7. A

V pondělí 29. 4. odpadá 1., 5. a 6. hodina. V úterý 30. 4. jdeme do divadla, výuka končí po skončení představení (kolem 12. hodiny). V úterý 7. 5. se učíme podle středečního rozvrhu bez odpoledního vyučování.

ve středu 17. 4. test MAT - měřítko plánu a mapy

ČJ - ve středu 10. 4. čtvrtletní písemná práce: větné členy, shoda přísádku s podmětem.

ve čtvrtek 11. 4. MAT test trojčlenka

ÚT - 9. 4. - VKZ bude odučena 4. vyučovací hodinu místo přírodopisu, žáci končí výuku v 11.40

VKZ - test - 9. 4. - kapitola Změny v životě člověka - str. 47 a dále - etapy vývoje člověka podle věku, základní věci k vývoji dítěte předškolního věku, sociální vývoj, školní zralost, nástup dítěte do školy + látka z hodiny 2. 4.

Od 1. do 30. dubna je nutné používat pouze hlavní vchod do školy. Boční vchod bude uzavřen kvůli opravám.

ČJ - domácí úkoly od začátku pololetí - Pracovní sešit: 48/8, 33/7, 49/12, 34/10, 36/9, 36/10, 37/13.

Ve středu 27. 3. končí výuka ve 13:10.

Ve středu 27. 3. odpadá odpolední vyučování. V úterý 2. 3. bude 6. vyučovací hodinu třídnická hodina.

16.4. test přírodopis - ptáci okraje lesa křovin a otevřené krajiny, ptáci otevřené krajiny + poznávačka

ve středu 27. 3. MAT test POMĚR

TEST Přírodopis 26.3.ptáci -úvod,chování ptáků 2.4. vodní, mokřadní a mořští ptáci + obrázky 9.4. dravci a sovy, lesní stromoví ptáci + obrázky

Aj Steklá-k testu opakovat slovíčka,past continuous a kombinace past simple a continuous.

Aj Steklá-test Unit 3 bude 19.3. Ke kontrole odevzdáte pracovní sešit. Povinná četba se odevzdává 26.3.

Aj/Ma/ - dne 21.3. bude test lekce 3.

V týdnu od 11. do 15. března se děti, které nejedou na lyžařský výcvik, učí podle rozvrhu 7. C bez odpoledního vyučování. V úterý 12. 3. bez 6. vyučovací hodiny.

VKZ - ÚT - 5. 3. - odpadá hodina VKZ, výuka končí v 11.40.

Ve čtvrtek 28. 2. odpadá 6. vyučovací hodina, v pondělí 4. 3. odpadá 1. a 6. vyučovací hodina.

ve čtvrtek 28. 2. test MAT - středová souměrnost

v PÁTEK 22. 2. test MAT - záporné zlomky

INF - vytvořte prezentaci na téma SOPEČNÁ ČINNOST
-téma bude obsahovat podtéma - Definice (co to je). Kde vzniká. Sopka a její druhy.Popis sopky. Druhy láv.
- max 20 snímků, min 8-10 snímků - práce bude hodnocena jak podle zásad prezentace a i obsahové části
- termín odevzdání: konec března 2019

VKZ - ÚT - 26. 2. - test - rodina náhradní, vlastní, osvojení, poručnictví, pěstounství, syndrom CAN - příčiny, příznaky

ČJ - 25. 2. test: věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, podmět, druhy přísudku

V úterý 19. 2. odpadá 5. vyučovací hodina. VKZ bude 1. hodinu místo ČJ.

22.2. test Přírodopis - Plazi (obrázky)

v pátek 8. 2. test MAT - celá čísla - viz PS test na str. 138 + výpočet s hranatou závorkou

Ve čtvrtek 7. 2. odpadá 1. vyučovací hodina - ČJ.

VKZ - ÚT - 5. 2. - test - rodina vlastní a náhradní, osvojení, pěstounství, poručnictví, syndrom týraného dítěte (CAN) - rizikoví dospělí a rizikové děti - látka z pracovního listu

Ve středu 30. 1. odpadá odpolední vyučování - PGf.

Aj-test Vocabulary 3AB je 7.2. Průbežnĕ se učte past continuous & past simple.

F- 24.1.- test Tlak- výpočty, včetně převodů jednotek tlaku, síly a obsahu plochy

VÝDĚLEK Z VÁNOČNÍCH TRHŮ JE 1450 Kč.

ČJ - některé studijní materiály jsou k dispozici zde: https://1drv.ms/f/s!Ah1HDskMde54gcteXW3i9zicsJIHZg

Aj - /Ma/ - test Unit 2 bude dne 15.1.

Aj Ste-posouvám test z lekce 2 na 15.1. Zadání viz níže.

ve čtvrtek 17. 1. Mat - test na celou hodinu z opakování zlomků

V úterý 15. 1. 6. vyučovací hodinu bude třídnická hodina. Ve středu 16. 1. píšeme souhrnný test z ČJ na slovní druhy.

Aj Ste-je zadána četba z časopisu Friendship:the White House.

Aj Ste -test z lekce 2 bude 10.1.2019. Opakujte future with will pro nabídku,rozhodnutí a předpovĕď a going to pro zámĕr,úmysl a zopakujte slovíčka lekce. Též budete odevzdávat dopsané pracovní sešity. 8.1.2019 odevzdáte povinnou četbu lekce 2 s ilustrací.

19.12. v rámci TV 5.-6. hodinu jdeme bruslit.

V pondělí 17. 12. navštívíme výstavu F. Kupky ve Valdštejnské jízdárně. S sebou 2 lístky na MHD nebo jízdní doklad. Konec před výstavní síní asi v 13:30.

VKZ - ÚT - 18. 12. - test - konflikt, metody řešení konfliktu, rodina - nukleární, rozšířená, vlastní, nevlastní, náhradní péče, pěstounství, práva a povinnosti manželů, registrované pertnerství

12. 12. DÚ z ČJ: učebnice 54/4a - 6 sloves.

Ve středu 12. 12. odpadá TV.

10. 12. - FYZIKA- test Newtonovy zákony

Aj Ste -test ze slovíček 2CD je 13.12.

6. 12. pís. z MAT - násobení zlomků

V úterý 4. 12. odpadá 5. vyučovací hodina, ve středu 5. 12. odpadá 5. a 6. hodina - TV dívky.

3. 12. ČJ DÚ: učebnice s. 48, cv. 5 - určit 7 přídavných jmen.

29. 11. MAT dú: PS celá str.92

28. 11. test MAT - sčítání a odčítání zlomků

7.12. test - přírodopis obojživelníci + obrázky

14. 11. Ve středu 21. 11. píšeme test z ČJ - nauka o významu slov a slovotvorba.
DÚ z ČJ na 19. 11. PS 18/14.
Ve středu 21. 11. od 17:00 se konají třídní schůzky.

9. 11. dú MAT na úterý - pracovní list

8.11. dú MAT pracovní list dokončit

na 6. 11. dú MAT: PS str. 56 cv. 6

6.11. poznávačka ryby

ČJ - v pondělí 5. 11. píšeme diktát, ve čtvrtek 8. 11. test z dějin literatury (středověká a husitská literatura)

na pátek 2. 11. d´MAT PS str. 55 cv. 4 c, f

Aj Ste-test Unit 1 je 8.11.Zopakujte present tenses,past simple,slovíčka včetnĕ příbuzenských vztahů a vazby Would you like to...?,Do you fancy...? aDo you want to...? Donesete i dopsaný Wb.

Aj Ste-test Unit 1 je 8.11.Zopakujte present tenses,past simple,slovíčka včetnĕ příbuzenských vztahů a vazby Would you like to...?,Do you fancy...? aDo you want to...? Donesete i dopsaný Wb.

Ve středu 24. 10. jdeme do kina (3.-4. vyučovací hodinu).

ČJ - některé studijní materiály jsou k dispozici zde: https://1drv.ms/f/s!Ah1HDskMde54gcteXW3i9zicsJIHZg

22.10._Inf_test na typografii referátu

v úterý 23. 10. test z MAT - těžnice a výšky trojúhelníku

Aj Ste-reading-povinná četba -učebnice str.82, přečteš si,textu porozumíš,poznamenej si nová slovíčka, do sešitu vypracuj cvič.1a,b a 2 str.82, anglicky svými slovy napíšeš,o čem to bylo a doplníš si vlastními ilustracemi. Doneseš 1.11.

Aj Ste-elektronický projekt na téma Fictional family-vymyslíš příbĕh,popíšeš postavy,doplníš ilustracemi a 27.11. nám zaprezentuješ.

Aj Ste-vocabulary 1CD test je 23.10. Naučte se přesnĕ vazby:Would you like to...?, Do you want to...? ,Do you fancy?-budete potřebovat do testu z lekce 1.

VKZ - ÚT - 23. 10. - test - komunikace, otevřená komunikace, aktivní naslouchání, dialog, asertivní chování

Ve středu 17. 10. odpadá TV chlapcům, kteří nejdou na fotbalový turnaj.

19.10. test přírodopis - strunatci, kruhoústí, paryby


V úterý 16. 10. 6. vyučovací hodinu proběhne třídnická hodina.

V ÚTERÝ 9. 10. KONEC VÝUKY V 11:40

v pátek 5. 10. test MAT - úhly (měření úhlu, osa, stupně, minuty, druhy úhlů, dopočítávání úhlů na zákl. znalostí dvojic úhlů)

VKZ - ÚT - 9. 10. - hodina odpadá z důvodu mé účasti na rozpočtovém řízení školy, žáci končí ve 12.40

Aj Ste -zopakuj si na desetiminutovku-past simple-základní koncovka -ed ,checked, je-li v infinitivu koncovka-e,přidáš jen -d, move-moved, sloveso jednoslabičné,uprostřed krátká samohláska,souhláska na konci,zdvojuješ souhlásku grab-grabbed,infinitiv končí-y ,carry-zmĕkčíš -y -carried

3. 10. odpadá 8. a 4. 10. odpadá 1. vyučovací hodina.

Aj Steklá -test Vocabulary 1AB je 3.10.

ve čtvrtek 27. 9. test z M na opak. dělitelnosti (znaky dělitelnosti, n, D)

26.9.Aj-6 vĕt na present simple and cont. Nezapomeň přítomný čas prostý-every day,regularly,usually,always... now,in the picture and at the moment.. čas přítomný průbĕhový.

5. 10. bude výuka pouze do 11:30 - volby.

Ve středu od 17 hodin proběhnou třídní schůzky.

LoL

Aj /Ste/ test ze slovní zásoby Introduction je 25.9.

17. 9. dú MAT PS str. 9 - příprava na test

MATEMATIKA - BĚHEM OPAKOVÁNÍ SE BUDOU PSÁT TESTY ČASTĚJI PO PŘÍSLUŠNÉM ZOPAKOVÁNÍ UČIVA (I 2X TÝDNĚ)

Ve středu 19. 9. odpadá 5. a 6. hodina - TV chlapci.
Prosím o zaplacení 85 Kč na pracovní sešit z ČJ.

Ve středu 12. 9. odpadá 5. a 6. hodina - TV chlapci.