8. B

FR.J. Chers amis, výuková videa a pracovní listy máte na Bakalářích v Dokumentech. Mějte se moc hezky!

MATEMATIKA- PRÁCI DO 6. 4. NAJDETE V BAKALÁŘI/DOKUMENTY - ALGEBRAICKÉ VZORCE II (je to tam i s výsledky jak z mého vysvětlovacího prac. listu, tak i s výsledky z pracovního sešitu).

ČJ - Práci najdete na nástěnce třídy v Bakalářích.

Dějepis: práce v týdnu 30.3.-3.4. Sjednocovací procesy v Evropě (učebnice str. 108-112) zápis opět najdete v bakalářích. V dalším týdnu se vrátíme k technickému pokroku. Mějte se hezky.

HV – zdravím děti i rodiče! Též jsem si pro vás něco připravil. Teď myslím děti :-) Vše najdete na nástěnce vaší třídy v Bakalářích. Přeji vám, teď myslím děti i rodiče :-), ať vám v této nelehké době pomáhá třeba právě hudba. Těším se brzy na viděnou a hlavně na slyšenou…! R.Pilc

německý jazyk-skupina/Dubi/-Guten Tag,meine Schüler!Hier sind die Hausaufgaben:od 28.3.-6.4.
1/ zapište si a přeložte s pomocí i slovníku tato slovíčka :aufstehen,putzen,sich,schminken,frühstücken, gehen,sein,essen,spielen,machen,kochen,aufräumen,helfen,fernsehen,u slova gegen si napište ,že znamená kolem,okolo - Vše umět!
2/sloveso helfenvyčasujte-naleznete na str.31-opište gramatiku/ve žlutém/-umět!
3/na str.28,cvič.1-přečtěte a přeložte-vše ústně/když pochybujete o výslovnosti,použijte překladač
a slovíčko si foneticky/jak se vyslovuje/ zapište
4/pak si napište nadpis,podtrhněte "Mein Tag" a napište tato slova a jejich překlad: der Ablauf, der Tagesablauf,das Programm,das Tagesprogramm-umět!
5/dejte si pauzičku a podle možností si na internetu You Tube najděte das Lied /píseň/ Blümchen-Heut´
/heute/ist mein Tag/Official Video/ nebo Mein Tag Hiprocktized
6/vraťte se na str.28 ke cvič.1-nadpis už máte,takže podle tohoto vzoru napíšete o svém dnu-to znamená, že budete slovesa ve větách psát v 1.os.č.j. a tam ,kde můžete ve větě údaj obměnit,tak to uděláte -vzor -/1.věta-Ich muss um sechs Uhr aufstehen.-7 věta-Ich spiele gern Schach./Budete postupovat větu po větě ! Odešlete tento úkol na adresu projektyareferaty@seznam.cz -můžete připojit i obrázek,udělat si to jako projekt např. str.28,cvič.2-hlavně čitelný podpis!Můžete se na mě obrátit.Poradím!
Hlavu vzhůru!Kopf hoch!Auf Wiedersehen!

FR.J. Bonjour mes amis! Práci máte zadanou ve zprávách v Bakalářích. V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti mi napište mail. Je vous souhaite beaucoup de succes!

Přírodopis - Milí osmáci, blíží se 27.3. a vy byste měli mít osvojené základní informace o dýchací soustavě, v sešitu by měly být přehledné výpisky, úkoly z PS by měly být také vypracovány. Zadaný projekt mohl být vypracován buď na papír - k odevzdání by měl být 1.hodinu Př po návratu do školy, nebo jste mi ho mohli poslat na můj e-mail. Mám pro vás další úkol. Téma- "Trávicí soustava"- uč.str. 78-82. Úkoly:-osvojení základních nformací,-výpisky- zpracovávat po jednotlivých orgánech včetně dutiny ústní + zuby, onemocnění TS (uč.str.80).Kapitolu "Užitečné živiny"- metabolismus, katabolismus, anabolismus - pouze význam, není třeba přepisovat tabulku vitamínů. PS - vypracovat cvičení související s tématem. Projekt - Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie, orthorexie, obezita = názvy kapitol. U každé kapitoly bude uvedeno: příčiny, projevy,léčba, prevence. Opět můžete zpracovat buď na papír, nebo mi projekt pošlete na můj e-mail. Termín vypracování - do 27.4. Doufám, že jste všichni OK, pokud byste měli jakýkoli dotaz, obraťte se na mě prostřednictvím e-mailu. Zdraví Eva Osvaldová

25.3.Z -Pokračujte Jihočeským krajem str. 46-49. Zejména se zaměřte na Národní park Šumava. Na internetu si najděte historii rybníkářství. Poznámky zapište do sešitu.

Aj/Ma/ - úkoly na tento týden pro děti z mé skupiny: uč. str.44 a 45 - přečíst a přeložit si článek King Arthur; popsat si obrázek rytíře /str. 44/; str. 45 prostudovat a doplnit si tabulku Verbs + -ing or infinitive + cv. 6 ústně; pracovní sešit str. 34 a 35/5; slovní zásoba 4/A ; gramatiku najdete vysvětlenou vzadu v pracovním seš. na str. 78

ČJ - Pro přístup k sekci "Dokumenty" je třeba se přihlásit přes stránky školy. Pro jistotu jsem zadání práce na tento týden dala ještě sem: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AF1t4vc4nLCSB2Y&id=78EE750CC90E471D%2126078&cid=78EE750CC90E471D Hledejte ve složce "Samostudium".

Dějepis: práce v týdnu 23.3.-27.3. Emancipace žen (učebnice str. 99-102) zkuste si to přečíst, zápis najdete v bakalářích (dokumenty - veřejné). Kdo může, tak si to doma vytiskne a kdo ne, počká a já mu to vytisknu ve škole. Další práci čekejte příští pondělí. Mějte se hezky.

MATEMATIKA - V Bakaláři najdete další práci, a to vysvětlení algebraických vzorců. Pracujte podle mého návodu.

MATEMATIKA výsledky k dom. práci z prac. sešitu nejdete na Bakaláři/Dokumenty zkontrolujte si je!!!

ČJ a VV - Dívejte se do sekce "Dokumenty - Veřejné" Práce na VV: 1. Kopie portrétu dle vlastního výběru, autor Amedeo Modigliani, nejdete na internetu – tempera nebo akryl, formát A4.

ČJ a VV - Dívejte se do sekce "Dokumenty - Veřejné" Práce na VV: 1. Kopie portrétu dle vlastního výběru, autor Amedeo Modigliani, nejdete na internetu – tempera nebo akryl, formát A4.

VV - žáci mají zadanou práci v Bakalářích.

ČJ - Drazí žáci, sledute, prosím, Bakaláře. Budu vám tam postupně dávat další úkoly. Pokud byste měli s přístupem k Bakalářům problém, mailujte. Doufám, že se brzy uvidíme. Držte se.

FR.J. Poznámka k předchozímu zadání: těch 5 vět o zpěvákovi musí být ve francouzštině!

FR.J. Chers amis, dnes 20.3. je světový den frankofonie. Frankofonní země jsou takové, kde hlavním komunikačním jazykem je francouzština. O Francii zpracováváte referáty. Jelikož se situace komplikuje a já nevím, kdy se uvidíme, zašlete mi, prosím, vypracované referáty do středy 25.3. Zároveň vás prosím, abyste si zvolili 1 fr zpívajícího interpreta, napsali o něm cca 5 vět (jméno, věk, národnost, ve které zemi a městě žije..), vybrali si na youtube písničku, která se vám líbí, napsali francouzsky 2 věty, o čem píseň je, a to vše (včetně odkazu - internetové adresy) mi poslali do neděle 29.3. Tady nabízím známá jména, ale můžete si samozřejmě najít někoho úplně jiného: Edith Piaf, Zaz, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Louane, Keen V, Stromae, Grand Corps Malade, Charlotte Gainsbourg, M.Pokora, La Femme.....) Dále jsem vám do dokumentů poslala slovní zásobu k tématu Corps humain (lidské tělo). Povinná slovíčka jsou tato: la tete, les cheveux, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les dents, le cou, le bras, la main, le doigt, la jambe, le pied, le ventre, le dos, les fesses). Prosím, vypište si slovíčka do sešitu. V dokumentech máte dále popis člověka část 1 (Taille, age). Též si přepište do sešitu. A do třetice jsem vám poslala prac.list (PL) na slovesa POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR Všechny věty si přepište do sešitu a doplňte vhodný tvar sloves. Je vous souhaite (přeji vám) courage, santé mentale, gardez le moral! A bientot!

VKo - opakování kapitoly právní minimum, právní řád

19.3.-Z- Zopakujte si obecné informace o hl. m. Praze a Středočeském kraji, zaměřte se na přírodní podmínky, hospodářství a památky.

CHEMIE - UČIVO NA 3 TÝDNY od 23. 3. - výpisky z učebnice
1. vodík str. 48
2. alkalické kovy str. 58
3. kovy alkalických zemin str. 59
4. kyslík str. 49
5. dusík str. 50
6. halogeny str. 51
POKUD NEMÁTE DOMA UČEBNICI, UČEBNICE CHEMIE (NOVÁ ŠKOLA) JE ON LINE NA NETU

Dějepis samostudium: Dějiny českých zemí a Habsburské monarchie (učebnice str. 82-83), Národní obrození (84-85)

Přírodopis - Učivo, které je třeba vypracovat a doplnit, je uvedeno v komunikaci s veřejností - učitelé. Termín vypracování je do 27. 3. 2020. V případě prodloužení mimořádného volna pro žáky budou po tomto termínu doplněny další úkoly.

německý jazyk/Dubi/ -týká se i třídy 8.D 1/ přeložit si jako nadpis do sešitu-pamětihodnosti v Salzburgu-z učebnice str.26 si je vypsat-jsou u obrázků napsané a přeložit si je-naučit se!/na internetu si je pak nalézt v barvě-prohlédnout si-podívat se na video Co dělat ve městě Salzburg,když máte jeden den a do sešitu si jednoduchými slovy a v bodech /ale podle pořadí/ německy zapsat ,co naši průvodci navštívili např.Mozartův dům,centrum města-pište 1.p.,člen ,popřípadě množ.číslo/ale pak je zapotřebí napsat i jed.č. 2/poté si nadepsat Mein Tag-učebnice str. 27 -vypsat si pod.jm.-přiřadit k nim určitý člen a překlad do čes.jazyka-totéž udělat se slovesy-vše znát!-pak str.29 cvič.4-pozorně přečíst i okraj a vypsat s překladem slova v červeném i modrém-umět! ze str.28 v gramatice do sešitu vypsat časování slovesa-muset a věty písemně přeložit-na str. 29 v okraji opsat sloveso essen-jíst-vrátit se na str.27 a umět výrazy přeložit.

FR.J. Vypracujte referáty (intéressants! en tcheque) o jednotlivých regionech Francie: Báša - Normandie, Dudíková - Ile-de-France, Ed-Dbourh - Champagne, Hlaváček - Bourgogne (Burgundsko), Kabashi - Provence, Kubát - Auvergne, Léblová - Aquitaine (Akvitánie), Lerner - Midi-Pyrénées, Novotná - Bretagne, Oravec - Pays de la Loire, Semkina - Lorraine (Lotrinsko). Naučte se časovat tato nepravidelná slovesa: devoir (muset), vouloir (chtít), pouvoir (moci), časování najdete na 1) www.franina.eu - slovesa - hlavní nepravidelná slovesa 2) www.conjugue-moi.com. Bon courage!

Z -Vyhledejte si informace o ČR -státní symboly, historii od Velkomoravské říše po současnost, polohu ČR, státní zřízení a uspořádání státu, o hl. městě Praze, o Středočeském kraji.

Informatika_pracovat na Code.org - bude splněn kurz 3 a polovina kurzu 4

PROCVIČOVÁNÍ Z MATEMATIKY:
pracovní sešit str. 105 cv. 3, 5, str. 116 cv. 29, 30, 31, str. 117 cv.33 + celý minitest, str. 118 cv. 36, 39 - pro lepší žáky, str. 120 cv. 4, 5, str. 121 cv. 6, 7, 8, str. 130 cv. 2, 4, 5, 6, str. 131 cv. 7, 9, 11 - pro lepší žáky, str. 132 celý minitest, str. 133 celý minitest - kromě úlohy č. 4

Aj/Ma/ - vzhledem k nastalé situaci posílám dětem z mé skupiny práci na tento týden: 1. opakování slovní zásoby lekce 3 2. pracovní sešit lekce 3 - dokončit popř. doplnit chybějící cvičení 3. on-line podporu vhodnou k procvičení naleznete na tomto odkazu /nutné mít nainstalovaný Adobe flash player/ : https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs

SAMOSTUDIUM NA BŘEZEN - CHEMIE:
1. do sešitu výpisky z učebnice :
1. str. 46 - 47 - Rozdělení chemických prvků
2. str. 54 - Polokovy
3. str. 55 - 57 kovy

Úkoly z ČJ: opakujte druhy vedlejších vět - v učebnici od s. 51, v pracovním sešitě vypracujte cvičení na s.34-37. Procvičujte pravopis - zejména koncovky jmen a sloves (např. www. pravopisne.cz). Při příchodu do školy odevzdáte čtenářský deník (původní termín odevzdání 20. 3.) a budete umět 1. část básně "Romance o Karlu IV."

v pátek 13. 3. test CHEMIE - zápisy molekul, sloučenin

ve středu 11. 3. test MAT - násobení mnohočlenů

VE STŘEDU 11. 3. SE PŘESOUVÁ FYZIKA NA 5. HODINU. KONEC VÝUKY V 12:35

V PONDĚLÍ 9. 3. SE PŘESOUVÁ ČEŠTINA MÍSTO HUDEBNÍ VÝCHOVY. VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZAČÍNÁ V 13:45 A KONČÍ V 15:10.

INF _ 16.3. test na výpočty v Excelu (manuálně, předdefinované)

V PONDĚLÍ ODPADÁ ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ. KONEC VÝUKY V 13:30.

v pátek 28. 2. nezapomeňte na malou pětiminutovku z MAT na násobení jednočlenů

v pátek 28. 2. malá pětiminutovka z CHEMIE - doplňování tabulky na PSP - viz sešit

v pátek 14. 2. test MAT - sčítání a odčítání mnohočlenů
malá pětiminutovka z CHEMIE - doplňování tabulky na PSP - viz sešit

Čj - středa 12. 2. test slovní druhy; čtvrtek 27. 2. test z literatury.

ve čtvrtek 13.2. test DĚJEPIS ( Vídeňský kongres, Svatá aliance, průmyslová revoluce)

Fyzika: 14. 2.- Změny skupenství látek- test

ve čtvrtek 6. 2. test MAT - zápis výrazů, hodnota výrazu

VE ČTVRTEK 6. 2. KONEC VÝUKY V 12:35- AJ SE PŘESOUVÁ NA 5.HODINU MÍSTO D.

pátek 7. 2. test CHEMIE atom, vazba, ionty

V PONDĚLÍ 3. 2. ODPADÁ 1. HODINA. ZAČÁTEK VÝUKY V 8:55. PŘÍRODOPIS PŘESUNUT MÍSTO HV.

ČTVRTEK 30. 1. - VYSVĚDČENÍ:
ZAČÁTEK VÝUKY V 8:55. KONEC VÝUKY V 9:40

V PÁTEK 24. 1. ODPADÁ CHLAPCŮM TĚLESNÁ VÝCHOVA

Aj/Ma/ - test Unit 2 bude dne 16.1.

ČJ - ve středu 15. 1. pololetní písemná práce (slovotvorba, slovní druhy, gramatické kategorie, souhláskové skupiny, předpony s-, z-.

V PÁTEK 20. 12. SRAZ DĚTÍ VE TŘÍDĚ V 9:00. OD 10:00 KINO SLOVANSKÝ DŮM. PŘIBLIŽNÝ KONEC 11:30 - 12:00. DĚTI MOHOU MÍT NAPSANÉ OD RODIČŮ NA LÍSTKU, ŽE PŮJDOU JIŽ OD KINA SAMY.

VE ČTVRTEK 19. 12. SRAZ DĚTÍ VE TŘÍDĚ V 9:00. bUDE VÁNOČNÍ BESÍDKA, KONEC V 11:30.

VE STŘEDU 18. 12. ODPADÁ 1. HODINA. ČESKÝ JAZYK PŘESUNUT NA 2. HODINU (NENÍ DĚJEPIS). ZAČÁTEK VÝUKY V 8:55.

ve středu 18. 12. test MAT - opakování Pyth. všty - viz týdenní dú z prac. listu

v úterý 1ý. 12. test CHEMIE značky (všechny v učebnici)

ve středu 11. 12. test MAT - Pythagorova věta v trojúhelníku a kosočtverci

test z CHEMIE z 30. 11. se přesouvá na úterý 10. 12.

VE STŘEDU 11. 12. ODPADÁ DĚTEM, KTERÉ NEJEDOU DO DRÁŽĎAN, POSLEDNÍ HODINA - FYZIKA. KONEC VÝUKY V 12:35

v pátek 30. 11. test CHEMIE - oddělování složek směsí + různorodé a stejnorodé směsi

nezapomeňte, že ve čtvrtek 28. 11. test MAT - Pyth. věta - zákl. výpočty

V PONDĚLÍ 25. 11. ODPADÁ PŘÍRODOPIS. ZAČÁTEK VÝUKY V 8:55.

D - 27.11. (středa) test: Marie Terezie, Josef II., Židé v monarchii

ČJ - v pondělí 25. 11. slohová práce - charakteristika literární postavy.

VE STŘEDU 20. 11. KONEC VÝUKY V 12:35.

v úterý 19. 11. test MAT - sl. úlohy na čtverec a krychli - využití mocnin a odmocnin

V PÁTEK 15. 11. ODPADÁ DÍVKÁM TV

V pátek 15.11. odpadá 0. a 1. hodinu TV.

pátek 15. 11. test CHEMIE značky (první dva sloupce)

ČJ - v úterý 12. 11. souhrnný test (slovní druhy, slovesa, větný rozbor)

Aj/Ma/ - dne 14.11. bude test Unit 1

D - 13.11. test (Baroko, Rekatolizace, J.A.Komenský)

ve čtvrtek 7. 11. test MAT - počítání s druhými odmocninami

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

4.11. - Inf - test na tvorbu tabulky (formátování) v excelu

CHEMIE - přes prázdniny si na labor. práci sežeňte kousek gázy a vaty

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu.
Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

ČJ - Čtenářský deník - Charles Dickens do 13. 12. Otázky ke zpracování, které děti dostanou vytištěné, jsou i zde: https://1drv.ms/f/s!Ah1HDskMde54gc4vXW3i9zicsJIHZg

V PÁTEK 25. 10. UKONČENÍ VÝUKY CCA O 25 MINUT DŘÍVE (TJ. V 12:10).

ve čtvrtek 24. 10. test MAT - druhá mocnina (výpočty)

v pátek 25. 10. test CHEMIE - složení roztoků (%, w)

ČJ - Ve čtvrtek 24. 10. test - národní obrození

v úterý test CHEMIE - značky

V pátek 18. 10. ODPADÁ TV CHLAPCI. Začátek výuky pro chlapce v 8:55.

ve čtvrtek 17. 10. test MAT - druhá mocnina

dne 17.10. Aj/Ma/ - test na slovní zásobu; od začátku po 1C včetně

v pátek 11. 10. pětiminutovka MAT - druhé mocniny do 20 zpaměti

Dne 16.10. test D. (Ludvík XIII., Ludvík XIV., Ludvík XV., Rusko v 17. století, Petr I. Veliký, Kateřina II.)

V PONDĚLÍ 7. 10. ODPADÁ ČJ A VV. KONEC VÝUKY V 12:35

9. 10. test MAT - procenta

8. 10. test CHEMIE - prvních 9 značek

3. 10. test MAT - trojčlenka

Aj/Ma/ - dne 30.9. bude test na minulý čas prostý a průběhový

V PÁTEK 27. 9. ODPADÁ TV DÍVKY. PRO DÍVKY ZAČÁTEK VÝUKY V 8:55.Chlapci mají TV normálně.

pátek 27. 8. test z MAT - opakování poměru a měřítka mapy

20. 9. test z MAT - zlomky

St. 25.9. D test (Občanská revoluce v Anglii, kolonie, vznik USA)

12. 9. test MATEMATIKA - celá čísla

dne 11.9. test- Značky a jednotky fyzikálních veličin ze 7. ročníku