9. A

NJ - (Verzichová) Přeložte, prosím, následující slovní spojení a věty a opět pošlete na email. - v obchodě, ve městě, v hotelu, v restauraci, ve škole, v parku, v divadle, v kině- Jsou 2 hodiny. Je půl 9. Je 7:10. Ve 13:20 končí hodina NJ. Je 6:40. Přijdu v 15:35. V prosinci slavíme Vánoce. V září začíná škola. V březnu přichází jaro. Fotbal hrajeme na jaře, v létě a na podzim. Den matek slavíme v květnu.

NJ - (Verzichová) Opakovat slovíčka 7 lekce, předložky se 3. pádem, čas. Pošlete mi, prosím, na pracovní email vyplněný test 7 lekce, který jsem Vám dala před nucenými prázdninami. Pošlu Vám tam také podklady k další lekci. Děkuji

FR.J. Chers amis, výuková videa a pracovní listy máte na Bakalářích v Dokumentech. Mějte se moc hezky!

Přírodopis - na bakalářích v dokumentech najdete témata prezentací, které mi ľáci poąlou vypracované na mail. Jde o ľáky, kteří jeątě prezentaci neodevzdali, někteří uľ prezentaci splnili v prvním pololetí. Děkuji.

Dějepis: práce v týdnu 30.3.-3.4. Rozdělení Německa a válka v Koreji (učebnice str. 99-101) zápis opět najdete v bakalářích. Mějte se hezky.

HV – zdravím děti i rodiče! Též jsem si pro vás něco připravil. Teď myslím děti :-) Vše najdete na nástěnce vaší třídy v Bakalářích. Přeji vám, teď myslím děti i rodiče :-), ať vám v této nelehké době pomáhá třeba právě hudba. Těším se brzy na viděnou a hlavně na slyšenou…! R.Pilc

ČJ - samostudium od 30. 3. - SLOH - životopis a motivační dopis - prezentaci s webovými odkazy a praktickými ukázkami najdete opět v Dokumentech na Bak. Projděte si ji a vytvořte vlastní strukturovaný životopis s motivačním dopisem na půl A4 a odešlete do 13. 4. (dodržujte rady ohledně práce ve wordu, které jsem vám jednotlivě zasílala jako zpětnou vazbu).

ČJ - samostudium od 30. 3. - LITERATURA - Ivan Olbracht + autoři psychologické prózy - zápis s ukázkou a úkoly naleznete v prezentaci/wordovém dokumentu, umístěných v Dokumentech na Bakalářích

ČJ - samostudium od 30. 3. - MLUVNICE - vzhledem k tomu, že už na VCM jste museli umět druhy VV (připomene vám je tabulka v Dokumentech na Bakalářích), vymyslete ke každému druhu VV souvětí. Navíc si pročtěte významové poměry mezi větnými členy v učebnici na s. 69 - stejně tak i u nich vymyslete pro každý poměr větu jednoduchou. Vše musíte zaštítit tématem: zoologická zahrada mytologických zvířat. Vytvořené mi zašlete do 3. 4.

ČJ (Pilařová) příprava na přijímací zkoušky - v Dokumentech na Bakalářích pod mým jménem jsem vám vložila k procvičení test k přijímacím zkouškám (včetně řešení), užitečné odkazy a tipy na online cvičení

AJ (La) – Listening. Poslechněte si řeč Billa Gatese z roku 2015 na videu https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready#t-100980 , kdy předpověděl novou virovou pandemii. Vyhledejte si neznámá slovíčka.
Writing. Napište mi krátce na A4 (in English, of course) , co si o jeho předpovědi (prediction) myslíte. Vyhledejte dále, čím vším se Bill Gates proslavil (a professional life, philantropy etc.). Dále vyhledejte stručné informace o současné pandemii (a pandemic), kde vznikla, jaké jsou příznaky nemoci (symptoms of disease) Covid-19. Jak se chrání vaše rodina před infekcí? Jak pomáháte? Šijete roušky? Jak pečujete o prarodiče? Atd. Vaše zamyšlení mi pošlete na e-mail do 12.dubna. Have a nice time. Wash your hands! Take care.

AJ (La) – Hello kids, how are you doing? Pokračujte, prosím, v učebnici s texty o penězích – Teenagers and money (str.52, a vypracujte 52/2 do učebnice) a přečtěte si novou lekci The story of money (str.56, též odpovězte na otázky 56/2 a doplňte názvy k obrázkům u textu).
V pracovním sešitě si prostudujte gramatiku The Passive na str.71 (vzpomeňte si, že jsme to probírali i loni!) Procvičte si v prac.sešitě cvičení na str. 44/1,2,3 a 45/4,5,6.
Opakujte si slovíčka z lekce 4. Začněte také s opakováním nepravidelných sloves na str. 79. Budete je potřebovat na střední škole! Take care!

FR.J. Bonjour mes amis! Práci máte zadanou ve zprávách v Bakalářích. V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti mi napište mail. Je vous souhaite beaucoup de succes!

německý jazyk Dubišarová - Guten Tag,meine liebe Freunde.Hier sind die Hausaufgaben : 1/ str.56 ,cvič .7-opište úvodní větu a dopište 5 dopravních prostředků podle vašeho výběru/vzor:Wir fahren zur Schule,in Urlaub mit dem Taxi.-pozor na předložku mit-s---ta se pojí se 3.pádem-příklady jsou ve cvič.8 str.56
2/ zapište si tyto výrazy a přeložte /za pomoci slovníku/:jít rovně,podél,napravo,vpravo,nalevo,vlevo , doprava,doleva,zahnout/odbočit/,jít pěšky,roh,za rohem,na rohu,park
3/tato slovíčka si opište : jít touto ulicí-gehen diese Strasse,jít parkem-gehen durch/předložka se pojí se 4.p.a znamená -skrze nebo prostý 7.p./den Park,na křižovatce-an der Kreuzung.Je to daleko?Ist es weit? Není to daleko.Es ist nicht weit.
4/pokud máte internet,najdi si video "Deutsch lernen 49 Wie komme ich zur Post?"-pozor je tam nejdříve ukázka v angličtině
5/najděte si video "Wie komme ich zum Kino?/Dialoge/Deutsch lernen A2- poslech
6/najděte si video "Wie komme ich zum Goetheplatz?-je to hezký dialog a úkol je napsat vžy směr cesty,kam ukazuje mladý muž a k tomu to česky přeložit-dobrovolné vypracování
7/závěrečné pokyny a/úkoly číslo 1/ a 2/odešlete na adresu-projektyareferaty@seznam.cz/v sešitě budou také!/
b/úkol číslo 6 je dobrovolný,ale můžete ho také poslat
c/pokud máte dotaz,oslovte mě
d/jde o práci od 27.3.-2.4.-kdo nezvládne-zašle do 5.4.
Kopf hoch!Es wird besser!

ČJ - všichni, kdo zaslali slohovou práci, obdrželi na e-mail zpětnou vazbu, známky jsou zapsané v bakalářích (pokud někdo nemá, ať s mi ozve); nadále pracujte na zadaných úkolech a čtenářském deníku

MATEMATIKA do Velikonoc máte v Dokumentech na Bakaláři úlohy na rozšiřování zlomků i s výsledky. Procvičte si a zkontrolujte. První část je povinná pro všechny, druhou část nemusí vypracovávat někteří z 2.skupiny (ti, co jdou na učňáky).Ještě 12 lidí neodevzdalo krácení lom. výrazů.
Kolem Velikonoc dostanete další úlohy na procvičení (pochopitelně i s výsledky) CHEMIE v Bakaláři máte výpisky -Uhlovodíky - opsat do sešitu nebo nalepit. Nezapomeňte na výpisky z učebnice - galvanické články, koroze, zdroje uhlovodíků - ropa, zemní plyn, uhlí. Naučte se homologickou řadu uhlovodíků - až přijdete do školy budu zkoušet.

25.3.Z -Pokračujte Jihočeským krajem str. 46-49. Zejména se zaměřte na Národní park Šumava. Na internetu si najděte historii rybníkářství. Poznámky zapište do sešitu.

Aj/Ma/ - práce pro děti z mé skupiny na tento týden uč. str. 44 Using the media /doplňte si předložky do tabulky a přečtěte, přeložte a vyplňte si dotazník a na str.45 ;prostudujte novou gramatiku Question forms cv. 3 a 4 ústně; nová slovní zásoba 4/A; pracovní sešit str. 34 a 35/4 a práce tzv. navíc /nepovinné/ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-wash-your-hands

MATEMATIKA - v Bakalářích máte v pdf vysvětlené rozšiřování lomených výrazů. Do čtvrtka 26. 3.si to vyplňte - není to zas tak těžké k pochopení. Ve čtvrtek najdete v Bakaláři správné výsledky a dám tam pokračování. Pochopitelně tam budete mít příští týden výsledky. Před Velikonoci si vás z toho otestuji, do jaké míry dokážete samostudiem pochopit látku. Podmínky u rozšiřování zatím nemusíte zapisovat.

VV (M. Miženková) - práce na březen a začátek dubna 2020 (do Velikonoc) 1. Kopie kresby figury libovolného renesančního nebo barokního umělce (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rembrandt atd.). Technika - kresba tužkou, formát A3. Případné dotazy, konzultace o rozpracovaných kresbách posílejte na mail.

Dějepis: práce v týdnu 23.3.-27.3. Studená válka 1. fáze (učebnice str. 96-98) zkuste si to přečíst, zápis najdete v bakalářích (dokumenty - veřejné). Kdo může, tak si to doma vytiskne a kdo ne, počká a já mu to vytisknu ve škole. Další práci čekejte příští pondělí. Mějte se hezky.

ČJ - TESTY Didaktis - kdo nemáte, můžete ve dnech PO - ST od 9.00 - 12.00 do vestibulu školy. Tam budou testy připraveny, proti podpisu si je zapůjčíte. Zároveň mi tam už můžete nechávat vypracované úkoly, pokud je neposíláte na mail. Děkuji těm, kteří už práci poslali, D. Z.

VV /R. Pešlová/ BŘEZEN, DUBEN Zadání výtvarných úkolů najdete v BAKALÁŘÍCH pod DOKUMENTY - složka VV.

FR.J. Poznámka k předchozímu zadání: těch 5 vět o zpěvákovi musí být ve francouzštině!

MATEMATIKAna Bakalářích je cvičný test k přijímačkám. Napište pouze výsledky + narýsujte geometrii a pošlete mně to. Opravím a zašlu zpět se správnými výsledky
POŠLETE LOMENÉ VÝRAZY KE KONTROLE!!!!! (zatím to mám asi od pěti lidí)

Přírodopis - výpisky, pracovní listy, dokumenty k učivu najdete v Bakalářích (Dokumenty- Adam Janoušek). Průběžně budu výpisky a pracovní listy přidávat. Prosím o průběžné plnění. Výpisky vlepit do sešitu. Pokud nemáte možnost si výpisky vytisknout, dodám žákům ve škole.

FR.J. Chers amis, dnes 20.3. je světový den frankofonie. Frankofonní země jsou takové, kde hlavním komunikačním jazykem je francouzština. O zemích, které jsou přímou či nepřímou součástí Francie, zpracováváte referáty. Jelikož se situace komplikuje a já nevím, kdy se uvidíme, zašlete mi, prosím, vypracované referáty do středy 25.3. Zároveň vás prosím, abyste si zvolili 1 fr zpívajícího interpreta, napsali o něm cca 5 vět (jméno, věk, ve které zemi a městě žije..), vybrali si na youtube písničku, která se vám líbí, napsali francouzsky 2 věty, o čem píseň je, a to vše (včetně odkazu - internetové adresy) mi poslali do neděle 29.3. Tady nabízím známá jména, ale můžete si samozřejmě najít někoho úplně jiného: Edith Piaf, Zaz, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Louane, Keen V, Stromae, Grand Corps Malade, Charlotte Gainsbourg, M.Pokora, La Femme.....) Dále jsem vám do dokumentů poslala slovní zásobu k tématu Météo. Prosím, přepište či nalepte si slovíčka a výrazy do sešitu (vynechejte 1 stránku, ještě pošlu PL na ´problémy´) + vyplňte PL Quel temps fait-il? Je vous souhaite (přeju vám) courage, santé mentale, gardez le moral! A bientot!

VKo - opakování kapitoly Globální svět a globální problémy

19.3.-Z- Zopakujte si obecné informace o hl. m. Praze a Středočeském kraji, zaměřte se na přírodní podmínky, hospodářství a památky.

ČJ - Zelená - od pondělí do středy v době mezi 9.00 - 12.00 budou ve vestibulu školy k vyzvednutí testy Didaktis. Bohužel vzhledem k rozsahu je nelze vyvěsit na nástěnku Bakalářů.

CHEMIE - VÝPISKY Z ORGANICKÉ CHEMIE BUDETE MÍT NASKENOVANÉ V DOKUMENTECH V BAKALÁŘI (BUDE TO TAM V TÝDNU OD 23. 3.)

ČJ - Zelená - vypracovat v učebnici str. 81/cv. 7 - vyhledat chyby, čili přepište cvičení správně, bez chyb. Dále prostudujte pravopis velkých písmen - str. 84 - 85 a udělejte cv. 2 na str. 86. Dále platí k prostudování - druhy vedlejších vět - str. 66 - 67, str. 68, cv. 5 - určete všechny vedlejší věty a cv. 7 - také určete všechny vedlejší věty. Prosím, udělejte tato cvičení do 23. 3., příští úterý zadám další úkoly. Kontrola úkolů proběhne hned po nástupu do školy a jejich obsah bude součástí testů, děkuji. Mrzí mě, že nemůže probíhat alespoň příprava na zkoušky, ale v současných podmínkách to skutečně není možné.

MATEMATIKA: V BAKALÁŘI (DOKUMENTY) JE NA VYPRACOVÁNÍ PRAC. LIST NA KRÁCENÍ LOM. VÝRAZŮ. POKUD JSTE SI POCTIVĚ UDĚLALI OPAKOVÁNÍ ALGEBRY, NEBUDE TO PROBLÉM. KDO HO NEODEVZDÁ, BUDE Z NĚHO KLASIFIKOVÁN NEDOSTATEČNĚ. NA KONCI PRAC. LISTU NAJDETE DALŠÍ POKYNY. PRAC. LIST BUDE OZNÁMKOVÁN. PŘÍŠTÍ TÝDEN DOSTANETE K VÝUCE DALŠÍ LÁTKU. TI , CO SE PŘIPRAVUJÍ NA ZKOUŠKY DOSTANOU JEDEN CVIČNÝ TEST JEŠTĚ TENTO TÝDEN OPĚT DO BAKALÁŘŮ.

Sdělení České televize - Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 bude ČT 1 vysílat po poředu Sama doma program věnovaný žákům, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Pořad se jmenuje Škola doma a bude trvat 45 minut. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika.

německý jazyk- týká se i třídy 9B /DUBIŠ./nadepsat si Wie komme ich.....?Jak se dostanu.....?úkoly 1/ -je nutné znát některé předložky a tak si napište do sešitu "předložky se 3.pádem a opište je:aus-z,bei-u,při,mit-s,nach-po,do,von-od,zu-k,gegenüber-naproti-barevně si označit aus a von-pak str.55 -opsat si ze cvič.5 gramatiku a ty dvě věty hned vedle číslice 5 černě tištěné-rozumět tomu a umět!-poté písemně udělat ze cvič.5 bod a/ a z bodu b/ /jen opsat černě i barevně vytištěný vzor.Dále ve cvič.6/ opsat otázku a písemně odpovědět celou větou na USA,Německo,Turecko a Francii-přiřadíš příslušné jméno ke státu a sloveso musí být ve 3 os.č.j.-umět! úkol 2/str.53přečíst a opsat gramatiku-str.54 cvič.3 podle vzoru napsat a přeložit věty do sešitu-umět!

Dějepis: Soudy s válečnými zločinci a vznik OSN (učebnice str. 94-95), Studená válka a Marshallův plán (96-98)

ŠKODOVÁ - ZAPOMNĚLA JSEM DODAT, ŽE ZADANÉ PRÁCE NAJDETE NA BAKALÁŘI POD VEŘEJNÝMI DOKUMENTY

MATEMATIKA - NA Bakaláři máte opakování algebry - doma vše vypníte - je to opakování k přijímačkám. Pro kontrolu vám to naskenuji vyplněné a dám na web. Dále vám vytvořím nějaké cvičné testy. Pokud mi je pošlete naskenované na mail, opravím je a pošlu zpět. Učte se z Didaktisu. Samozřejmě si projděte testy z Cermatu z let minulých. Řešení tam je také. Je to stejné s češtinou.

Čj - Zelená - prosím do 31. 3 zaslat oskenované vyplněné záznamové listy k uvedeným testům Didaktis (č. 8, 9, 10). Záznamové archy lze stáhnout na www.didaktis.cz Pošlete mi je na můj mail, děkuji, nmezapomeňte se podepsat.

Vážení, vzhledem k dramatizující se situaci nechoďte v pondělí 16. 3. ke škole pro studijní materiály. Budete je mít k dispozici na Bakalářích, nejpozději od středy.

FR.J. Vypracujte referáty (intéressants! en tcheque) o frankofonních zemích + vyberte 5 slovíček k osvojení. Lumassi - la Polynésie francaise (Francouzská Polynésie), Prosický - la Guyane (Francouzská Guyana), Štefan - la Nouvelle Calédonie (Nová Kaledonie), Štouračová - Wallis-et-Futuna, Voráčová - Francouzská jižní a antarktická území, fr.zkratka TAAF). Naučte se časovat tato nepravidelná slovesa: finir (skončit), connaitre (znát, vědět), devoir (muset), vouloir (chtít), pouvoir (moci), faire (dělat), mettre (položit, dát, obléci, vložit..), savoir (vědět), časování najdete na 1) www.franina.eu - slovesa - hlavní nepravidelná slovesa 2) www.conjugue-moi.com. Bon courage!

Z - Vyhledejte si informace o ČR - státní symboly, historii od Velkomoravské říše po současnost, polohu ČR, státní zřízení a uspořádání státu, o hlavním městě Praze, o Středočeském kraji.

ČJ - Pro domácí čtení přidávám odkaz na knihy ke stažení: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni. Věřím, že si vyberete.

Přírodopis - samostudium Březen, pročíst si a udělat výpisky do nového sešitu, který bude jen na Geologii, minerály a horniny (velký nelinkovaný) - Geologické vědy (str. 8-9), jak vznikají minerály (str. 12-13), krystalová struktura minerálů (str. 14-15), vlastnosti minerálů (str. 16-18), nejdůležitější minerály (str.19). Děkuji.

ČJ - samostudium březen: MLUVNICE - učebnice s. 59/7, s. 60/10 určit větné členy a slovní druhy, k tématu věty hlavní a vědlejší s. 64/3, s. 65/5, 6. LITERATURA - z minulé hodiny máte vypracovaný zápis o Vladimíru Holanovi, nyní z učebnice zápis z „Generace Karla Čapka" + poslechnout si jakoukoliv z Čapkových povídek (stačí na youtube zadat: Karel Čapek - Povídky) a provést její tématický rozbor. SLOH - napsat úvahu dle klasických pokynů, vyberte si jedno z témat: „Budoucnost počítačových her" / „Kde se vidím za 4 roky?". Sloh zaslat oskenovaný či napsaný ve wordu na můj mail do středy 25. 3. Připomínám čtenářské deníky, takže čtěte, čtěte.

MATEMATIKA - UČIT SE Z DANÝCH SBÍREK KE ZKOUŠKÁM, ti, kteří zkoušky nedělají si budou procvičovat rovnice, soustavy rovnic, základy algebry - vzorové úlohy jsou v pracovních sešitech (opsat úlohu na papír, vyřešit a zkontrolovat s řešením v prac. sešitě)

Aj/Ma/ - vzhledem k nastalé situaci posílám dětem práci na tento týden / Většina byla instruována na poslední hodině, přesto raději ještě připomínám./ 1. dokončit lekci 3 v učebnici a zároveň v pracovním sešit /pokud někdo pracovní sešit nemá nebo ho ztratil lekci 3 si nakopíruje a doplní/ 2.Procvičit si celou slovní zásobu lekce 3 3.Naučit se zpaměti povídání o České republice - viz. nakopírované a rozdané texty

opravte si prosím řadu uhlovodíků v následujícím textu v CHEMII..., oktan, nonan, dekan - z řady mně vypadnul nonan

SAMOSTUDIUM CHEMIE - BŘEZEN:
Výpisky z učebnice:
1. Galvanické články a akumulátory str. 6
2. Koroze str. 7 - 8
Zdroje uhlovodíků (ropa, zemní plyn, uhlí) - hlavně frakce ropy str. 24 - 26
3. Naučit se tuto homologickou řadu uhlovodíků a zapsat si ji do sešitu (budu ji zkoušet, až přijdete do školy):
methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, dekan

AJ (La) - Vypracujte Advertisement (na čtvrtku A4) dle zadání, které má každý v sešitě.
V učebnici si prostudujte lekci 4C - Requests (žádosti) - 49/5a,b a 49/7a. Přečtěte si dále v učebnici lekci 4D Murder at the theatre, do sešitu vypracovat 50/1,2,3.
V pracovním sešitě 71/4.2 - prostudujte gramatiku, potom vypracujte 38/1,2,3,4 a 39/5,6 a 40/1,2.

Čj - Zelená - v knize TESTY 2020 (didaktis) si udělejte test č. 8, 9, 10. Kdo nemá knihu k dispozici (měli jste si ji všichni koupit ve škole, což jste neudělali), domluvte se a v pondělí 16. 3. ve 14.00 můžete být u vchodu do klubu ze Školské ulice, knihy vám tam zapůjčíme domů. Dále si v učebnici Čj dělejte cvičení ze str. 57 od cv. 7 do str. 71. Dále prosím, abyste si všichni prostudovali tabulky, které jsem vám rozdávala - druhy vět, větné členy, významové poměry, doplněk, přístavek apod. Pokud někdo tyto tabulky nemá (možná druhá skupina), může je dostat zároveň s testy v pondělí 16. 3.

SP - práce od 11. 3. do 30. 3. 2020 - prostudovat Listinu základních práv a svobod - udělejte si do sešitu základní výpisky - jaká práva zaručuje. Stačí heslovitě ta nejdůležitější práva - cca 10. Dále se podívejte do učebnice Občanské výchovy - str. 16 - 17 - Odvětví práva - udělejte si též výpisky do sešitu.

Do celopražského kola (tj. krajského kola) chemické olympiády postupují Daniel Lumassi a Veronika Malá. Nechť se ozvou A. Škodové na školní mail. Zašlu jim přesnější informace.

Fyzika- 17.3.- Elektromagnetické vlny a záření- test

oprava následující zprávy:
v úterý 10. 3. - test MAT - slovní úlohy na soustavy rovnic

v úterý - test MAT - slovní úlohy na soustavy rovnic

PÁ - 13. 3. - výuka končí v 11.40 - 4. hodina bude suplovaná, celá třída bude společně.

ST - 11. 3. - třída bude mít 4. vyučovací hodinu místo dějepisu angličtinu a končí v 11.40 - po 4. vyuč. hodině

PÁ - 6. 3. - odpadá 1. hodina SP, bude nahrazena v jiném termínu

V pondělí test D.

ve středu 4.3. exkurze do psychiatrické nemocnice Bohnice, sraz v 8.15 katastrální úřad metro Kobylisy, konec cca. 13.30 na místě

V pondělí 24. 2. bude končit odpolední doučování z matematiky již v 14:55

Od 17. do 21. 2. 2020 jsou jarní prázdniny. Budova školy bude v tyto dny uzavřena. V provozu nebude ani školní jídelna.

27.2. test přírodopis - Savci úvod (vejcorodí, živorodí- vačnatci, placentálové), hmyzožravci + poznávačka

ČJ - čtvrtek 27. 2. - písemka z literatury (světová literatura 1. poloviny 20. stol.)

ČJ - pátek 14. 2. - slohová práce (vypravování)

v pátek 14. 2. test MAT - soustavy rovnic - metoda sčítací

VE STŘEDU 12. 2. TEST chemie - VÝPOČTY Z CHEM. ROVNIC

V PÁTEK 7. 2. ODPADÁ TV DÍVKY. KONEC VÝUKY V 10:45.

PÁ - 7. 2. - odpadá TV dívky 4. - 5. hodina

ČJ - pondělí 10. 2. - kontrolní diktát (formou rekonstrukce textu)

Upozornění rodičům:
Omylem byly rozdány neplatné formuláře přihlášek ke studiu na SŠ, prosíme o jejich navrácení, platné formuláře budou dětem rozdány v následujících dnech. Za vzniklou chybu se omlouvám.
Eva Osvaldová

Ve středu 5. 2. test MAT - rovnice v součinovém tvaru

NA PONDĚLÍ 3. 2. SI PŘINESTE PRAC. SEŠIT Z MATEMATIKY 1. I 2. DÍL. Místo HV je matematika.

3. 2. test CHEMIE - %ní složení látek

AJ (La) - test slovíčka 3AB v úterý 4.února

Čtvrtek 30.1. pololetní vysvědčení, vyučování bude probíhat od 8.45 do 9.40 hodin

V pátek 24.1. odpadá chlapcům pátá vyučující hodina

Ve středu 22.1. odpadá odpolední vyučování

ST - 22. 1. - odpadá odpolední vyučování - klasifikační porada, výuka do 13.30

ČJ - pondělí 20. 1. - mluvnice písemka z ohebných slovních druhů: podstatná jména (pravopis, druhy - obecná x vlastní, konkrétní x abstraktní, pomnožná x hromadná x látková), přídavná jména (pravopis, stupňování), zájmena a číslovky (druhy, skloňování) + mluvnické kategorie

Aj/Ma/ - test Unit 2 bude dne 16.1.

ČJ - pátek 17. 1. - krátký test na slovesné třídy a vzory

ve čtvrtek 16. 1. test MAT podobnost (výpočty + rýsování)

v pondělí 13. 1. test MAT - slovní úlohy

V pátek 10.1.2020 dívkám odpadá tělesná výchova

ČJ - od 6. do 9. ledna - odevzdávání čtenářského deníku (min. 5 knih; důraz na vlastní názor - nejrozsáhlejší část)

ve čtvrtek 19.12 třídní besídka, začátek 10.00 konec 11.40 hodin

MAT skupina A. Hájkové - test ze slovních úloh přesunut na leden 2020

6. 1. 2020 NEBUDE DOUČOVÁNÍ ODPOLEDNÍ Z MATEMATIKY. HODINY BUDOU NAHRAZENY.

Ve středu 18.12. třídní akce procházka Prahou zakončená bruslením. Sraz 9.00 hodin před školou návrat cca 12.30 vyučování bude pokračovat

Test 9.1. přírodopis - Pohlavní soustava, období lidského života.

MAT skupina A. Hájkové - úterý 17.12. test - slovní úlohy

ČJ - pátek 13. 12. - psaní slohové práce (charakteristika)

V pondělí 9.12. test MAT skupina A. Hájkové - lineární rovnice

AJ (La) - ve čtvrtek 12.12.test (slovíčka 2CD, time prepositions, zopakovat first conditional)

ČJ - čtvrtek 5. 12. hodina slohu; pátek 6. 12 literatura - písemka z literární moderny (jen světoví autoři; česká moderna ne)

Čj - ÚT - 3. 12. - celá třída - testík z koncovek podstatných a přídavných jmen - pravopis

Přírodopis - test se přesouvá na 12.12. hormonální soustava

AJ (La) - v úterý 3.12. test - slovíčka 2AB + first conditional

AJ (La) - v úterý 3.12. test - slovíčka 2AB + first conditional

ve středu 27.11. neodpadá šestá vyučovací hodina, ale odpadá ve čtvrtek 28.11.

ve středu 27.11. odpadá šestá vyučovací hodina

2.12. test D. (fašismus, Španělská občanská válka, hospodářská krize, nacismus)

ČJ - pondělí 25. 11. - diktát

5.12. test přírodopis - hormonální soustava

test z MAT - opakování algebry (viz opakovací 2 pracovní listy - dú) - se přesouvá na 27. 11.

v úterý 26. 11. MAT 1. skupina - test - kompletní opakování geometrie

ve středu 20.11. CHEMIE - soli kyslíkatých kyselin

ve čtvrtek 21. 11. test MAT - opakování algebry (viz opakovací pracovní list - dú)

OPRAVA: vyučování ve středu 20.11 končí v 11.40 hodin

V pátek 29.11. se uskuteční návštěva veletrhu Schola Pragensis. Odchod v 10.00 hodin, konec a rozchod 12.35 hodin na místě.

ve srředu 20.11. odpadá odpolední vyučování

ČJ - pátek 15. 11. - psaní slohové práce (popis uměleckého díla)

V úterý 12.11. test MAT skupina A. Hájkové - konstrukce trojúhelníku pomocí výšky

Aj/Ma/ - dne 12.11. bude test Unit 1

ČJ - pondělí 11. 11. - souhrnná písemka z mluvnice (slovní druhy, synonyma, antonyma, homonyma, obohacování slovní zásoby, tvoření slov, rozvrstvení slovní zásoby)

12.11. - fyzika- test- Elektromagnetické jevy- magnetické pole cívky s proudem, působení magnetů,elektromagnet, elektromotor, elektromagnetická indukce, cívka

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

pondělí 4. 11. odpadá doučování z matematiky (divadlo žáků 9.A), doučování bude nahrazeno

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

7.11. test přírodopis - smysly + obrázky (ucho, oko)

AJ (La) - 7.11. bude test z lekce 1.

Čj - ÚT - 5. 11. - test - budou psát ti, kteří nebyli ve škole ve středu 23. 10. Toto úterý budete výjimečně na Čj rozděleni jinak - část, která test nepsala, bude s Mgr. Pilařovou psát, část, která má napsáno, bude se mnou opravovat. Další úterý to prohodíme a od 19. 11. už zase budou stálé skupiny tak, jak jste zvyklí.

ve středu 23. 10. test CHEMIE - názvosloví sloučenin (opak. z 8. r.)

AJ (La) - projekt dle zadání v sešitě bude prezentován 12.11.

Čj - ST - 23. 10. - test - podobný tomu, který jsme rozebírali na hodině - větný rozbor, slovní druhy, pravopis (hlavně koncovky přídavných a podstatných jmen)

v pondělí 21. 10. test CHEMIE - vzorce kyselin

ve čtvrtek 17. 10. test MAT - druhá mocnina a odmocnina - opakování z 8. r.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020. (u oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou)1. termín: úterý 14. dubna 2020, 2. termín: 15. dubna 2020, náhradní termín 1. termín: středa 13. května 2020, 2. termín čtvrtek 14. května 2020

v pondělí 21.10 test D (Ruská revoluce, politické poměry a hospodářství v SSSR)

V pondělí 21.10. test MAT skupina A. Hájkové - tečna, tětiva, Thaletova kružnice

v pátek 18. 10. test MAT - tečna, tětiva, geom. místa bodů, Thalet. kr. - tečny

Čj - skupina D. Zelené - ÚT - 15. 10. - test - rozbor souvětí + úkoly (mluvnické kategorie apod.)

AJ (La)-Ve čtvrtek 17.10. přinést zpracovanou The Christmas Carol (dle zadání v sešitě)

v pondělí 14. 10. testík CHEMIE - kyseliny

Aj/Ma/- test na slovíčka bude dne 17.10.(od začátku učebnice po 1C-včetně)

10.10. test Přírodopis - kožní soustava, nervová soustava + obrázky

ČJ - pondělí 7. 10. - odevzdávání vyplněného pracovního listu (samostatná práce)

zítra 26.9. odpadá první vyučovací hodina

test z MAT na zlomky se přesouvá na čtvrtek 26. 9.
v pondělí 30. 9. test CHEMIE - opakování směsí a pH

25. 9. test MAT - zlomky

PO 23.9. test D (mírové smlouvy po 1. sv. válce, Německo, Společnost národů, Totalitní režimy)

AJ (La)- test - slovíčka Introduction ve čtvrtek 19.9.

ČJ - pondělí 16. 9. - diktát

12. 9. test MATEMATIKA - celá čísla

16. 9. test na značky z CHEMIE, nezapomeňte na pomůcky na laboratorní práci - viz sešit