prázdnin měním své stanovisko ze začátku karantény. Prosím, abyste mi vaše zamyšlení na téma „Jak se chráníme v naší rodině proti nemocem“ poslali na e-mail.
Druhé zamyšlení mi pošlete také na mail, tentokrát to bude na aktuální téma „Pandemie koronaviru“. Zjistěte, co znamená slovo pandemie a jaké byly různé pandemie již v historii lidstva. Vyhledejte, jaké má nemoc COVID-19 příznaky, kde choroba začala, jak se šířila (stručně) a kdy se objevil první nakažený u nás. Zamysli se nad spoluprací a pomocí (státu, odborníků ve zdravotnictví, záchranářů, laboratoří, jednotlivých rodin i jedinců.) Funguje podle vás spolupráce? Zažíváte doma nudu nebo jste snad v konfliktu s bráchou či sestrou :-) ? Jak pomáháte v rodině prarodičům? Šijete roušky? Zpívali jste se Zdeňkem Svěrákem? Jak můžete vy osobně pomoci? Vyberte si jednu až dvě oblasti ze zmíněných možností, a napište mi o tom - termín do 15.4. Těším se na vaše maily. Opatrujte se!

FR.J. Bonjour mes enfants! Práci máte zadanou ve zprávách v Bakalářích. V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti mi napište mail. Salut!

Aj – Hello again! How are you? Mám pro vás příjemný a „chutný“ úkol. V češtině jste popisovali pracovní postup při vaření. V angličtině si zkusíte totéž. Přečtěte si recept na straně 50 v učebnici, který vaří Emma. Apple crumble. Je to výborný drobenkový koláč. Můžete ho s maminkou zkusit upéci, a pak mi o tom napsat na mail. Z textu si vypište do SEŠITU pod sebe SLOVESA týkající se vaření: peel, slice, put, boil, mix, pour, cover, serve a najděte si ve slovíčkách, co znamenají. Připište si ještě další vhodná slovesa, např. cut- sekat, krájet, chop-sekat, fry-smažit, grill- grilovat, melt-rozehřát, heat-ohřát, sprinkle-posypat, bake – péci etc. Váš úkol je napsat mi na A4 popis receptu na jednoduché jídlo, které máte rádi. Práci nazvete MY RECIPE, dále název vašeho pokrmu. Nejprve vyjmenujte potřebné suroviny –INGREDIENTS. Potom začnete psát postup (asi vám s postupem poradí maminka nebo babička) – INSTRUCTIONS (inspirujte se jednoduchým postupem Emmy v celých větách za použití nových sloves). Zkuste připojit fotku, obrázek či ilustraci. Práci mi pošlete do 10.4. na můj e-mail. Thank you in advance. Take care!! Have a nice time!

AJ – Hello kids! How are you doing? Doufám, že jste se naučily názvy jídel bez problémů. Další si můžete poslechnout (i se správnou výslovností) na videu, např.: https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 a mnoho dalších.
Co se týče gramatiky, snažte se rozlišit jídla na tzv.1) počitatelná - můžete je spočítat, mají člen neurčitý: an apple, a banana, a carrot, která mají množné číslo (bananas, oranges) 2) a na nepočitatelná - nemůžete je spočítat, milk, oil, rice, salt, water, která netvoří množné číslo, nemají člen. Můžete říci a lot of rice (hodně rýže), some bread (nějaký chleba), a little butter (trochu másla). Přečtěte si komiks o Mutovi, který jde nakupovat na straně 48 a prohlédněte si cvičení 4a na str.49 (to jsou příklady výrazů, pomocí kterých můžete nepočitatelná jídla spočítat :-), např. a loaf of bread- bochník chleba, a packet of rice, a bottle of water a další ). V pracovním sešitě si rozdělte podstatná jména na počitatelná a nepočitatelná na str.35/5. Gramatiku si pročtěte i v prac.sešitě na straně 75 a 76. Have a nice time! Wash your hands :-) Take care!

Z - Zopakujte si látku v učebnici od strany 25 do strany 39. Překreslete si do sešitu tabulku na str.28 a doplňte chybějící údaje. Odpovězte a doplňte všechny otázky a doplňovačky. ( 25-39 )

_Matematika v týdnu 24. - 27.3.2020
Dobrý den, prosím vyzvedněte si pracovní sešit z matematiky ve vestibulu školy od pondělí do středu od 9 do 12 hodin. Pokud si nevyzvednete sešit, zadání je k dispozici na www. 2.pir.eu.Hulešová

téma: násobení a dělení desetinné čísla 10, 100 ..... (toto téma není v učebnici rozebrán, je v dokumentech v Bakalářích)
- opište si učivo do sešitu a samozřejmě naučit pravidla
pracovní sešit: 59/ 1 - 4; 60/ 5 - 10 ; 61/ 11 - 15; 62/16 - 20

VV (M. Miženková)
1. Kopie akvarelové malby hmyzu dle vlastního výběru, autorka Dinah Wells (najdete na internetové stránce autorky https://www.dinahwells.com/insects?lightbox=dataItem-ikq12t4g1) – akvarelové barvy, formát A4.
2. Brouk v hlavě - snová, fantazijní, hororová i vtipná, abstraktní volná kresba/malba libovolnou technikou, kombinací technik (formát A3) Nasadit brouka do hlavy značí znepokojit nebo vyrušit někoho (často nechtěnou) poznámkou z klidu a přimět ho tím k přemýšlení, neklidu, zkoumání, zaujatosti něčím; vzbudit pochybnosti a starosti, které mu třeba i nedají zpát, budou mu lézt na mozek, vrtat hlavou...
Mít brouka v hlavě znamená, že nás něco nutí stále na to myslet, nejde nám to z hlavy.
V 16. stol. byla rozšířena pověra, že za podivné, vrtošivé chování člověka může zlý duch v podobě hmyzu, brouka, který do něj vstoupil.

23.3. - Čj - LITERATURA - podívejte se na bajky,přečtěte si o nich na Wikipedii, najděte informace o Ezopovi, zjistěte další autory bajek a vyhledejte, co je personifikace a alegorie,poslechněte si na YouTube nějaké bajky a zkuste si jednu bajku napsat,tancem týdne je valčík - najděte si na YouTube valčík - základní kroky- mějte se co možná nejlépe a dávejte na sebe pozor

23.3.- Čj - SLOH - opět si dáme popis pracovního postupu,pracujte podle osnovy - téma - Výroba ústenky - ochranné roušky

23.3.-Čj - po týdnu vás všechny zdravím a zadám další práci do dalšího pondělí - MLUVNICE - procvičujte si pravopis, múžete na Bakalářích - zadat výuka-výukové zdroje, tam je materiálu k procvičení dost, dále si múžete otevřít Google - pravopisně.CZ,tam jsou všechny typy pravopisných cvičení,tento týden si dokončete vyjmenovaná slova po p,s,v,z.Na větné členy si můžete pustit na YouTube výukové video"Čeština na pohodu."

VV (M.MIŽENKOVÁ) - zadání v Dokumentech na Bakalářích.

VV /R. Pešlová/ BŘEZEN, DUBEN Zadání výtvarných úkolů najdete v BAKALÁŘÍCH pod DOKUMENTY - složka VV, případně na Google přístupové adrese, kterou běžně využíváte na DUM, kde máte uložené učební materiály.

Nj a dĕj.-další úkoly jsem poslala jako zprávu rodičům v Bakalářích. Úkoly z tohoto týdne nemám od všech. Je třeba posílat vždy po týdnu.

Bonjour, mes enfants! Ca va? Moi, ca va bien. Do Dokumentů jsem vám poslala 1) slovíčka k lekci ´Petit-déjeuner´ - nová slovíčka si dopište k těm z videa 2) pracovní list, ve kterém podle obrázků doplníte slovíčka. Pracovní list (PL) si buď vytisknete, doplníte a nalepíte do sešitu nebo si ho do sešitu opíšete a doplníte. Tři děti vypráví o tom, co snídají. Jako čtvrtí budete vy, napíšete, jak se jmenujete, kde bydlíte, co jíte a pijete. Tady jsou důležitá slovíčka: au petit-déjeuner = k snídani, je mange = já jím, je bois = já piju, avec = ´s´, ou = nebo, aussi = také, j´habite = já bydlím, en France = ve Francii, en Autriche = v Rakousku, en République Tcheque = v České republice. Au revoir!

Přírodopis - výpisky, pracovní listy, dokumenty k učivu najdete v Bakalářích (Dokumenty- Adam Janoušek). Průběžně budu výpisky a pracovní listy přidávat. Prosím o průběžné plnění. Výpisky vlepit do sešitu. Pokud nemáte možnost si výpisky vytisknout, dodám žákům ve škole.

VKo - prostudovat OBEC jako základní samosprávní jednotka (práva a povinnosti, oprávnění k samostatné činnosti, odpovědnost za výsledky činnosti) viz. učebnice Výchova k občanství

Z-pokračujte kapitolou POČASÍ -str.36-39 - teplota vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky, atmosférický tlak, vítr

16.3.- Čj - od 16.3. si povedete deník, kam si budete zapisovat, co jste celý den dělali, rozvrhněte si den na práci, odpočinek, jídlo, úklid a pohyb, nejlepší deníčky budou ohodnoceny vahou 10, forma může být písemná nebo elektronická,svá dílka můžete dekorovat ilustracemi a fotkami,dejte se do práce a dávejte na sebe pozor

16.3. - Čj- tanec týdne - polka -na YouTube zadat polka - základní taneční a S elánem do tance 4. díl - podívat se a vyzkoušet jednotlivé kroky

16.3 - Čj - literatura - pověsti - vyhledat Youtube jakékoli pověsti a poslechnout si, pokuste se napsat jednu krátkou pověst, své práce si založte do složky se svým jménem a po návratu do školy je odevzdáte

16.3. - Čj - mluvnice - cvičení na webu - vyjmenovaná slova po B,L a M, projděte si nějaká cvičení, je tam i vyhodnocení, dále si procvičte podmět a přísudek

16.3. - ČJ - Vážení přátelé, slovy Karla Kryla "Tato noc nebude krátká" je jasné, že se nám volno protáhne na delší dobu než 14 dní. Proto vám budu prostřednictvím tohoto informačního kanálu zadávat další práce, které si vypracujete a založíte do složky se svým jménem a při příchodu do školy odevzdáte.Sledujte každé pondělí - takže práce na tento týden do 23.3. 1/ sloh - mluvní cvičení - platí po celé volno - místo kulturního zážitku zadávám něco praktičtějšího - slohový útvar - popis pracovního postupu - příprava jídla-třeba i velmi jednoduchého / předpokládám,že jogurtů už máte plné zuby/, představuji si to formou prezentace takto 1/úvod - představím, co budu dělat 2/ seznam surovin 3/ pracovní postup 4/ závěr,zhodnocení,foto,můžete vzájemně sdílet,po příchodu do školy bude každou hodinu vybrán jeden žák a jako třída vybereme nejlepší recepty a sestavíme kuchařku, sledujte na You Tube pořady o vaření, možná tam najdete inspiraci

FR.J. Bonjour! Posílám vám odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=F9x9sBEyGyA. Pusťte si ho několikrát a do sešitu si vypište slovíčka i s výslovností. Pro pochopení videa: les aliments = potraviny, le petit-déjeuner = snídaně, le gouter = svačina. Au revoir.

_Matematika
- řešení příkladů z pracovního sešitu naleznete v Bakalářích pod sekcí DOKUMENTY (naleznete v levém nabídkovém sloupci)
- na nástěnku Vaší třídy (v Bakalářích) budu také zadávat témata, která uvádím zde

DUM SAMOSTUDIUM: BŘEZEN PŘÍPADNĚ ZAČÁTEK DUBNA /viz Google přístupová adresa, tak jak ji běžně využíváte/ UMĚNÍ A KULTURA EGYPTA - dostudovat zbytek učiva. /PYRAMIDY str. 13 – CHARAKTERISTIKA A DRUHY UŽITÉHO UMĚNÍ str. 30/ Do sešitu si napište výpisky z celého obsahu učebních materiálů /kontrola zápisu po příchodu do školy/. Po návratu do běžného školního procesu je nutná orientaci v daném tématu pro rozumnou diskusi a případné objasnění drobných nejasností.

VKZ - "Jak se chráníme v naší rodině proti nemocem?" (hygiena, vitamíny, pohyb, strava, společný čas apod.)-zamysli se a vypracuj (formu zpracování na A4 nechám na tobě). Přines na 1.hodinu VKZ po nucených prázdninách. Svou práci můžeš ilustrovat.

Zem.-Tvary zemského povrchu - učebnice str. 25 - 32 -Atmosféra - učebnice str. -33 - 35

Přírodopis - samostudium Březen - pročíst Hlavonožci (str. 61,62) vypracovat otázky a úkoly (str.62), Kroužkovci (mnohoštětinatci, opaskovci - str. 63-65) vypracovat otázky a úkoly (str.65), Členovci - úvod + pavoukovci (str. 66 - 69) ! Výpisky dodám, jelikož se mohou lišit od učebnice !

_M_ zadání učiva na 14 dní
Učebnice: vypsat si učivo s ukázkovými příklady a vypracovat cvičení - výsledky jsou uvedeny vzadu v učebnici
téma: střídavé úhly str. 109 - učivo
téma: přesnější měření aneb další jednotky + cvičení 96/4,6;97/9,10
téma: sčítání a odčítání velikostí úhlů +102/1;103/2,3,;104/5,8
pracovní sešit: ve 3. díle: str. 169 - 173, pokud jej u sebe nemáte využijte webové stránky www.2pir.eu

span style="color:white; font-weight: bold">_M_ zadání učiva na 14 dní
Učebnice: vypsat si učivo s ukázkovými příklady a vypracovat cvičení - výsledky jsou uvedeny vzadu v učebnici
téma: střídavé úhly str. 109 - učivo
téma: přesnější měření aneb další jednotky + cvičení 96/4,6;97/9,10
téma: sčítání a odčítání velikostí úhlů +102/1;103/2,3,;104/5,8
pracovní sešit: ve 3. díle: str. 169 - 173, pokud jej u sebe nemáte využijte webové stránky www.2pir.eu

Dĕjepis-úkol průběžně, zatím bez termínů ukončení.Prezentace Kultura ve starověkém Řecku dle osnovy:řecké divadlo,výtvarné umění, architektura,hry. Použij vlastní zdroj,internet a učebnici str.92-98,zdroje uveď na konci prezentace,méně textu,více obrázků včetně alespoň třech vlastních,které namaluješ a zdigitalizuješ. Prezentaci pak představíš, nečteš ji,vyprávíš, text je podpůrný.Moc se těším na Vaše dílka.

Nj-učebnice str.29 Meine Familie-do sešitu přeložit a dále 29/12,11b.Učit se protiklady-Gegenteile,např gross-klein....,dále učebnice str.30-nová látka die Mutter von Pamela,Pamelas Mutter,přeložíš jako Pamelina maminka,zapiš si do sešitu. Napíšeš 6 dalších příkladů:např.der Vater von Pamela-Pamelas Vater a přeložíš, budeš mít celkem 12 německých spojení.Čtení a překlad do sešitu str.30,cv.14 a 14b. Pracovní sešit str.20/10,11,13.Opakování zadaných slovíček. Termín ukončení práce v pátek 20.3. Konzultace k učivu možné emailem.Očekávám intenzivní práci a pravidelné opakování,což jazyk vyžaduje.

Dĕjepis-úkol průběžně, zatím bez termínů ukončení.Prezentace Kultura ve starověkém Řecku dle osnovy:řecké divadlo,výtvarné umění, architektura,hry. Použij vlastní zdroj,internet a učebnici str.92-98,zdroje uveď na konci prezentace,méně textu,více obrázků včetně alespoň třech vlastních,které namaluješ a zdigitalizuješ. Prezentaci pak představíš, nečteš ji,vyprávíš, text je podpůrný.Moc se těším na Vaše dílka.

Dĕjepis-opakování učiva z učebnice str.71-78 na malý testík, znát všechny obrázky a umět je zpětně poznat. Výpisky z Formování městských států str.79.-naučit se,jak vznikla POLIS,jaká práva a povinnosti měli občané a jak se Dórové začlenili do řecké společnosti. Výpisky Velká řecká kolonizace a její následky a Raná řecká tyranida str.80-81-naučit se,proč došlo k velké řecké kolonizaci,jaké byly vztahy mezi koloniemi a metropolemi,jaké důsledky mĕl dovoz levného obilí z kolonií,jaké a proč byly majetkové rozdíly mezi obyvatelstvem,jak skončily tyranidy a jak se změnilo řízení státu.Prohlédnout obrázky na str.80 úplně vlevo a najít odpovědi na otázky. Ze slovníčku pojmů str.89 si vypiš významy cizích slov,se kterými se v učivu setkáváš. Vyhledej si mapu v atlase vážící se ke kolonizaci a vypiš si,kde vznikaly kolonie. Na závěr svého studia udělej vlastní ilustraci. Termín splnění úkolů je 18.3.

AJ - Vypracuj projekt min.na čtvrtku A4 - MY BEST HOLIDAY. Drž se přibližně otázek: Where did you go (travel)? When did you go? Who did you go with? How did you travel? Where did you stay? What did you do there? What did you eat? What was the weater like? Did you have a good time? (Napiš v minulém čase, ilustruj fotkami, obrázky, event.mapkou.)
V učebnici z lekce 4A a 4B se nauč všechny názvy jídel podle obrázků. Přečti si 44/3 a pohádku na straně 46.V pracovním sešitě vypracuj 34/1,2,3 a 36/1,2.

Informatika
Trénujte psaní všemi deseti.
https://www.psani-deseti.cz/
https://www.psanihrave.cz/

11. 3. 2020 - Čj - mluvnice napsat na papíry pravopisná cvičení z učebnice str. 70 cvič. 1,2,3,4,5
-sloh- na papír - popis kamaráda a popis školy,
literatura - četba - báje , bajky, pověsti, poslouchat audio knihy a udělejte zápisy do čtenářských deníků, dále si procvičujte on-line pravopis a skladbu-podměty a přísudky, větné členy

Ve čtvrtek 12.3.odpadá dívkám tělocvik, vyučování tedy pro dívky končí v 11:40.Podepište, prosím,v ŽK.

Nj-test ze slovíček -Einheit 2 -první sloupec bude 13.3.

V úterý 10.3.odpadá 6.hodina (přírodopis). Podepište, prosím, v ŽK.

AJ (dívky)-test z lekce 3 bude v úterý 10.3.(zopakovat slovíčka, minulý čas, vybraná nepravidelná slovesa, zápor v minulém čase -I didn´t go, otázky v minulém čase - Did you write...?, minulý čas od slovesa být -was, were, wasn´t, weren´t). Chlapci budou test psát ve čtvrtek 12.3.

ČJ - 13.3. - test z literatury - pověsti

V pondělí 2.3. odpadá dívkám 7.vyučovací hodina (AJ) z důvodu pedagogické porady. Podepište, prosím, v ŽK.

3.3. test přírodopis - lišejníky a řasy

AJ-v pondělí 2.3. test na 17 nepravidelných sloves, která mají děti v sešitě.

ČJ - 26.2. - kontrolní diktát

Čj - četba na 2. pololetí - jedna kniha pověstí,např. Staré pověsti české, dále jedna kniha bájí a bajek a další knihy podle vlastního výběru

Fyzika:- 28.2.-Elektrické vlastnosti látek- test (materiály na přípravu mají děti u sebe)

Od 17. do 21. 2. 2020 jsou jarní prázdniny. Budova školy bude v tyto dny uzavřena. V provozu nebude ani školní jídelna.

25. 2. DUM - Kultura a umění Mezopotámie - test

Nj-Wiederholungstest Einheit 1 je 13.2. Cvičte vypracovaný v pracovním sešitĕ.

M - do 2.3.budou vypracovány stránky v pracovním sešitě 46 - 56 + pracovní listy (pokud nestihnete ve škole, vypracovat doma)

ČJ - 12.2. - test - druhy zájmen a pravopis - vyj. slova

Fyzika: 7.2. -Elektrické vlastnosti látek, složení atomu- test

AJ (obě skupiny)- v pondělí 10.2.test slovíčka 3AB + was, wasn´t, were, weren´t (ve větách).

7.2. test přírodopis - Houby + poznávačka

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se rozdává vysvědčení za 1. pololetí š. r. 2019/2020. Žáci přijdou do školy na 8.55 (na 2. vyučovací hodinu). Budou jim rozdány výpisy vysvědčení a výuka končí v 9.40.

Vážení rodiče
Někteří žáci nemají odevzdané grafické práce, které jsme v průběhu prvního pololetí v hodinách grafiky dělali.
Prosím tedy odevzdat nejpozději do úterý do 14:00.
Témata jsou:
Škola volá, plakát pro prvňáky, MS Malování
Cesta do pravěku, MS Malování
Halloween – libovolná technika
Komiks – www.rexo.cz, on-line stránky pro tvorbu komiksů
Mikuláš, Čert, Anděl nebo PF 2020 na výběr
Bájné zvíře – koláž

Ve středu 22.ledna odpadá odpolední výuka (chlapci-tělocvik)z důvodu pololetní porady.

17.1._M_ test rozklad čísla na součin prvočinitelů, nejmenší společný násobek, slovní úlohy

VKZ test bude v úterý 21.1. (konflikt, manipulace, empatie).

ČJ - na příští týden - od 13. 1. si připravte sešity a čtenářské deníky ke kontrole

V pátek 10.1. proběhne ve třídě 2.a 3.hodinu přednáška v rámci preventivního programu.

AJ(chlapci) - test z lekce 2 bude ve čtvrtek 16.1. (slovíčka, past simple, past continuous, zájmena v předmětu)

AJ(dívky) - test z lekce 2 bude v úterý 14.1. (slovíčka, past simple, past continuous, zájmena v předmětu)

14.1. test přírodopis - viry, bakterie,sinice

8.1._M_ domácí procvičování v pracovním sešitě str. 110 (celá)

Předvánoční čas ve škole 19. A 20. 12. 2019 - ve čtvrtek 19.12 se výuka koná od 9:00 - 11:30 (vánoční besídka-přinést občerstvení+ dárky pro kamarády +vylosovaného kamaráda), odpoledne v 17:30 vánoční koncert školní kapely „Masakrózní hustec“ - v pátek 20.12. - sraz v 9:00 ve vestibulu školu (filmové představení Den na zázračné planetě – Slovanský dům); rozchod před budovou školy po skončení promítání. Obědy se vydávají od 11 hodin.

Ve středu 18.12. odpadá 6.hodina (dějepis). Podepište, prosím, v ŽK.

17.12._M_ přesunutí termínu z pátku na úterý_test na dělitelnost

V pátek 13.12. návštěva kina Světozor - zeměpisný pořad PLaneta Země - Kolumbie. Odchod v průběhu 2. vyuč hodiny a návrat v průběhu 4. hodiny. Od 5. hodiny výuka dle rozvrhu. (Bude hrazeno z Klubu rodičů).

17.12. test přírodopis - jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, soustava organismů

12.12._M_ test na dělitelnost

AJ(obě skupiny)- test vocabulary 2AB -9.12.

ČJ - 11.12.2019 - opakovací test na přídavná jména

Poznámka k zájezdu do Drážďan 4.12.: žáci, kteří nejedou na výlet, se budou učit se 6.A.

3. 11. DUM - Kultura a umění pravěku - test

Informace k zájezdu do Drážďan 4.12.2019 Sraz: u Fantovy kavárny na Hlavním nádraží v 7:40 Odjezd autobusem (CK Veselý školní autobus): v 8:00 S sebou: pohodlné sportovní oblečení (dle aktuálního počasí-čepice, rukavice, deštník), jídlo a pití na celý den, platný cestovní doklad a kopii kartičky pojišťovny Kapesné: dle uvážení na vánoční trhy Vstupné do Muzea hygieny a pojištění léčebných výloh bylo již zahrnuto v ceně. Návrat: orientačně mezi 18. a 19. hodinou na místo odjezdu (děti upřesní mobily během cesty zpět)

3.12._M_ test na konstrukci čtverce

Dĕjepis-ve středu 27.11.je krátký opakovací testík:Germáni,Keltové a Slované plus práce s atlasem. Probĕhne kontrola sešitů.

ČJ - 2.12. - diktát 6.12. - test z literatury - pohádky

Předběžná informace k odjezdu do Drážďan - odjezd bude od Fantovy kavárny (Hl.nádraží) v 8 hodin ráno. Další informace děti dostanou včas před odjezdem.

26.11. test přírodopis - rostlinná a živočišná buňka

ČJ - 27.11. - písemná slohová práce - temata jsou v sešitě

Ve středu 20.11. odpadá 6.vyuč.hodina (dějepis).

Ve středu 20.11. odpadá chlapcům odpolední tělocvik.

Nj-test ze slovíček,pouze první sloupec bez jazykolamů je 14.11.

AJ(La)-18.11. test z lekce 1 (opakovat si přítomný čas včetně záporu a otázek, řadové číslovky,datum, příslovce četnosti, domácí práce, denní život a další slovíčka)

15.11._M_písemná práce (přirozená čísla, geometrie, zlomky)

V pondělí 11.11. odpadá dětem 6.a 7.hodina (AJ).Podepište, prosím, v ŽK.

12.11._M_test na základní geometrické pojmy a symboly

12.11. - výchova ke zdraví - test (druhy komunikace a příklady, lež-pojmy, aktivní naslouchání, pravidla dialogu - viz sešit)

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

8.11. test přírodopis - podmínky života, vztahy mezi org., jak zkoumáme přírodu

24.10._M_početní operace se závorkami

V úterý 22.10. návštěva kina Světozor od 10 hodin - zeměpisný pořad ÍRÁN. Odchod koncem 2.vyuč.hodiny, návrat na 5.vyuč.hodinu. Vstupné hrazeno z Klubu rodičů.

ČJ - 21. 10. písemná práce - opakování - vše je v sešitě

ČJ - 21.0. 2019 - písemná práce - opakování - vše je v sešitě

AJ - v pondělí test ze slovíček 1 A, B (+měsíce, řadové číslovky) - obě skupiny

ČJ - desetiminutovka - 15.10.- podst, jména P,H, L a pravopis - velká písmena

V pondělí 14.10. návštěva Planetária. Odchod společně po 1.vyučovací hodině. (Chlapci, kteří začínají druhou hodinou, počkají v 8:45 dole v aule). Návrat ke škole bude cca ve 13 hodin, čímž akce končí. Děti si zajdou na oběd. Odpolední výuka dívkám odpadá. Cena je 100,-Kč a bude uhrazena z Klubu rodičů.

8. 10. DUM - Pojmy ve výtvarném umění - test

Ve čtvrtek 26.9.odpadá dívkám tělocvik (5.a 6.hodina). V pátek odpadá přírodopis (6.hodina).

27.9. test přírodopis - Planeta Země, vznik života, projevy života + obrázky

Nj-desetimunutovka Grüsse,Wochentage je 26.9.

25.9.Dĕjepis-desetiminutovka z časové přímky n.l.,př.n.l.

24.9._M_test na přirozená čísla (sčítání, odčítání, násobení,dělení, zaokrouhlování, slovní úlohy)

AJ-test ze slovíček Introduction (pracovní sešit str.80)- chlapci 19.9., dívky 23.9.