9. A

2.6.- fyzika- děti píšou esej na téma "Využití nebo zneužití jaderné energie"

26.4. - M - test na slovní úlohy řešené pomocí soustav rovnic přesunutí
2.5. test na opakování procent

24.května v pátek bude ředitelské volno.

AJ - v úterý 7.5. test slovíčka 4CD

AJ - v pondělí 6.5. odevzdat esej My Future (dle zadání).

V úterý 7.května bude středeční rozvrh!!! (bez odpol.vyučování, t.j.TV-chlapci)

V úterý 30.4. návštěva divadla ROKOKO. Odchod během 2.vyuč.hodiny a rozchod po představení na místě. Podepište, prosím, v ŽK. Nebude odpolední vyučování (informatika). Uhrazeno bude z Klubu rodičů.

23.4. - M - úkol v pracovním sešitě 111/1; 112/2,3 (slovní úlohy o pohybu)

ve čtvrtek 25. 4. CHEMIE - test - opakování uhlovodíků

Třídní schůzky se konají v úterý 23.dubna v 17 hodin.

24.4. - M - test na slovní úlohy řešené pomocí soustav rovnic

Fotografie třídy (2x) 40,- Skupinky 35,- Prosím o uhrazení.

9.4., úterý - 0. a 1. hodina odpadá TV.

AJ - slovíčka 4AB ve středu 10.4.

5.4. - M - test na soustavy rovnic - sčítací metoda

29.3. Žáci byli poučeni o situaci ve Školské ulici (stavba lešení), a proto nutnosti používat jako vstup do školy (klubu) pouze hlavní vchod z Vodičkovy ulice.

Př - 3.4.-test" Stavba mozku, rozdělení nervů, stavba míchy".
DÚ - nalepit do sešitu zadané materiály - " Smysly" - zrak, sluch - práce s textem - zrak

Ve čtvrtek 28.3. odpadá 6.hodina - AJ-konverzace.

Ve středu 27.3. odpadá odpoledne chlapcům tělocvik. Prosím, podepište v ŽK.

V pondělí 25.3.2019 se druhá polovina žáků 9.A zúčastní v rámci preventivní výchovy návštěvy Psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích (výklad centrální terapie, film z historie psychiatrie, sexuologická přednáška MUDr. Řeřichové, beseda s muži z oddělení závislostí). Sraz na nástupišti v metru na stanici metra Kobylisy (metro C) v 8:15. Program potrvá cca do 13 hodin a rozchod bude opět na stanici metra Kobylisy. Žáci budou po celou dobu akce dbát pokynů pedagogů.Žáci obdrželi lístek s informacemi osobně, prosím o podpis.

26.3. - M - test na soustavy rovnic - dosazovací metoda

Př - DÚ-Lymská borrelioza, klíšťová encefalitida - původce, zdroj nákazy, projev nemoci, léčba, prevence,
PS - 45
27. 3. -test-nervová soustava

V pátek 22.3. fotografování tříd!

Ve středu 13.3. odpadá chlapcům tělocvik.

13.3._M_test na směsi a roztoky

AJ (La) slovíčka 3CD a 2.kondicionál bude 13.3.

V úterý 12.3. odpadá dívkám ranní tělocvik (2 hodiny).

1.3. - M - test na slovní úlohy o společné práci

22.2. - M - test na vyjádření neznámé ze vzorce

V pondělí 18.2. odpadá konverzace v AJ (pí uč Mádlová).

Ve čtvrtek 7.2 začíná výuka od 8:55 matematikou.

8.2._M_test na rovnice s neznámou ve jmenovateli (dvoučlen)

span style="color:white; font-weight: bold"> 8.2._M_test na rovnice s neznámou ve jmenovateli (dvoučlen)

30.1._M_test na rovnice s neznámou ve jmenovateli (jednočlen)

Ve středu 30.ledna odpadá chlapcům odpoledne tělocvik. Podepište, prosím, v ŽK.

AJ - testík na oba kondicionály (doplňování) bude ve středu 30.1. ..

SP - doplnění data - ČT - 17. 1. bude SP místo VKO, v pátek 18. 1. začíná výuka od 8.55

FJ: v pondělí 14.1. test (passé composé + str.93), ve čtvrtek 17.1. test (počasí + futur proche)

19.1._M_písemná práce (konstrukce lichoběžníků, algebraické výrazy)

Čj - 14.1. - test na přídavná jména,15.10. - slohová práce - projev ke konci školního roku, dále si připraví ke kontrole sešity z mluvnice a z literatury,případně čtenářské a kulturní deníky

SP - test - ČT - místo VKO - základy pracovního práva - pracovní smlouva, pracovní poměr, povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů

Žáci 9.A si vydělali na vánočních trzích 1215 Kč. Peníze budou použity na absolventské mikiny.

AJ (La) - test z lekce 2 bude v pondělí 14.1.: slovíčka - zaměřit se zejm. na části města, předložky pojící se s časem - in, at, on, will for future, first conditional (If I get home late, my parents will be angry)

10.1._M_přinést vypracované téma/příklady "operace s algebraickými výrazy (Didaktis)
- odkaz na klíč danému tématu je https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186647675&sys=dsh%3A17592186438501

Vánoční akce: Ve čtvrtek 20.12.od 9 do 11:30 vánoční besídka ve třídě, odpoledne sraz v 15 hodin ve třídě, příprava na vánoční trhy, které začínají v 17 hodin. V pátek 21.12.sraz před kinem Slovanský dům v 8:40, návštěva filmového představení Bohemian Rhapsody, konec cca v 11:15, rozchod na místě.

19.12. v rámci TV jdeme bruslit.

17.12._M_test - konstrukce čtyřúhelníků (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník)

12.12. odpadá odpolední výuka TV - kluci.

POZOR - ZMĚNA!!! PONDĚLNÍ (10. 12.) ZEMĚPISNÝ POŘAD BUDE PLNĚ HRAZEN ŠKOLOU.

CHEMIE - test z typů chem. reakcí ve čtvrtek 6. 12.

V pondělí 10.12.navštíví naše škola zeměpisný pořad o Kubě v kině Světozor (cca 4.a 5. hodina, potom návrat do školy), vstupné 60 Kč - prosím, peníze přinést do čtvrtka.

AJ - test ze slovíček lekce 2AB je 6.12.

Ve čtvrtek 29.11.odpadá 1.hodina (matematika).

3.12._M_test na konstrukci trojúhelníku (výška, těžnice, úhel, ...)

V pondělí 26.11.odpadá AJ-konverzace (6.hod)

V pondělí 19.11.2018 se žáci 9.ročníků zúčastní v rámci preventivní výchovy návštěvy Psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích (výklad centrální terapie, film z historie psychiatrie, sexuologická přednáška MUDr. Řeřichové, beseda s muži z oddělení závislostí). Sraz na nástupišti v metru na stanici metra Kobylisy (metro C) v 8:15. Program potrvá cca do 13 hodin a rozchod bude opět na stanici metra Kobylisy. Žáci budou po celou dobu akce dbát pokynů pedagogů.Žáci obdrželi lístek s informacemi osobně.

21.11._M_písemná práce

Čj - 20.11.2018 - slohová písemná práce - temata 1/popis uměleckého díla 2/ osudové osmičky v našich moderních dějinách

Nj - na pondělí 19. 11. 2018 - test - na čtvrtek 22.11. 2018 - slovíčka 6. lekce a časování slovesa sein v préteritu

Čj - 16. 11. 2018 - test z literatury - od směrů po buřiče, otázky jsou v sešitech

12.11._M_test na základní konstrukční pojmy

Čj - 12. 11. 2018 - písemná práce - podstatná jména

AJ - test z lekce 1 - čtvrtek 8.11. (adjectives, past simple, past cont., problems, etc.)

AJ - test z lekce 1 - pátek 9.11. (adjectives, past simple, past cont., problems, etc.)

V PONDĚLÍ 5.11. ODPADÁ 1. HODINA(MATEMATIKA), VÝUKA ZAČÍNÁ V 8:55

26.10._M_test na válec, slovní úlohy

SP - PÁ - 26. 10. - test - právo zvykové, nejstarší písemné právo, Chammurapiho zákoník, Desatero, principy římského práva - presumpce neviny, systém právních norem, Listina základních práv a svobod - vezměte si ji s sebou, můžete ji používat.

AJ - test vocabulary 1ABC 22.10.

15.10._M_test na kouli a kulovou plochu, slovní úlohy

V pátek 12.10.odpadá 1.hodina (Svět práce) - výuka tedy začíná v 8:55.

Ve čtvrtek 11.10. odpadá němčinářům 6.hodina.

Test z CHEMIE přesunut na úterý 9. 10. (atom, chem. vazba, PSP)

V pátek 5.10 vyučování končí v 11:30 z důvodu konání voleb ve škole.

AJ -test na přídavná jména (popis osob) 3.10.

V pátek 5.10. vyučování začíná 3.vyučovací hodinou - Svět práce.

Ve čtvrtek je vyučování od 8:55 (odpadá M)

Ve středu 3.10.je vyučování od 8:55, druhá hodina češtiny proběhne 3.hodinu (místo M)

27.9._M_test na kruh, kružnice (obvod, obsah, slovní úlohy)

26. 9. Př- test-opakování učiva 8. ročníku.

Ve středu 26.9. se konají třídní schůzky - viz ŽK. Pro 9.ročníky schůzka začíná v 17 hodin v aule, kde budou podány informace k přihláškám na střední školy.Potom schůzka pokračuje normálně ve třídě.

Ve středu 19.9. odpadá chlapcům tělocvik.

V pondělí 17.9. odpadá AJ-konverzace -prosím, podepsat v ŽK

AJ -Ve středu 19.9. test slovíčka INTRODUCTION A,B.

v úterý 12. 9. první opakovací test z chemie na značky, poté se budou psát opakovací testy skoro každou hodinu po příslušném opakování ve škole

ve čtvrtek 13. 9. budou laboratorní práce z chemie na téma pH.
S sebou: kousek citronu, ocet, jedlá soda, prášek do pečiva, džus nebo coca cola, tekuté mýdlo, normální nastrouhané pevné mýdlo, prášek na prádlo, může být antiperspirant, pěna na holení, voňavka, čistič WC - od všeho jen trošičku - domluvit se ve čtyřčlenných skupinkách

Ve středu 12.9.odpadá chlapcům tělocvik.