7. D

VV - domácí úkol na 6. 5.: 4 návrhy na exlibris viz propozice k výtvarné soutěži níže. Š. Pekárková

23. 4. DUM - ROMÁNSKÉ UMĚNÍ - test

D 17.4. TEST (Basilejská kompaktáta, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad, Matyáš Korvín, Vladislav a Ludvík Jagollonský)

Vv - propozice k výtvarné soutěži zde: http://www.ddmck.cz/krumlov/dokumenty/exlibris_2019/PROPOZICE%20MEZINARODNI%20VYTVARNE%20GRAFICKE%20SOUTEZE%20EXLIBRIS%202019.pdf

ČJ - úterý 9. 4. - písemka z větných členů (včetně doplňku + přístavek)

ČT 4.4. test D (Jan Hus, Husitské války)

Dne 28.3. a 29. 3. odpadá poslední hodina. Výuka končí ve 12:35.

ČT - 28. 3. - z provozních důvodů odpadá 6. hodina - PcGr - pí uč Sklenářové

ČJ - úterý 26. 3. - písemka z literatury (klasicismus + osvícenství)

TEST Přírodopis 27.3. Ptáci - úvod, chování 3.4. vodní ptáci, mokřadní ptáci, mořští ptáci 10.4. dravci a sovy, lesní stromoví ptáci, ptáci okraje lesa křovin a otevřené krajiny

ČJ - úterý 19. 3. - pravopisný diktát

ve středu 20.3 test D (Jan Lucenburský, Karel IV, Václav IV)

ČT - čtvrtek 7. 3. - psaní slohové práce (líčení - výběr jednoho ročního období a typického prostředí, popsat všemi smysly)

ČJ - čtvrtek 7. 3. - odevzdávání samostatné práce + křížovky z literatury na téma Komenský nebo Shakespeare

ST 6.3. test Dějepis (stoletá válka, objevné plavby)

PÁ - 1. 3. - odpadá 1. hodina - M - z důvodu nemoci Mgr. Gonzalezové. Výuka začíná v 8.55 (2. vyčovací hodina)

NJ-test ze slovíček (zeměpisné názvy-viz sešit) v krátkých větách bude v pátek 2.3.

25.2. test Přírodopis - Plazi

Dne 18. 2. odpadá hodina Hudební výchovy, výuka končí ve 12:35

19. 2. DUM - TEST - Umění a kultura Velkomoravské říše

VV - V pondělí 4. 2. bude celé dopoledne výtvarná dílna k výstavě F. Kupky. Začátek 8:00, konec 13:00, s sebou temperové nebo akrylové barvy, štětce...

D - test 30.1. ( kultura středověké Evropy, proměny města a venkova)

ČJ - pátek 25. 1. - písemka z mluvnice (slovesný rod, neohebné slovní druhy, druhy vět podle postoje mluvčího)

NJ - test z lekce 4 bude v pátek 18.1.

ZISK z Vánočních trhů je 3354,-. Část bude použita na podporu vzdělání dětí v Indii.

FJ: v pátek 18.1. test loisirs

Aj - /Ma/ - Test Unit 2 bude dne 17.1.

ČJ - úterý 15. 1. - větší test z literatury: renesance a humanismus (význam slova a kontext doby, renesance v Itálii, Francii, Španělsku, Anglii a také v Čechách - autoři, díla, typické rysy, přínos) + objeví se také otázka na literaturu v baroku (procvičovali jsme v hodině - viz pracovní list, nezapomeňte ho dokončit!)

ČJ - úterý 7. 1. - odevzdávání čtenářských deníků (min. 3 přečtené knihy - z toho min. 1 probíraná ve výuce, klást důraz na vlastní názor i s odůvodněním)

ČJ - předvánoční týden, úterý 18. 12 - prezentování referátů na téma Česká barokní literatura + poslech koled během dopisování slohu (vychází z přípravy doma, charakteristika vnitřní i vnější - na výběr: Mikuláš x čert x anděl)

V pondělí 10.12. jdeme do kina na dokument o Kubě, vstupné hradí škola, akce končí u kina Světozor.

10.12. test přírodopis - obojživelníci + obrázky

11.12. DUM - TEST - Umění křesťanské antiky

ČJ - úterý 4. 12. - písemka tvoření slov (skládání - složeniny vlastní a nevlastní, zkracování, odvozování - slovo základové a odvozené, s tím související pravopis -nn-/-n-)

NJ (La) -test ze slovíček- třída - 3.12.

ČJ - úterý 27. 11. - průběžná kontrola čtenářských deníků (pro zájemce)

ČJ - úterý 27. 11. - druhý kontrolní diktát (koncovky přídavných a podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, psaní velkých písmen, vyjmenovaná slova, zdvojené souhlásky)

Test z němčiny (školní předměty) bude v pondělí 26.11.

22.11 (čt) test D Sámova říše, Velká Morava, České země, sv. Václav, Boleslav, Boleslav II., Břetislav

22.11 (čt) test D Sámova říše, Velká Morava, České země, sv. Václav, Boleslav, Boleslav II., Břetislav

ČJ - úterý 13. 11. - písemka z literatury: počátky našeho písemnictví, kronika Kosmova a Dalimilova, literatura doby Karla IV. + může se v testu rozbor některého z děl, které jsme si četli v hodině

ČJ - pečlivě vyplněné pracovní listy (samostatná práce), odevzdáte v úterý 13. 11.

Aj (Ma) - test za lekci 1 bude dne 12.11.

7.11. poznávačka ryby

5.11. test přírodopis - ryby

19. 10. Matematika – Test dne 23.10.
Trojúhelník - kružnice opsaná, vepsaná; výška; těžnice; střední příčka.

D 24.10 test (Byzanc, Arabové - vznik islámu, Křížové výpravy, Vikingové, Slované)

ČJ - 19. 10. (pátek) - testík na určování větných členů

ČJ (Pl) - 18.10., čtvrtek - psaní slohové práce na již zadané téma - popis uměleckého díla (Claude Monet: Imprese)

17.10. test přírodopis - strunatci, kruhoústí, paryby

V pondělí 8. 10. 2018 se půjdeme v rámci výtvarné výchovy podívat na výstavu ilustrací LUSTR v Hybernské ulici. S sebou 50 Kč.

NJ (La) 8.10. test POPIS OSOB (přídavná jména, zadaná slovesa)

D 3.10. test (rozdělení středověké společnosti, Francká říše, Karel Veliký, rozpad francké říše, zápas o investituru)

2.10. DUM - TEST - Základní pojmy výtvarného umění