8. A

FR.J. Chers amis, výuková videa a pracovní listy máte na Bakalářích v Dokumentech. Mějte se moc hezky!

zeměpis-je úterý 31.3.- zdravím všechny a předem vzkazuji, nebojte se pokynů k práci, zvládnete to, nepanikařte , pomáhejte si a v případě problému mě kontaktujte Postupujte takto:
1
/opakujte si regiony Evropy, státy Evropy a jejich zařazování do regionů, znejte i hlavní města států /využívejte už svůj splněný úkol, zeměpisný atlas/politická mapa Evropy,/učebnici, internet - látku najdete např. pod obrázky, v prezentacích/ - v případě přístupu na internet doporučuji k procvičování: "Evropa:Země-Zeměpisný kvíz - Seterra Online" - jsou zde i hlavní města. Pěkný je i kvíz „Kvíz: Je to Slovensko, Francie, nebo Německo ? Uhodněte...“
2
/-podle možností přístupu/učebnice - str. 68-75, internet/ -zakreslete si do sešitu mapu tohoto regionu, státy a hlavní města - spolupracujte i s atlasem a odpovězte písemně: str.76, cvič.1., 3., 5., 6. úkol zašlete čitelně a s podpisem na adresu -projektyareferaty@seznam.cz do 8.4. - pokud není přístup k těmto cvičení, odpovězte na toto: jantar je…. těží se… používá se na.…, pleso je.… vyskytuje se.… mezi alpské země patří... čokoládové bonbony Mozartovy koule se vyrábí ve státě.....… sýr ementál se vyrábí....… Opel, Audi, BMW jsou značky .....… a jsou jakého státu...… halušky jsou.… odkud.....
3/- začněte pracovat na projektu - můžete si vybrat: a/náboženství v Evropě b/migrace v Evropě -/ migrační vlna vrcholící kolem roku 2015/ c/představte si, že jste cestovní kancelář, chcete doporučit následující: gejzíry na Islandu, Sonehenge v Anglii, Verssailles nedaleko Paříže, Vysoké Tatry, riviéry/pobřeží/ v Chorvatsku, místo v Evropě,kde jste byli
Projekt odešlete na již uvedenou adresu do 18.4./podle možností/.
Držte si hlavně zdraví!

MATEMATIKA- PRÁCI DO 6. 4. NAJDETE V BAKALÁŘI/DOKUMENTY - ALGEBRAICKÉ VZORCE II (je to tam i s výsledky jak z mého vysvětlovacího prac. listu, tak i s výsledky z pracovního sešitu).

ČJ - Práci najdete na nástěnce třídy v Bakalářích.

HV – zdravím děti i rodiče! Též jsem si pro vás něco připravil. Teď myslím děti :-) Vše najdete na nástěnce vaší třídy v Bakalářích. Přeji vám, teď myslím děti i rodiče :-), ať vám v této nelehké době pomáhá třeba právě hudba. Těším se brzy na viděnou a hlavně na slyšenou…! R.Pilc

německý jazyk-skupina/Dubi/-Guten Tag,meine Schüler!Hier haben wir die Hausaufgaben:29.3.-8.4.
1/zapište si a přeložte/slovník/tato slova:pracovat,uklízet,víkend,o víkendu,spát,vařit,píseň,pomáhat
2/napište znova sloveso helfen a vyčasujte ho,jak to děláme/pomůckou je např .internet-zadejte -časovat helfen -bab.la a pod Indikativ Präsens je přítomný čas slovesa-je to sloveso silné a první e neboli kmenové e se mění pouze ve 2.a 3.os.č.j. na i/např .nehmen-brát,vzít:du nimmst,er,sie,es nimmt
3/slovíčka a časování slovesa je třeba znát!
4/nyní si dejte pauzičku v podobě: na You Tube si najděte a poslechněte píseň Blümchen-Heut´/heute/ ist mein Tag /Official Video/ a píseň "Mein Tag Hiprocktized"
5/na str.32 je cvič.1-už jste s částí textu pracovali a plnili úkoly,nyní si představíte,že píšete o sobě-informace,které se týkají Alexe budete obměňovat a slovesa musíte dávat do 1.os .č.j. -vzor:Ich wohne in Brno......Am Nachmittag lerne ich und helfe zu Hause...Am Freitag gehe ich schwimmen. Touto větou končíte práci s textem v učebnici,ale!!!!!!přeložíte k tomu ,co jste napsali tuto větu:Am Wochenende muss ich..... /O víkendu musím .../ uklízet dětský pokoj,učím se ,pracuji na počítači/....am Computer/hraju počítačové hry,pomáhám doma,cvičím,spím,poslouchám hudbu.
splnění a napsání bodu 5/vypadá velmi náročně,ale nelekejte se-i chybou se učíme!Splnění bodů 1/,2/5/ zkontrluji tak,že je odešlete na adresu projektyareferaty@seznam.cz
Termín je dán,můžete posílat i dříve .Pokud je problém,oslovte mě!!

FR.J. Bonjour mes amis! Práci máte zadanou ve zprávách v Bakalářích. V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti mi napište mail. Je vous souhaite beaucoup de succes!

MATEMATIKA - V Bakaláři najdete další práci, a to vysvětlení algebraických vzorců. Pracujte podle mého návodu.

Přírodopis - termín vvypracování zadaných úkolů na téma "Trávicí soustava" včetně projektu je 27.4.

Přírodopis - Milí osmáci, blíží se 27.3. a vy byste měli mít osvojené základní informace o dýchací soustavě, v sešitu by měly být přehledné výpisky - výtvarné třídy mohou své výpisky ozvláštnit odbornými obrázky např. hrtanu či plicních váčků ( viz uč.)-,úkoly z PS by měly být také hotové. Zadaný a vypracovaný projekt jste mi mohli buď poslat na můj mail, nebo papírovou formu odevzdáte 1. hodinu Př po návratu do školy. Mám pro vás další úkol.Zpracovat "Trávicí soustavu"- str.uč.78-82 - osvojení základních informací - výpisky - zpracování po jednotlivých orgánech včetně dutiny ústní + zuby, onemocnění TS (uč.str.80) - kapitolu " Užitečné živiny" - metabolismus, katabolismus, anabolismus - pouze význam - není třeba přepisovat tabulku vitamínů PS - vypracovat jednotlivá cvičení vztahující se k danému tématu Projekt - "Poruchy příjmu potravy" - anorexie, bulimie, orthorexie, obezita = jednotlivé kapitoly - u každé kapitoly - příčiny, projevy, léčba, prevence Vypracovaný projekt mi můžete poslat na můj e-mail, nebo papírové zpracování odevzdáte při 1. hodině Př po návratu do školy. Doufám, že jste všichni OK, pokud byste měli jakýkoli dotaz, obraťte se na mě prostřednictvím mailu. Zdraví Eva Osvaldová

Dějepis-zdravím všechny historiky a doufám,že jste byli úspěšní ve svém odhalování minulosti.Od 24.3.-29.3. budeme pracovat takto:napište si do sešitu tyto věty-Politické události 2.pol.18.stol a poč.19.stol./např.Velká francouzská revoluce,Napoleonova vláda,Vídeňský kongres,../měly velký vliv na vývoj Evropy.Odrazily se např.v otázce emancipace/napiš si ,co toto slovo znamená/.Pak si do sešitu napiš nadpis Společnost-emancipace a na str.69 si text přečti a udělej výpisky.Poté si vynech řádku a napiš si větu-Významné změny se udály koncem 18 .stol. a v 1.pol.19.stol. i v hospodářské oblasti-došlo k průmyslové revoluci/pojem průmyslová revoluce si zvýrazněte /.Pak si přečtěte text, prohlédněte obrazový materiál i zelené okraje stránek od str.70-75 a udělejte si výpisky.Poté si prohlédněte video" Věk páry"/díl 81/-Dějiny udatného českého národa a vypište si údaje,které se týkají našich dějin.Do sešitu si pak nakreslete lodní šroub a najděte si/internet/,kdo ho vynalezl,kdy a zda se v Praze nejmenuje podle vynálezce ulice a škola-kde?Zapište do sešitu.Učte se!/doporučuji i video-Průmyslová revoluce-You Tube nebo 1.průmyslová revoluce-éra páry/History-if

Aj/Ma/ - úkoly na tento týden pro děti z mé skupiny: uč. str.44 a 45 - přečíst a přeložit si článek King Arthur; popsat si obrázek rytíře /str. 44/; str. 45 prostudovat a doplnit si tabulku Verbs + -ing or infinitive + cv. 6 ústně; pracovní sešit str. 34 a 35/5; slovní zásoba 4/A ; gramatiku najdete vysvětlenou vzadu v pracovním seš. na str. 78

ČJ - Pro přístup k sekci "Dokumenty" je třeba se přihlásit přes stránky školy. Pro jistotu jsem zadání práce na tento týden dala ještě sem: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AF1t4vc4nLCSB2Y&id=78EE750CC90E471D%2126078&cid=78EE750CC90E471D Hledejte ve složce "Samostudium".

MATEMATIKA výsledky k dom. práci z prac. sešitu nejdete na Bakaláři/Dokumenty zkontrolujte si je!!!

ČJ a VV - Dívejte se do sekce "Dokumenty - Veřejné" Práce na VV: 1. Kopie portrétu dle vlastního výběru, autor Amedeo Modigliani, nejdete na internetu – tempera nebo akryl, formát A4.

ČJ a VV - Drazí žáci, sledute, prosím, Bakaláře. Budu vám tam postupně dávat další úkoly. Pokud byste měli s přístupem k Bakalářům problém, mailujte. Doufám, že se brzy uvidíme. Držte se.

Aj Steklá-další úkoly jsem poslala jako zprávu rodičům v Bakalářích. Vždy po týdnu úkoly posílejte.

FR.J. Poznámka k předchozímu zadání: těch 5 vět o zpěvákovi musí být ve francouzštině!

FR.J. Chers amis, dnes 20.3. je světový den frankofonie. Frankofonní země jsou takové, kde hlavním komunikačním jazykem je francouzština. O Francii zpracováváte referáty. Jelikož se situace komplikuje a já nevím, kdy se uvidíme, zašlete mi, prosím, vypracované referáty do středy 25.3. Zároveň vás prosím, abyste si zvolili 1 fr zpívajícího interpreta, napsali o něm cca 5 vět (jméno, věk, národnost, ve které zemi a městě žije..), vybrali si na youtube písničku, která se vám líbí, napsali francouzsky 2 věty, o čem píseň je, a to vše (včetně odkazu - internetové adresy) mi poslali do neděle 29.3. Tady nabízím známá jména, ale můžete si samozřejmě najít někoho úplně jiného: Edith Piaf, Zaz, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Louane, Keen V, Stromae, Grand Corps Malade, Charlotte Gainsbourg, M.Pokora, La Femme.....) Dále jsem vám do dokumentů poslala slovní zásobu k tématu Corps humain (lidské tělo). Povinná slovíčka jsou tato: la tete, les cheveux, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les dents, le cou, le bras, la main, le doigt, la jambe, le pied, le ventre, le dos, les fesses). Prosím, vypište si slovíčka do sešitu. V dokumentech máte dále popis člověka část 1 (Taille, age). Též si přepište do sešitu. A do třetice jsem vám poslala prac.list (PL) na slovesa POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR Všechny věty si přepište do sešitu a doplňte vhodný tvar sloves. Je vous souhaite (přeji vám) courage, santé mentale, gardez le moral! A bientot!

VKo - opakování kapitoly právní minimum, právní řád

CHEMIE - UČIVO NA 3 TÝDNY od 23. 3. - výpisky z učebnice
1. vodík str. 48
2. alkalické kovy str. 58
3. kovy alkalických zemin str. 59
4. kyslík str. 49
5. dusík str. 50
6. halogeny str. 51
POKUD NEMÁTE DOMA UČEBNICI, UČEBNICE CHEMIE (NOVÁ ŠKOLA) JE ON LINE NA NETU

německý jazyk-1/ do sešitu si nadepište nadpis pamětihodnosti v Salzburgu-pracujte se slovníkem/slovíčko napište i v jednotném čísle-jak to děláme běžně/,pak si najděte na videu pořad"Co dělat ve městě Salzburg,když máte jen jeden den/byť je v češtině/-shlédněte ho a pak si do sešitu napište názvy toho,co oba dva průvodci jmenovali -postupuj od začátku na konec pořadu a při překladu volte jednoduchá slovíčka /často je známe/např.ulice ......,centrum města,ta a ta pevnost,Mozartův dům.....Vše se učte! úkol 2/pak si napište do sešitu nadpis Mein Tag und meine Woche.Můj den a můj týden.Slovíčko týden najdi ve slovníku i množ.č.a zapište do sešitu.Pak učebnice str.32 a cvič.1-přečíst a přeložit/nebudete psát/,ale vypíšete a přeložíte pod.jména/1.pád i množ.č./ a slovesa v infinitivu-sloveso er sieht ...fern má infinitiv fernsehen,er will má inf.wollen-s textem zatím budete pracovat do věty Am Freitag...../i s ní/.Pak si odpovíte písemně na 1 b/-první čtyři věty.

Přírodopis - Učivo, které je třeba vypracovat a doplnit je uvedeno v komunikace s veřejností - učitelé. Termín vypracování je do 27.3.2020. V případě prodloužení mimořádného volna pro žáky budou po tomto termínu doplněny další úkoly.

Am Freitag...../i s ní/.Pak si odpovíte písemně na 1 b/-první čtyři věty.

dějepis-probrali jsme Napoleona a tak si nechte 4 stránky volné na dodatkový materiál a pak začněte pracovat s učebnicí podle pokynů,nezapomeňte na text,obrazový materiál i na okrajích stránek. Za 1/ Na str.68 si napište výpisek o novém uměleckém stylu-empíru-kluci nakreslí ženský šat,dívky pánský nebo klobouk té doby/pomoc internetu/-nekreslete miniatury! 2/ Napište si nadpis Vídeňský kongres/možná je v první větě chyba-má být od září 1814/a udělejte si výpisky str.67-prostudujte mapu -látku se naučte-stejně i otázky/prohlédněte si obrázek 3 panovníků na str.66-dole/.Poté si nadepíšete Vývoj v českých zemích v rámci habsburské monarchie a připomeňte si vládu JosefaII.1780-1790-v r.1789 vypukla revoluce ve Francii/2 roky před Mozart dirigoval premiéru opery Don Giovanni/,po něm nastupuje Leopold II.-/1790-1792 /osvícenec,ale opatrný-nechal převézt české -korunovační klenoty z Vídně do Prahy-obrozenec Josef Dobrovský přednáší řeč na obranu českého jazyka v Klementinu/internet obrázek a napsat,co to je Klementinum/,podpora manufaktur např.sklářství a zapojení se do protifrancouzské koalice.Pak následuje vláda Františka II./1792-1835/-konzervativec/umět vysvětlit pojem,zapsat/,odpůrce osvícenství-učebnice str.82-85-výpisky a nakreslit rodokmen Habsburků str.82.Vše se učte!

FR.J. Vypracujte referáty (intéressants! en tcheque) o jednotlivých regionech Francie: Bellarabi - Normandie, Beránková - Provence, Křibská - Ile-de-France, Svoboda - Champagne, Štorkánová - Bourgogne (Burgundsko), Tomková - Auvergne, Zelený - Aquitaine (Akvitánie). Naučte se časovat tato nepravidelná slovesa: devoir (muset), vouloir (chtít), pouvoir (moci), časování najdete na 1) www.franina.eu - slovesa - hlavní nepravidelná slovesa 2) www.conjugue-moi.com. Bon courage!

zeměpis-úkoly 1/práce již byla dávno zadaná,ale odevzdána ne, kromě jednoho.Hned po příchodu do školy ji budu vyžadovat-na rozdané slepé mapě/dávala jsem i dvě pro přehlednost/jste měli pojmenovat a barevně rozlišit regiony Evropy.Dále zapsat státy a jejich hlavní města-nezáleží jen na faktech,ale také na přehlednosti při zpracování.Také se to musíte naučit,bude písemné prověřování-1 hodinu-zakreslení států a hlavních měst -určení regionu-bez regionu východní a jihovýchodní Evropa .Další hodinu pak budou tyto zbývající. 2/vypracovat do sešitu str.28 cvič.1 a cvič.4.

Informatika_pracovat na Code.org - bude splněn kurz 3 a polovina kurzu 4

Aj Steklá-do školního sešitu vymyslet 10 vĕt dle vzoru There is a boy cooking dinner.I can hear a phone ringing.Použij i slovesa feel,see, smell.Učebnice str.48,cv.3a,odpovědi si poznamenejte do sešitu.Povinná četba-str.84 a 85. Do sešitu cv.1b a 2.Dále str.85 -tvůj obsah příběhu písemnĕ do sešitu.Wb str.35/6 a 2B včetně poslechové ho cvičení-cd je součástí pracovního sešitu.Vypracování bude 20.3.Konzultace možné emailem.

PROCVIČOVÁNÍ Z MATEMATIKY:
pracovní sešit str. 105 cv. 3, 5, str. 116 cv. 29, 30, 31, str. 117 cv.33 + celý minitest, str. 118 cv. 36, 39 - pro lepší žáky, str. 120 cv. 4, 5, str. 121 cv. 6, 7, 8, str. 130 cv. 2, 4, 5, 6, str. 131 cv. 7, 9, 11 - pro lepší žáky, str. 132 celý minitest, str. 133 celý minitest - kromě úlohy č. 4

SAMOSTUDIUM NA BŘEZEN - CHEMIE:
do sešitu výpisky z učebnice :
1. str. 46 - 47 - Rozdělení chemických prvků
2. str. 54 - Polokovy
3. str. 55 - 57 kovy

Aj/Ma/ - vzhledem k nastalé situaci posílám dětem z mé skupiny práci na tento týden: 1. opakování slovní zásoby lekce 3 2. pracovní sešit lekce 3 - dokončit popř. doplnit chybějící cvičení 3. on-line podporu vhodnou k procvičení naleznete na tomto odkazu /nutné mít nainstalovaný Adobe flash player/ : https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs

Úkoly z ČJ: opakujte druhy vedlejších vět - v učebnici od s.45, v pracovním sešitě vypracujte cvičení na s.34-37. Procvičujte pravopis - zejména koncovky jmen a sloves (např. www. pravopisne.cz). Při příchodu do školy odevzdáte čtenářský deník (původní termín odevzdání 20. 3.) a budete umět 1. část básně "Romance o Karlu IV."

ve středu test CHEMIE - zápisy molekul, sloučenin

v úterý 10. 3. test MAT - násobení mnohočlenů

Aj/Ma/ - test Unit 3 bude dne 12.3.

INF _ 18.3. test na výpočty v Excelu (manuálně, předdefinované)

V pondělí 2. 3. končí vyučování z provozních důvodů ve 14:00. 13:35-14:00 proběhne třídnická hodina.

v pondělí 2. 3. nezapomeňte na malou pětiminutovku z MAT na násobení jednočlenů

Aj Steklá- test Vocabulary 3CD je 2.3. Test U.3 je 5.3. Wb bude dopsán. Opakujte probranou gramatiku.

v pátek 14. 2. test MAT - sčítání a odčítání mnohočlenů

ve středu 12. 2. test CHEMIE - doplňování tabulky na PSP - viz sešit PSP

Čj - čtvrtek 13. 2. test slovní druhy; pátek 28. 2. test z literatury.

Aj Steklá Test Vocabulary 3AB je 6.2.

Fyzika: 12. 2.- Změny skupenství látek- test

test z CHEMIE se z 5. 2. přesouvá na pondělí 10. 2.!!!!!!!!!!!!!!

ve čtvrtek 6. 2. test MAT - zápisy výrazů, hodnota výrazu

5. 2. test CHEMIE atom, vazba, ionty

29.1. odpadá 0. a 1. vyučovací hodinu TV - holky.

V pondělí 27. 1. test CHEMIE - všechny značky

Ve středu 22. 1. odpadá TV chlapci.

Aj/Ma/ - Test Unit 2 bude dne 14.1.

v pondělí 13. 1. test CHEMIE - voda, vzduch včetně ekolog. pojmů

ČJ - ve čtvrtek 16. 1. pololetní písemná práce (slovotvorba, slovní druhy, gramatické kategorie, souhláskové skupiny, předpony s-, z-).

Ve čtvrtek 19. 12. vyučování 8:55-11:30. V pátek 20. 12. jdeme do kina, sraz ve škole v 8:55, rozchod před kinem asi v 11:45.

v úterý 17. 12. test MAT - opakování Pyth. všty - viz týdenní dú z prac. listu

v pondělí 16. 12.test CHEMIE - značky - všechny sloupečky z učebnice

v úterý 10. 12. test MAT - Pythagorova věta v trojúhelníku a kosočtverci

11.12. středa - Tělesná výchova od 8:00. Přednáška v aule.

Aj Steklá -test Unit 2 je 10.12. Opakujte present perfect,past,question tags,for,since,vocabulary. Připravte ke kontrole Wb.

TEST Z PONDĚLKA 9. 12. PŘESUNUT NA STŘEDU 11. 12. V pondělí budeme ještě opakovat

Aj Steklá -test Vocabulary 2CD je 3.12.

v pondělí 9. 12. test CHEMIE - oddělování složek směsí + různorodé a stejnorodé směsi

nezapomeňte, že ve čtvrtek 28. 11. test MAT - Pyth. věta - zákl. výpočty

VE STŘEDU 20. 11. KONEC VÝUKY V 12:35.

ČJ - v pondělí 25. 11. slohová práce - charakteristika literární postavy.

pondělí 18. 11. test CHEMIE značky (první dva sloupce) - přeloženo ze středy

v pondělí 18. 11. test MAT - sl. úlohy na čtverec a krychli - využití mocnin a odmocnin

Aj Ste-test Vocabulary 2AB je 25.11.

středa 13. 11. test CHEMIE značky (první dva sloupce)

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

ČJ - v úterý 12. 11. souhrnný test (slovní druhy, slovesa, větný rozbor)

Aj/Ma/ - dne 12.11. bude test Unit 1

NA PONDĚLÍ 11. 11. nezapomeňte na MAT KALKULAČKY!!!

v pondělí 11. 11. LP CHEMIE (písek, stopky - hodinky, gumička, gáza, vata)

ve čtvrtek 7. 11. test MAT - počítání s druhými odmocninami

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

4.11. - Inf - test na tvorbu tabulky (formátování) v excelu

CHEMIE - přes prázdniny si na labor. práci sežeňte kousek gázy a vaty

ČJ - Čtenářský deník - Charles Dickens do 13. 12. Otázky ke zpracování, které děti dostanou vytištěné, jsou v sekci "literatura" i zde: https://1drv.ms/f/s!Ah1HDskMde54gc4vXW3i9zicsJIHZg

ve čtvrtek 24. 10 test MAT - počítání s druhou mocninou

oprava test CHEMIE ve středu 23. 10. (viz níže)

ve středu 20. 10. test CHEMIE - složení roztoků (%, w)

ČJ - Ve čtvrtek 24. 10. test - národní obrození

v pondělí 21. 10. test CHEMIE - značky

Aj Ste-test Unit 1 bude 17.10.Opakujte present and past tenses,However,but,Although,materials,future tenses,past modals:could,could not,had to,did not have to. Ke kontrole doneste dopsaný Wb.

Aj Ste-Vocabulary test 1CD je 14.10. Cvičte v krátkých vĕtách.

v pátek 11. 10. pětiminutovka MAT - druhé mocniny do 20 zpaměti

Aj/Ma/- test na slovíčka od začátku po 1C (včetně) bude 15.10.

Oprava Aj Ste-samozřejmĕ jde o slovíčka 1CD.

Aj Ste -test Vocabulary 1AB je 10.10. Cvičte si ve vĕtách.

V pondělí 7.10. odpadá odpolední vyučování - VV.

8. 10. test MAT - procenta

7. 10. test CHEMIE - prvních 9 značek

3. 10 test MAT - trojčlenka

Přístup do elektronické žákovské knížky zde: zsvodickova.bakalari.cz

Aj Ste-speaking used to,did not use to je 1.10.

Aj Ste -test Vocabulary 1AB je 3.10.

Aj /Ma/ - dne 1.10.(út) bude test na minulý čas prostý a průběhový

26. 9 test z MAT - opakování poměru a měřítka mapy

Aj Ste -test Vocabulary Introduction je 23.9.

12. 9. test MATEMATIKA - celá čísla