9. B

25. 4. - Matematika - test dne 2. 5.
podobnost

Vážení rodiče, účastníkům výletu do Florencie jsme rozdali podrobnější informace k cestě a tři formuláře k vyplnění (prohlášení o bezinfekčnosti, prohlášení zákonných zástupců a posudek o zdravotní způsobilosti). Pro jistotu posíláme informace ještě touto cestou. Formuláře si můžete stáhnout na webových stránkách školy: http://www.zsvodickova.cz/wp/?page_id=39 Vyplněné formuláře (kromě prohlášení o bezinfekčnosti) a 20 Euro na vstupy prosíme odevzdat nejpozději v pátek. Posudek o zdravotní způsobilosti je samozřejmě možné použít z dřívějška, platí 2 roky. Pocestujeme autobusem společnosti FLIXBUS. Odjezd: 28.4.2019 v 21.10 (Praha, Florenc) - 12.00 (Florencie, Villa Costanza) Příjezd: 3.5.2019 v 18.00 (Florencie, Villa Costanza) - 4.5.2019 v 09.10 (Praha, Florenc) Sraz 28.4.2019 (neděle) na stanici Florenc v 20.30. Martina Miženková

ve čtvrtek 25. 4. CHEMIE - test - opakování uhlovodíků

17.4. odpadá 1.vyuč.hodina(nemoc vyuč.),vyučování začíná v 8:55 hod.

9.4., úterý - 0. a 1. hodina odpadá TV.

Aj Ste-test Vocabulary 4CD je 9.4.

3. 4. INFORMATIKA – Úkol - scéna v programu Scratch
3 postavy, které mezi sebou jsou interaktivní; domlouvání pomocí bublin; ovládání např. šipkmi.
Odevzdat nejpozději do 9.4.

Př - DÚ - P.list str. 51-do sešitu 23.4. - test " Smysly" 30.4. - test " Reprodukční soustava" 14.5. - test " Nitroděložní vývoj člověka"

AJ (La) - v úterý 2.4.test - slovíčka lekce 4AB + tvorba otázek

PÁ - 29. 3. - SP - hodina byla odučena ve čtvrtek 28. 3. - výuka začíná od 8.55

SP - PÁ - 15. 3. - připomínám test - právo zvykové a písemné, Chammurapiho zákoník, základní principy římsk=ho práva, hlavně presumpce neviny, právní normy, systém právních norem v ČR, Listina základních práv a svobod. NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT "LISTINU"!

18. 3.- FYZIKA- Elektromagnetické záření - test

Aj/Ma/ - v pátek 15. 3. bude test lekce 3.

Aj/Ma/ - dne 28.3. prezentace projektu

12. 3. Matematika – Test dne 15. 3.
Soustavy rovnic.

AJ (La) slovíčka 3CD a 2.kondicionál v pátek 8.3.

AJ (La) slovíčka 3AB v úterý 5.3.

28. 2. Matematika – test dne 5.3
rovnice s neznámou ve jmenovateli

19. 2. Matematika – test dne 22.2
Lomené výrazy - sčítání, odčítání, násobení

AJ(La) - testík na oba kondicionály (doplňování) bude v úterý 29.1.

Aj Ste-test Vocabulary 3AB je 5.2.

FJ: v pondělí 14.1. test (passé composé + str.93), ve čtvrtek 17.1. test (počasí + futur proche)

Na vánočních trzích třída 9 – B vydělala 700 Kč.

AJ (La) - test z lekce 2 bude v úterý 15.1.: slovíčka - zaměřit se zejm. na části města, předložky pojící se s časem - in, at, on, will for future, first conditional (If I get home late, my parents will be angry)

19.12. v rámci TV jdeme bruslit.

7. 12. -Př - DÚ-zpracovat do sešitu téma I.P.Pavlov - do 11.12.

12.12. odpadá odpolední výuka TV - kluci.

CHEMIE - test z typů chem. reakcí ve čtvrtek 6. 12.

Aj Ste - test z lekce 2 bude 11.12. Opakujte vše z lekce 2 -slovíčka, podmínkové věty a probrané mluvnické časy. Odevzdáte i dopsaný pracovní sešit.

3. 112. Matematika – úkol do dne 4. 12.
Rovnice v součinovém tvaru. Prac. listy příklad 2.

AJ(La) - test ze slovíček lekce 2AB je 4.12.

26. 11. MATEMATIKA – Test dne 29. 11.
Opakování algebry.

Aj Ste -test vocabulary 2CD je 3.12.

Nj - 15.11. 2018 - slovíčka 6.lekce a časování sein v préteritu

6. 11. MATEMATIKA – Test dne 9. 11.
Geometrie: Kontrukce čtyřúhelníku, obecné vlastnosti čtyřúhelníku.

Aj (Ma) - test lekce 1 dne 8.11.

AJ (La) - test lekce 1 - 8.11.

AJ(La) - test vocabulary 1ABC 23.10.

Aj Ste -test z lekce 1 je 19.10. Opakujte adjectives,vocabulary 1C a grammar tenses. Wb bude připraven ke kontrole.

15. 10. MATEMATIKA – Test dne 19. 10.
geometrie: konstrukce trojúhelníka(výška, těžnice, střední příčka, kružnice opsaná a vepsaná, atd), obecné vlatnosti trojúhelníků.

Aj Ste-test vocabulary 1C je 15.10.

Test z CHEMIE přesunut na úterý 9. 10. (atom, chem. vazba, PSP)

25.9. - Př.-test-opakování učiva 8. ročníku

24. 9. MATEMATIKA – Test dne 26. 9.
geometrie: množiny bodů dané vlastnosti, bod, přímka, úsečka, rovina, polo...

Aj test ze slovní zásoby Introduction je 18.9.

AJ (La) - test slovíčka INTRODUCTION bude 20.9. (čtvrtek)

v úterý 12. 9. první opakovací test z chemie na značky, poté se budou psát opakovací testy skoro každou hodinu po příslušném opakování ve škole

ve čtvrtek 13. 9. budou laboratorní práce z chemie na téma pH.
S sebou: kousek citronu, ocet, jedlá soda, prášek do pečiva, džus nebo coca cola, tekuté mýdlo, normální nastrouhané pevné mýdlo, prášek na prádlo, může být antiperspirant, pěna na holení, voňavka, čistič WC - od všeho jen trošičku - domluvit se ve čtyřčlenných skupinkách