8. A

v úterý 7.5 bude středeční rozvrch

v úterý 30.4 proběhne představení v divadle Rokoko. Odchod do divadla bude v průběhu druhé vyučovací hodiny. Konec a rozchod po skončení představení na místě.

Vážení rodiče, obrátil se na mě včera po třídních schůzkách Mgr. Kempfer s tím, že si několik rodičů stěžovalo na výuku VV - skupina Mgr. Pešlové. Situaci jsem řešila hned včera po třídních schůzkách přímo s paní učitelkou a ona mi sdělila následující: Vzhledem k tomu, že třída není výtvarná, nechala pí učitelka na zpracování komiksu žákům cca 10 vyučovacích hodin. Mnozí žáci si však do výuky nenosí pomůcky, v hodinách nepracují buď vůbec nebo velmi málo, někteří i často v hodinách VV chybí. Z tohoto důvodu kolegyně zadala dokončení práce domů. Ti žáci, kteří jí práci odevzdali, dostali dobré známky, ti, kteří v dohodnutých termínech ani po upomínce práce nepřinesli, dostali nedostatečnou. To se samozřejmě odrazilo na čtvrtletním hodnocení. Dnes jsem mluvila se třídou i s kolegou Kempferem a dohodli jsme se, že při nejbližší hodině VV přijdu a pokusíme si všichni společně ujasnit pravidla tak, aby u toho byli žáci i paní učitelka. Zároveň máte možnost se podívat na webovou nástěnku Mgr. Pešlové, kde má uvedena pravidla klasifikace svých předmětů. Dle jejích slov si uvědomuje, že třída není výtvarně zaměřená, hodnotila by u žáků i snahu, ale bohužel ji u mnohých nevidí. O výsledcích společného jednání vás budeme informovat. Děkuji za pochopení, D. Zelená.

AJ(La) test z lekce 4 bude v pátek 26.4.

ve středu 17. 4. 4. test CHEMIE - prvky I.A skupiny

Odpada 1 h

ČJ - pondělí 15. 4. - písemka z určování poměrů mezi VH

AJ (La) - všechna nepravidelná slovesa - test- v pátek 12.4.

ČJ - čtvrtek 11. 4. - test Májovci, včetně rozboru ukázky

V pondělí 8. 4. test MAT - alg. vzorce

D: test 8.4. (po) (sjednocení Německa, Itálie, Velká Británie, Francie, Emancipace žen, Technický pokrok)

Př- 10.4.-test" Dýchací soustava", DÚ-PS-35,36-cv.5

NJ (La) - budeme psát opakovaně pětiminutovky na časování pravidelných sloves (lekce 5) a slovesa být (sein) např. ich male, er kocht , wir tanzen, sie sind

Ve středu 10. 4. test CHEMIE - značky

FJ: v úterý 2.4. žádný nový test, psát bude pouze ten, komu nějaký test chybí nebo kdo si chce nějaký test opravit

ve středu 3. 4. test CHEMIE - tabulka PSP

AJ (La) - v úterý 2.4. irregular verbs V (swim - write)

27.3. středa, výuka konči v 13:10.

ČJ - pondělí 1. 4. - písemka z druhů VV a významových poměrů mezi VH

AJ (La) irregular verbs IV (set-sweep) 26.3.

Ve čtvrtek 21.3. odpadá němčina (skup.pí uč.Lalákové)

v úterý 19. 3. test MAT vytýkání

v pátek 22. 3. test CHEMIE - vyčíslování chem. rovnic

ČJ - pondělí 18. 3. - pravopisný diktát

AJ (La)- irregular verbs III (learn to send) 19.3.

Nj - ČT - 14. 3. - odpadá 6. hodina - skupina pí uč. Lalákové

Aj/Ma/ - dne 15.3. Test Unit 3

v úterý 12. 3. test MAT - dělení výrazů

ve středu 13. 3. test CHEMIE - jednoprvkové molekuly a sloučeniny - tak, jak jsme cvičili ve škole

ČJ - mluvnice 11. 3. - dokončená cvičení z učebnice, prostudovat s. 49-51 + odevzdat samostatnou práci (pracovní list)

ve středu 13.3. odpadá nultá a první vyučovací hodina TV

v pondělí 11.3. odpadá odpolední vyučování TV

v pátek 8. 3. test MAT - násobení mnohočlenů, dělení jednočlenu a mnohočlenu

5.3. odpadá první vyučovací hodina

6.3. D - test (průmyslová revoluce, Národní obrození, dějiny států 1. pol. 19.století)

VOP - ST - 6. 3. - test - pracovní pohovor, pracovní smlouva, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, diskriminační otázky

V pátek 1. 3. test CHEMIE všechny značky
ve středu 6. 3. test CHEMIE - atom, chemická vazba

v pátek 1.3. odpadá pátá vyučovací hodina

Fr.j. Ve čtvrtek 28.2. test téma ´Description physique´

AJ (La) -test na nepravidelná slovesa 1.část -4.3., opakovací test z lekce 3 -8.3.

v pátek 22. 2. test MAT - sčítání a odčítání výrazů

NJ (La) -test ze slovíček (zeměpisné názvy-viz sešit) v krátkých větách bude 27.2.

V pondělí 18.2. odpadá pátá vyučovací hodina a odpolední vyučování.

8.2.- Fyzika- změny skupenství- test

v úterý 5.2. odpadá první vyučovací hodina

v pátek 8. 2. test z CHEMIE - voda, vzduch

AJ(La) - v úterý 5.2. bude test ze slovíček 3AB. Projekt STAY HEALTHY děti odevzdají 18.2.

D - test 28.1. (Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte)

AJ (La) - v pondělí 28.1. test Parts of the body

ČJ - pátek 25. 1. (obě skupiny) - písemka z mluvnice na rozlišení věty jednočlenné x dvojčlenné x větného ekvivalentu + doplňovací cvičení na pravopis (s-,z-,vz-, -ě-/-je-, i/y)

Dobrý den, na vánočních trzích si děti vydělaly 3297,- Kč. Ještě jednou moc děkuji všem rodičům, kteří nám se vším pomohli. Heřman Kempfer

NJ - test z lekce 4 bude ve čtvrtek 17.1.

ČJ - čtvrtek 17. 1. (po demokratickém odhlasování :) ) - větší písemka z realismu FRA, RUS, BRIT, POL, USA, NOR (rysy, autoři, jejich tvorba, význam děl, případně rozbor ukázky)

ČJ - čtvrtek 17. 1. - obě skupiny píší sloh (líčení) na téma Moje oblíbené místo, lze využít i fantasy prvky - doma sloh promyslet, připravit, rozvrhnout dle struktury

FJ: V úterý 15.1. test (tělo, bolí mě..., slovesa partir, dormir) Ve čtvtek 17.1. test (popis - vlasy, oči)

Aj/Ma/ - test Unit 2 - bude dne 15.1.

VOP - St - 16. 1. - kontrola sešitů

VOP - ST - 16. 1. - test - hodnoty, systém hodnot, potřeby, Maslowa pyramida potřeb

v pátek 11. 1. test CHEMIE - všechny značky

AJ (La) - test z lekce 2 bude v pondělí 14.1. (Vocabulary, grammar - present perfect, question tags etc.)

v pondělí 14. 1. test z MAT - OPAKOVÁNÍ PYTHAGOROVY VĚTY na celou hodinu (viz prac.list)

ČJ - pondělí 7. 1. - odevzdávání čtenářských deníků (min. 3 přečtené knihy - z toho min. 1 probíraná ve výuce, klást důraz na vlastní názor i s odůvodněním)

VOP - připomínám, že k tomu, aby byl žák klasifikován na konci 1. pololetí, je nutné mít napsány všechny testy. Ke dni 19. 12. jsme psali 2 testy, v lednu ještě bude jeden. Prosím tedy všechny žáky, kteří nemají napsány oba testy, aby si je ve vlastním zájmu přišli dopsat. Dále upozorňuji na možnost dopsat si nezapsanou látku v aule z prezentace - vždy po dohodě se mnou je možné jít do auly a látku si doplnit, případně si ofotit sešit spolužáků a vlastnoručně dopsat do vlastního sešitu.

8.1. MAT test na vzorce pro obsahy (vzhledem k nepřipravenosti skupiny na 18. 12.)

19.12. v rámci TV jdeme bruslit.

ČJ - předvánoční týden, pondělí 17. 12. ZMĚNA hodina literatury!!!

MAT - v pátek 14. 12. test na Pyth. větu ( výpočet přepony a odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku, zjistit, zda je trojúhelník pravoúhlý, výpočet úhlopříčky ve čtverci a obdélníku, výpočet druhé strany obdélníku pomocí úhlopříčky), 1. skup. bude psát vzorečky příští týden v úterý tj. 18. 12.

Fr.J. v úterý 11.12. test nová slovesa: manger = jíst, boire = pít, parler = mluvit, chanter = zpívat, toucher = dotýkat se (Ne touchez pas!), écrire = psát (j´écris), lire = číst (je lis), jouer = hrát, dessiner = kreslit

MAT - v úterý 11. 12. 1. skupina - opravný test na základní geom. vzorce, nezapomeňte dú - vypracovaný prac. list na výpočet přepony a odvěsny pravoúhl. troj.

CHEMIE - vzhledem k větší absenci žáků a středečnímu výletu test na oddělování složek směsí přesunut na 14. 12., středeční test na značky zůstává (12. 12.)

MAT dú na pondělí 10. 12. z prac. listu cv. 1c,d, 2c, 3c, 4b, 5b

7. 12. -Př-12.12.test " Svalová soustava"-teorie, popis zadán projekt-" Vliv steroidů na svalovou soustavu, principy zdravého posilování" -odevzdat do 8.1.2019.

6.12. Fr.j. V úterý 11.12. test - probraná slovesa ve větách

Vzhledem ke středečnímu výletu test z CHEMIE - značky bude odložen o týden. Test v pátek zůstává.

7. 12.- Test z Fyziky, téma Tepelné jevy, výpočty a teorie, materiály k domácí přípravě mají děti u sebe.

Ve středu 5.12. pojedeme na výlet do Tábora. Navštívíme tam Husitské muzeum a budeme mít prohlídku středověkého podzemí. Sraz je v 8.15 hodin na parkovišti na Hlavním nádraží ve směru k Muzeu (naproti je Fantova kavárna)a odjezd je v 8.30 hodin. Návrat na to samé místo je cca. ve 13.30 hodin. Po návratu na Hlavní nádraží je rozchod na místě. Celá akce je financována z nadace Paměť národa. Kempfer

CHEMIE - ve středu 5. 12. test značky (str. 25 + 4 první vybrané značky str. 89) - v pátek 7. 12. test - oddělování složek směsí

MAT - 4. 12. - pouze 1. skupina - diktát ze vzorečků zákl. rovinných obrazců + S, V kvádru a krychle

NJ (La) -test ze slovíček- třída - 4.12.

Vážení rodiče

na základě informace od kolegy Kempfera z třídních schůzek (21. 11. 2018) bych se rád vyjádřil k historickému obsahu na některých hodinách HV.

Hudba a obecně kultura je v jakékoliv době závislá na společenské situaci a politickém zřízení. To oboje zásadně ovlivňuje také život všech umělců, tím pádem i hudebníků. Proto je připomínání si významných událostí našeho národa oficiální součástí mezipředmětových vztahů ve všech školách ve výuce různých předmětů, i hudební výchovy. Pro naši společnost je žádoucí, aby děti znaly historické souvislosti, aby si uvědomovaly hodnotu svobody ve všech sférách svého života, vážili si jí a věděly, komu za ni vděčí. Mezi hudebníky je řada velkých osobností a hrdinů, kteří svojí tvorbou protestovali proti různým formám zla, ať to byl nacismus nebo komunismus, a tím se stali opravdovými symboly svobody. Někteří za to dokonce zaplatili svým životem, jako např. Karel Hašler, který byl nacisty umučen k smrti jen proto, že v době protektorátu zpíval české vlastenecké písně.

Důležitost uvádění historických souvislostí s hudební kulturou na hodinách HV také v neposlední řadě umocňuje fakt, že povědomí mezi žáky o nejvýznamnějších událostech novodobé historie naší země je bohužel stále velmi malé.

Radek Pilc, učitel hudební výchovy

ČJ - 29. 11. - průběžná kontrola čtenářských deníků

AJ (La) Slovíčka 2ABC -test v úterý 27.11.

23.11. Fr.j. V úterý 27.11. test Lidské tělo

D 26.11. test (rekatolizace, robota a nevolnictví, Marie Terezie, Josef II.)

NJ (La) -test ze slovíček- školní potřeby - 27.11.

v úterý 20. 11. test MAT třetí(druhá) mocnina a odmocnina

ČJ - pondělí 19. 11. - kontrolní diktát (komplexní pravopis - vzory podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, velká a malá písmena, čárky v souvětí)

VOP - ST - 21. 11. - test - vlastnosti osobnosti, typy osobnosti podle temperamentu a konstituce (stavby těla), extrovert, introvert, labilní, stabilní. Látku máte v sešitě a na pracovním listu.

ve čtvrtek 15. 11. test MAT - druhá odmocnina (viz prac. list)

ČJ - čtvrtek 15. 11. - písemka z literatury: romantismus (typické rysy a další informace k tomuto směru, komplexní rozbor ukázky, znovu procvičte literární druh x forma, informace o K. H. Máchovi, romantické prvky v Kytici K. J. Erbena, porovnání s realismem)

ČJ - pečlivě vyplněné pracovní listy (samostatná práce), odevzdáte ve čtvrtek 15. 11.

ve středu 14. 11. LABORATORNÍ PRÁCE Z CHEMIE
S sebou: hadr, který saje vodu, gumičku do vlasů, kousek gázy nebo obvazu, chomáč vaty, trochu písku, měřič času (hodinky s vteřinovkou, mobil, minutka, stopky)

v pátek 9. 11. test z MAT na počítání s druhou mocninou

7.11. 8.11. odpadá odpolední výuka fr.j.

Aj(Ma) - test lekce 1 bude dne 13.11.

5. 11. dú MAT PS str. 57 cv. 1b, 2b

ve středu 7. 11. test z CHEMIE- složení roztoků - výpočty, v pátek 9. 11. 25 značek!!!

MAT na pátek 2. 11. DÚ PS str. 57 cv. 1a - dokončit

v pátek 2. 11. test z MAT na hledání druhých mocnin z tabulek (

NJ (La) - test z lekce 3 bude 8.11.(wie, wo,..., Stunden, Uhr, přídavná jména, přivlastňovací zájmena, popis osob, slovesa - viz sešit)

AJ (La) - test z lekce 1 bude 6.11. (clothes, past simple, past cont.,used to, past modals)

26. 10. test z MAT - druhá mocnina zpaměti (záporná, desetinná čísla, zlomky)

v pátek 2. 11. test z opakování stejnorodých a různorodých směsí

ČJ - pondělí 22. 10. - písemka mluvnice: obohacování slovní zásoby (přejímání slov, zkracování, skládání, odvozování - vč. grafického vyznačení kořene, předpon, přípon, koncovek) + určování větných členů

D 22.10 test ( Ludvík XIII., Ludvík XIV., Ludvík XV., Petr I. Veliký, Kateřina II.)

v pátek 19. 10. test MAT z procent

D - 22.10 test ( Ludvík XIII, Ludvík XIV, Ludvík XV, Petr I. Veliký, Kateřina II.)

ve středu 17.10 odpadá TV (nultá a první hodina)

VOP - středa 17. 10. - kontrola sešitů

ČJ - mluvní cvičení - od čtvrtka 18. 10. - se zkouší v hodinách slohu připravené mluvní cvičení, hodnoceno bude podle stanovených kritérií (viz zápis v sešitě); téma je libovolné - mělo by vypovídat něco o vás, o tom, co máte rádi (př. zájmy, historie oblíbeného sportu, populární kapela, domácí mazlíčci atd.) PLATÍ PRO OBĚ SKUPINY

Informace o domluvě s paní učitelkou Pešlovou: Pozměněný seznam pomůcek pro Vv: Věci, které nejsou potřeba: desky A2, špejle na poměřování, toaletní papír, plastickou gumu, akrylové barvy, kvalitní kulaté štětce, kvalitní ploché štětce (stačí obyčejné) a hnědou tuš. Ostatní věci ze seznamu dle vašich finančních možností. Paní učitelka by byla ráda, kdybyste ostatní věci pořídili, aby s dětmi mohla kvalitně pracovat.

v pátek 5. 10. CHEMIE test na prvních 10 značek z učebnice str. 25, každý další týden se bude přibírat dalších 5 značek, takže se budou psát pravidelné testy na značky

v pondělí 8. 10. test MAT - poměr, měřítko plánu a mapy (úprava poměru na zákl. tvar, 2 základní typy sl. úloh, měřítko mapy) - viz prac. sešit

ČJ - písemka z literatury - 11. 10. (čtvrtek): práce s textem - rozpoznat literární formu, druh; literární žánry - rozpoznat, definovat (viz pracovní listy z minulé hodiny + přehledy)

AJ (La) test Vocabulary 1AB bude 9.10.

D 1.10. test (Občanská revoluce v Anglii, vznik VB, vznik USA, život v severoamerických kolonií, kolonie)

NJ (La) - V úterý 2.10.bude test - popis osob (zopakovat přídavná jména a slovesa dle sešitu)

VOP - test - 4. 10. - ČT - vzdělávací systém v ČR, kritéria výběru střední školy. Připomínám, že výjimečně máme volbu povolání ve čtvrtek, ve středu máte 4. hod. pí uč. Kašubovou - zeměpis

26. 9. Př.- test- vědní obory, stavba živočišné buňky.

ČJ - v pondělí 24. 9. kontrolní diktát

MATEMATIKA
V pondělí test na opakování celých čísel
V úterý 25. 9. test na opakování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení des. čísel (opak. z 6. roč.)

AJ (La)-test ze slovíček INTRODUCTION ve větách (přítomné časy) bude v pátek 21.9.

v pondělí 10.9. odpadá odpolední vyučování (tělesná výchova) v úterý 11.9. začíná vyučování 8.55 hod. (druhá vyučovací hodina) ve středu 12.9. odpadá nultá a první vyučovací hodina (tělesná výchova)