9. B

FR.J. Chers amis, výuková videa a pracovní listy máte na Bakalářích v Dokumentech. Mějte se moc hezky!

Přírodopis - na bakalářích v dokumentech najdete témata prezentací, které mi ľáci poąlou vypracované na mail. Jde o ľáky, kteří jeątě prezentaci neodevzdali, někteří uľ prezentaci splnili v prvním pololetí. Děkuji.

Dějepis: práce v týdnu 30.3.-3.4. Rozdělení Německa a válka v Koreji (učebnice str. 99-101) zápis opět najdete v bakalářích. Mějte se hezky.

HV – zdravím děti i rodiče! Též jsem si pro vás něco připravil. Teď myslím děti :-) Vše najdete na nástěnce vaší třídy v Bakalářích. Přeji vám, teď myslím děti i rodiče :-), ať vám v této nelehké době pomáhá třeba právě hudba. Těším se brzy na viděnou a hlavně na slyšenou…! R.Pilc

ČJ - samostudium od 30. 3. - SLOH - životopis a motivační dopis - prezentaci s webovými odkazy a praktickými ukázkami najdete opět v Dokumentech na Bak. Projděte si ji a vytvořte vlastní strukturovaný životopis s motivačním dopisem na půl A4 a odešlete do 13. 4. (dodržujte rady ohledně práce ve wordu, které jsem vám jednotlivě zasílala jako zpětnou vazbu).

ČJ - samostudium od 30. 3. - LITERATURA - Ivan Olbracht + autoři psychologické prózy - zápis s ukázkou a úkoly naleznete v prezentaci/wordovém dokumentu, umístěných v Dokumentech na Bakalářích

ČJ - samostudium od 30. 3. - MLUVNICE - vzhledem k tomu, že už na VCM jste museli umět druhy VV (připomene vám je tabulka v Dokumentech na Bakalářích), vymyslete ke každému druhu VV souvětí. Navíc si pročtěte významové poměry mezi větnými členy v učebnici na s. 69 - stejně tak i u nich vymyslete pro každý poměr větu jednoduchou. Vše musíte zaštítit tématem: zoologická zahrada mytologických zvířat. Vytvořené mi zašlete do 3. 4.

ČJ - příprava na přijímací zkoušky - do Dokumentů v Bakalářích pod mé jméno jsem vám vložila k procvičení test k přijímacím zkouškám (včetně řešení), užitečné odkazy a tipy na online cvičení

AJ (La) – Listening. Poslechněte si řeč Billa Gatese z roku 2015 na videu https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready#t-100980 , kdy předpověděl novou virovou pandemii. Vyhledejte si neznámá slovíčka.
Writing. Napište mi krátce na A4 (in English, of course) , co si o jeho předpovědi (prediction) myslíte. Vyhledejte dále, čím vším se Bill Gates proslavil (a professional life, philantropy etc.). Dále vyhledejte stručné informace o současné pandemii (a pandemic), kde vznikla, jaké jsou příznaky nemoci (symptoms of disease) Covid-19. Jak se chrání vaše rodina před infekcí? Jak pomáháte? Šijete roušky? Jak pečujete o prarodiče? Atd. Vaše zamyšlení mi pošlete na e-mail do 12.dubna. Have a nice time. Wash your hands! Take care.

AJ (La) – Hello kids, how are you doing? Pokračujte, prosím, v učebnici s texty o penězích – Teenagers and money (str.52, a vypracujte 52/2 do učebnice) a přečtěte si novou lekci The story of money (str.56, též odpovězte na otázky 56/2 a doplňte názvy k obrázkům u textu).
V pracovním sešitě si prostudujte gramatiku The Passive na str.71 (vzpomeňte si, že jsme to probírali i loni!) Procvičte si v prac.sešitě cvičení na str. 44/1,2,3 a 45/4,5,6.
Opakujte si slovíčka z lekce 4. Začněte také s opakováním nepravidelných sloves na str. 79. Budete je potřebovat na střední škole! Take care!

FR.J. Bonjour mes amis! Práci máte zadanou ve zprávách v Bakalářích. V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti mi napište mail. Je vous souhaite beaucoup de succes!

Německý jazyk (Dubišarová) - Guten Tag,meine liebe Freunde.Hier sind die Hausaufgaben :
1/ str.56 ,cvič .7-opište úvodní větu a dopište 5 dopravních prostředků podle vašeho výběru/vzor:Wir fahren zur Schule,in Urlaub mit dem Taxi.-pozor na předložku mit-s---ta se pojí se 3.pádem-příklady jsou ve cvič.8 str.56
2/ zapište si tyto výrazy a přeložte /za pomoci slovníku/:jít rovně,podél,napravo,vpravo,nalevo,vlevo , doprava,doleva,zahnout/odbočit/,jít pěšky,roh,za rohem,na rohu,park
3/tato slovíčka si opište : jít touto ulicí-gehen diese Strasse,jít parkem-gehen durch/předložka se pojí se 4.p.a znamená -skrze nebo prostý 7.p./den Park,na křižovatce-an der Kreuzung.Je to daleko?Ist es weit? Není to daleko.Es ist nicht weit.
4/pokud máte internet,najdi si video "Deutsch lernen 49 Wie komme ich zur Post?"-pozor je tam nejdříve ukázka v angličtině
5/najděte si video "Wie komme ich zum Kino?/Dialoge/Deutsch lernen A2- poslech
6/najděte si video "Wie komme ich zum Goetheplatz?-je to hezký dialog a úkol je napsat vžy směr cesty,kam ukazuje mladý muž a k tomu to česky přeložit-dobrovolné vypracování
7/závěrečné pokyny
a/úkoly číslo 1/ a 2/odešlete na adresu-projektyareferaty@seznam.cz/v sešitě budou také!/
b/úkol číslo 6 je povinný pro všechny (kromě jedné osoby, a ta o tom ví)
c/pokud máte dotaz,oslovte mě
d/jde o práci od 27.3.-2.4.-kdo nezvládne-zašle do 5.4.
Kopf hoch!Es wird besser!

ČJ - všichni, kdo zaslali slohovou práci, obdrželi na e-mail zpětnou vazbu, známky jsou zapsané v bakalářích (pokud někdo nemá, ať s mi ozve); nadále pracujte na zadaných úkolech a čtenářském deníku

V NÁSLEDUJÍCÍ ZPRÁVĚ PLATÍ JEN CHEMIE, MATEMATIKA NE, JE URČENA PRO ÁČKO.

MATEMATIKA do Velikonoc máte v Dokumentech na Bakaláři úlohy na rozšiřování zlomků i s výsledky. Procvičte si a zkontrolujte. první část je povinná pro všechny, druhou část nemusí vypracovávat někteří z 2.skupiny (ti co jdou na učňáky).Ještě 12 lidí neodevzdalo krácení lom. výrazů.
Kolem Velikonoc dostanete další úlohy na procvičení (pochopitelně i s výsledky)
CHEMIE v Bakaláři máte výpisky -Uhlovodíky - opsat do sešitu nebo nalepit. Nezapomeňte na výpisky z učebnice - galvanické články, koroze, zdroje uhlovodíků - ropa, zemní plyn, uhlí. Naučte se homologickou řadu uhlovodíků - až přijdete do školy budu zkoušet.

25.3.Z -Pokračujte Jihočeským krajem str. 46-49. Zejména se zaměřte na Národní park Šumava. Na internetu si najděte historii rybníkářství. Poznámky zapište do sešitu.

Aj/Ma/ - práce pro děti z mé skupiny na tento týden uč. str. 44 Using the media /doplňte si předložky do tabulky a přečtěte, přeložte a vyplňte si dotazník a na str.45 ;prostudujte novou gramatiku Question forms cv. 3 a 4 ústně; nová slovní zásoba 4/A; pracovní sešit str. 34 a 35/4 a práce tzv. navíc /nepovinné/ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-wash-your-hands

Dějepis: práce v týdnu 23.3.-27.3. Studená válka 1. fáze (učebnice str. 96-98) zkuste si to přečíst, zápis najdete v bakalářích (dokumenty - veřejné). Kdo může, tak si to doma vytiskne a kdo ne, počká a já mu to vytisknu ve škole. Další práci čekejte příští pondělí. Mějte se hezky.

VV - práce zadaná v Bakalářích.

VCM - TESTY Didaktis - kdo nemáte, můžete ve dnech PO - ST od 9.00 - 12.00 do vestibulu školy. Tam budou testy připraveny, proti podpisu si je zapůjčíte. Zároveň mi tam už můžete nechávat vypracované úkoly, pokud je neposíláte na mail. Děkuji těm, kteří už práci poslali,

VV BŘEZEN, DUBEN Zadání výtvarných úkolů najdete v BAKALÁŘÍCH pod DOKUMENTY – složka VV, případně na Google přístupové adrese, kterou běžně využíváte na DUM, kde máte uložené učební materiály.

FR.J. Poznámka k předchozímu zadání: těch 5 vět o zpěvákovi musí být ve francouzštině!

Přírodopis - výpisky, pracovní listy, dokumenty k učivu najdete v Bakalářích (Dokumenty- Adam Janoušek). Průběžně budu výpisky a pracovní listy přidávat. Prosím o průběžné plnění. Výpisky vlepit do sešitu. Pokud nemáte možnost si výpisky vytisknout, dodám žákům ve škole.

FR.J. Chers amis, dnes 20.3. je světový den frankofonie. Frankofonní země jsou takové, kde hlavním komunikačním jazykem je francouzština. O zemích, které jsou přímou či nepřímou součástí Francie, zpracováváte referáty. Jelikož se situace komplikuje a já nevím, kdy se uvidíme, zašlete mi, prosím, vypracované referáty do středy 25.3. Zároveň vás prosím, abyste si zvolili 1 fr zpívajícího interpreta, napsali o něm cca 5 vět (jméno, věk, ve které zemi a městě žije..), vybrali si na youtube písničku, která se vám líbí, napsali francouzsky 2 věty, o čem píseň je, a to vše (včetně odkazu - internetové adresy) mi poslali do neděle 29.3. Tady nabízím známá jména, ale můžete si samozřejmě najít někoho úplně jiného: Edith Piaf, Zaz, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Louane, Keen V, Stromae, Grand Corps Malade, Charlotte Gainsbourg, M.Pokora, La Femme.....) Dále jsem vám do dokumentů poslala slovní zásobu k tématu Météo. Prosím, přepište či nalepte si slovíčka a výrazy do sešitu (vynechejte 1 stránku, ještě pošlu PL na ´problémy´) + vyplňte PL Quel temps fait-il? Je vous souhaite (přeju vám) courage, santé mentale, gardez le moral! A bientot!

VKo - opakování kapitoly Globální svět a globální problémy

19.3.-Z- Zopakujte si obecné informace o hl. m. Praze a Středočeském kraji, zaměřte se na přírodní podmínky, hospodářství a památky.

VCM - od pondělí do středy v době mezi 9.00 - 12.00 budou ve vestibulu školy k vyzvednutí testy Didaktis. Bohužel vzhledem k rozsahu je nelze vyvěsit na nástěnku Bakalářů.

Matematika
SCIO zpřístupnilo své testy, můžete trénovat.

CHEMIE - VÝPISKY Z ORGANICKÉ CHEMIE BUDETE MÍT NASKENOVANÉ V DOKUMENTECH V BAKALÁŘI (BUDE TO TAM V TÝDNU OD 23. 3.)

VCM - ČJ - zdravím, doufám, že pracujete na testech. Ještě si prosím vypracujte z učebnice ČJ ze str. 81 cv. 7 - najděte chyby a přepište správně, totéž i ve cv. 9. Dále připomínám k prostudování druhy vedlejších vět, buď z mé tabulky nebo z učebnice str. 66 - 67, potrénujte na str. 68, cv. 5 a 7, určete vždy všechny vedlejší věty, nejen ty v zadání. Kontrola úkolů proběhne po návratu do školy. Kdo chcete, můžete mi poslat oskenované na můj mail, budu to brát jako podklad pro bonusovou známku a zpětně hned pošlu opravené s komentářem.

Sdělení České televize - Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 bude ČT 1 vysílat po poředu Sama doma program věnovaný žákům, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Pořad se jmenuje Škola doma a bude trvat 45 minut. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika.

NĚMECKÝ JAZYK-DUBIŠAROVÁ-POKYNY JSOU DÁNY U TŘÍDY 9.A U DUBI...

Dějepis: Soudy s válečnými zločinci a vznik OSN (učebnice str. 94-95), Studená válka a Marshallův plán (96-98)

Vážení, bohužel vzhledem k současné situaci a hrozící karanténě se nemůžeme v pondělí setkat. Sledujte webovou nástěnku. Vyplněné záznamové archy testů, které jsem vám zadala, mně posílejte do 30.3. na můj mail. Jsou ke stažení na www.didaktis.cz. Studijní materiály - např. tabulky apod. budou od středy k dispozici na Bakalářích. D. Zelená.

VV /R. Pešlová/ Pokračování v tématu MOŽNOSTI DIALOGU ve vybrané výtvarné technice. Konzultace po telefonu, případně mailem.

DUM SAMOSTUDIUM: BŘEZEN PŘÍPADNĚ ZAČÁTEK DUBNA /viz Google přístupová adresa, tak jak ji běžně využíváte/ SYMBOLISMUS - celý obsah učebních materiálů /charakteristika uměleckého hnutí, charakteristika výtvarných děl od vybraných umělců/. Do sešitu si napište výpisky /kontrola zápisu po příchodu do školy/. Po návratu do běžného školního procesu je nutná orientaci v daném tématu pro rozumnou diskusi a případné objasnění drobných nejasností.

FR.J. Vypracujte referáty (intéressants! en tcheque) o frankofonních zemích + vyberte 5 slovíček k osvojení. Eliášová - La Réunion, Kopecký - Mayotte, Kotik - Saint-Pierre-et-Miquelon, Pelcová - Saint-Martin, Ridajová - Saint-Barthélémy, Skolilová - la Guadeloupe, Švecová - la Martinique. Naučte se časovat tato nepravidelná slovesa: finir (skončit), connaitre (znát, vědět), devoir (muset), vouloir (chtít), pouvoir (moci), faire (dělat), mettre (položit, dát, obléci, vložit..), savoir (vědět), časování najdete na 1) www.franina.eu - slovesa - hlavní nepravidelná slovesa 2) www.conjugue-moi.com. Bon courage!

VCM - část Čj - Testy Didaktis - test č. 6, 7, 9, 10. Kdo nemáte tuto publikaci, lze ji zakoupit, nebo v pondělí 16. 3. ve 14.00 získat ve škole. Prosím, vzhledem k mimořádnému opatření nechoďte do budovy, ale počkejte ve 14.00 ve Školské ulici před vchodem do klubu, tam vám studijní materiály vydáme. Odpovědi na testy můžete zaznamenat do archů (jsou ke stažení nebo vydáme s testy a poslat je na můj mail - d.zelena@zsvodickova.cz). Zároveň řeším možnost pro ty, kteří by ještě před přijímacími zkouškami měli zájem o doučování - přípravu, abychom se mohli v malé skupině (vždy max. 5 žáků) sejít. V pondělí dám informaci, sehnala-li jsem nějaký prostor.

Matematika
Počítejte soustavy rovnic, slovní úlohy
K opakování a procvičení se projeďte kurzy na Khanacademy:
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo
Kdo se připravujete k přijímačkám a někde jste se zasekli, pošlete email.

Z - Vyhledejte si informace o ČR -státní symboly, historii od Velkomoravské říše po současnost, polohu ČR, státní zřízení a uspořádání státu, o hlavním městě Praze, o Středočeském kraji.

ČJ - Pro domácí čtení přidávám odkaz na knihy ke stažení: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni. Věřím, že si vyberete.

Přírodopis - samostudium Březen, pročíst si a udělat výpisky do nového sešitu, který bude jen na Geologii, minerály a horniny (velký nelinkovaný) - Geologické vědy (str. 8-9), jak vznikají minerály (str. 12-13), krystalová struktura minerálů (str. 14-15), vlastnosti minerálů (str. 16-18), nejdůležitější minerály (str.19). Děkuji.

ČJ - samostudium březen: MLUVNICE - učebnice s. 59/7, s. 60/10 určit větné členy a slovní druhy, k tématu věty hlavní a vědlejší s. 64/3, s. 65/5, 6. LITERATURA - z minulé hodiny máte vypracovaný zápis o Vladimíru Holanovi, nyní z učebnice zápis z „Generace Karla Čapka" + poslechnout si jakoukoliv z Čapkových povídek (stačí na youtube zadat: Karel Čapek - Povídky) a provést její tématický rozbor. SLOH - napsat úvahu dle klasických pokynů, vyberte si jedno z témat: „Jak budou vypadat základní školy za 30 let?" / „Jak by se dalo vylepšit lidské tělo?". Sloh zaslat oskenovaný či napsaný ve wordu na můj mail do středy 25. 3. Připomínám čtenářské deníky, takže čtěte, čtěte.

Projekty Post Bellum: do 12. 3. posílejte ke kontrole všechny zadané výstupy, které jsou nutné pro zveřejnění vašeho pamětníka na webu. Provedu korekturu, pošlu obratem zpět. Plánované workshopy se prozatím ruší.

Aj/Ma/ - vzhledem k nastalé situaci posílám dětem práci na tento týden / Většina byla instruována na poslední hodině, přesto raději ještě připomínám./ 1. dokončit lekci 3 v učebnici a zároveň v pracovním sešit /pokud někdo pracovní sešit nemá nebo ho ztratil lekci 3 si nakopíruje a doplní/ 2.Procvičit si celou slovní zásobu lekce 3 3.Naučit se zpaměti povídání o České republice - viz. nakopírované a rozdané texty

SAMOSTUDIUM CHEMIE - BŘEZEN:
Výpisky z učebnice:
1. Galvanické články a akumulátory str. 6
2. Koroze str. 7 - 8
3. Zdroje uhlovodíků (ropa, zemní plyn, uhlí) - hlavně frakce ropy str. 24 - 26
4. Naučit se tuto homologickou řadu uhlovodíků a zapsat si ji do sešitu (budu ji zkoušet, až přijdete do školy):
methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan

AJ (La) - Vypracujte Advertisement (na čtvrtku A4) dle zadání, které má každý v sešitě.
V učebnici si prostudujte lekci 4C - Requests (žádosti) - 49/5a,b a 49/7a. Přečtěte si dále v učebnici lekci 4D Murder at the theatre, do sešitu vypracovat 50/1,2,3.
V pracovním sešitě 71/4.2 - prostudujte gramatiku, potom vypracujte 38/1,2,3,4 a 39/5,6 a 40/1,2.

Do celopražského kola (tj. krajského kola) chemické olympiády postupují Daniel Lumassi a Veronika Malá. Nechť se ozvou A. Škodové na školní mail. Zašlu jim přesnější informace.

Aj/Ma/- test Unit 3 termín: 11.3.; povídání o České republice budu zkoušet 12.3.

V pondělí test D.

ÚT - 3. 3. - VCM - čeština - budeme psát didaktický test z Čj - model pro jednotnou státní přijímací zkoušku na SŠ - 60 minut. Výsledek bude vyjádřen počtem bodů, test nebude klasifikován. Účelem je to, aby si žáci zkusili "naostro" vyplnit test v určitém časovém úseku. Celkový počet možných získaných bodů je 50.

25. 2. Matematika – Test dne 28. 2.
Soustavy rovnic řešené sčítací a dosazovací metodou. (substituční)

V pondělí 24. 2. bude končit odpolední doučování z matematiky již v 14:55

17.2. - 21.2. - Jarní prázdniny

ČJ - čtvrtek 27. 2. - písemka z literatury (světová literatura 1. poloviny 20. stol.)

ČJ - úterý 25. 2. - psaní slohové práce (vypravování)

26. 2. DUM - Secesní sochařství a malířství – test

ve čtvrtek test CHEMIE - %ní složení látek (M)
žáci, kteří nemají dobrou známku z testu molární hmotnost, si opraví test v odpoledních hodinách nebo přímo v hodině chemie

Ve čtvrtek 13.2. výuka do 12:35, místo matematiky budou mít žáci chemii. Odpolední výuka probíhá.

24.2. test přírodopis - Savci vejcorodí, savci živorodí - vačnatci, placentálové - hmyzožravci + poznávačka

ČJ - pondělí 10. 2. - kontrolní diktát (formou rekonstrukce textu)

Fyzika: 6.2. -Polovodiče a jejich využití- test

Upozornění rodičům:
Omylem byly rozdány neplatné formuláře přihlášek ke studiu na SŠ, prosíme o jejich navrácení, platné formuláře budou dětem rozdány v následujících dnech. Za vzniklou chybu se omlouvám.
Eva Osvaldová

ve čtvrtek 6. 2. test CHEMIE - %ní složení látek (využití M)

v úterý 4. 2. test CHEMIE - molární hmotnost

29. 1. Matematika – Test dne 12. 2.
Rovnice s neznámou ve jmenovateli.

AJ (La) - test slovíčka 3AB v úterý 4.února

30.1. začátek: 8:55 - předání vysvědčení, konec: 9:40. 31.1. pololetní prázdniny

ČJ - pondělí 20. 1. - mluvnice - písemka z ohebných slovních druhů: podstatná jména (pravopis, druhy - obecná x vlastní, konkrétní x abstraktní, pomnožná x hromadná x látková), přídavná jména (pravopis, stupňování), zájmena a číslovky (druhy, skloňování) + mluvnické kategorie

Aj/Ma/- Test Unit 2 bude dne 16.1.

VCM - podklad pro klasifikaci - do pátku 17. 1. přinést vypracovaný list rozdaný v úterý na VCM

ČJ - čtvrtek 16. 1. - krátký test na slovesné třídy a vzory

VCM matematika - vyplnit pracovní list z webu, platí pro CELOU TŘÍDU

9.1.- FYZIKA- TEST- Transformátory- užití, složení, transformační poměr, výpočet napětí a počtu závitů

SP - PÁ - 10. 1. 2020 - hodina je přesunuta na 3. hodinu místo VKO, p. Kempfer je nepřítomen, tudíž výuka začíná v 8.55. Nezapomeňte věci na SP!!

ČJ - od 6. do 9. ledna - odevzdávání čtenářského deníku (min. 5 knih; důraz na vlastní názor - nejrozsáhlejší část)

VCM matematika - v lednu 2020 opakovací test - číselné výrazy, výrazy s proměnnou, rovnice, slovní úlohy
Oprava testů možná buď v hodině nebo po osobní domluvě.

20.12. po skončení kina jdou žáci sami domů.

19.12. (čtvrtek) - Vánoční besídka - od 9:00 do 11:40. Od 17:00 Vánoční trhy a vystoupení školní kapely. 20.12. (pátek) - kino Slovanský dům. Sraz: v 9:00 ve škole.

v úterý 17. 12. test CHEMIE - 3 rovnice (typ reakce, doplnit produkty, dopočítat, zapsat ox. čísla, zapsat oxidaxi a redukci)

10. 12. Matematika – Test z 10.12. přesunut na 11. 12.
Podmínky lom. výrazů.

V pátek (13.12.) odpadá 6. vyučovací hodinu informatika. Konec výuky ve 12:35.

ČJ - úterý 17. 12.- psaní slohové práce (charakteristika)

V pátek (13.12.) v 10:00 kino Světozor. Příchod na 5. vyučovací hodinu.

11. 12. DUM - SECESNÍ ARCHITEKTURA – test

SP - PÁ - 6. 12. - Svět práce bude odučen 2. vyučovací hodinu místo matematiky, matematika se nekoná, výuka začíná v 8.55

3. 12. Matematika – Test 10.12.
Podmínky lom. výrazů.

AJ (La) - ve čtvrtek 12.12.test (slovíčka 2CD, time prepositions, zopakovat first conditional)

ČJ - změna: středa 4. 12 písemka z literatury (literární moderna - světoví autoři; česká moderna už ne); čtvrtek 5. 12 mluvnice

2.12. - pondělí, odpadá 1. vyučovací hodinu ČJ. Výuka začíná 8:55.

AJ (La) - v úterý 3.12. test - slovíčka 2AB + first conditional

2.12. test D. (fašismus, Španělská občanská válka, hospodářská krize, nacismus)

!!!oprava test přírodopis - 9.12. !!!

29.11. Schola Pragensis - odchod po 2. vyučovací hodině. Konec akce ve 13:00, žáci jdou sami domů.

2.12. test přírodopis - Pohlavní soustava + období lidského života.

SP - PÁ - 29. 11. - test - rodinné právo - obsah obou listů. Prosím, podívejte se i na druhý list na Úmluvu o právech dítěte, bude tam také otázka, co obsahuje.

ČJ - pondělí 25. 11. - diktát

SP - ve čtvrtek 21. 11. bude hodina SP odučena místo Čj 4. hodinu, v pátek 22. 11. 1. hodina odpadá.

19. 11. Matematika – test dne 22. 11.
čtyřúhelníky, konstrukce čtyřúhelníku.

Ve středu 20.11. končí výuka ve 12:35.

ve čtvrtek test CHEMIE - hydráty solí (modrá skalice + vysoušení m.s., sádra + tvrdnutí s.)

ČJ - čtvrtek 14. 11. - psaní slohové práce (popis uměleckého díla)

ČJ - pondělí 11. 11. - níže zmíněná písemka platí, doneste si navíc sešit na sloh

Aj /Ma/ - dne 14.11. bude test Unit 1

ČJ - pondělí 11. 11. - souhrnná písemka z mluvnice (slovní druhy, synonyma, antonyma, homonyma, obohacování slovní zásoby, tvoření slov, rozvrstvení slovní zásoby)

7.11. - fyzika- test- Elektromagnetické jevy- magnetické pole cívky s proudem, působení magnetů,elektromagnet, elektromotor, elektromagnetická indukce, cívka

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

test přírodopis - 11.11. - hormonální soustava + obrázek

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

pondělí 4. 11. odpadá doučování z matematiky (divadlo žáků 9.A), doučování bude nahrazeno

AJ (La) - test z lekce 1 bude 6.11.

7.11.- F- Elektromagnetické jevy- do strany 32 v učebnici

SP - PÁ - 25. 10. - test - občanské právo - zletilost, svéprávnost, kdy lze zesvéprávnit před 18. rokem věku, jaký orgán může svéprávnost přiznat, smlouva - co má obsahovat, na co si dávat pozor, zda ji lze vypovědět - obsah listu, který máte k dispozici

AJ (La) - projekt dle zadání v sešitě bude prezentován 12.11.

18. 10. Matematika – test dne 25. 10.
trojúhelník, konstrukce trpjúhelníku.

V úterý 22.10. se odchází v 9:30 do kina, návrat na 5.vyučovací hodinu. Hrazeno z klubu rodičů.

Přijímací zkoušky s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.ledna 2020. Na konzervatoře je talentová zkouška od 15.ledna do 31.ledna 2020

Aj/Ma/ - test na slovní zásobu - od začátku po 1/C bude dne 23.10.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020. (u oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou)1. termín: úterý 14. dubna 2020, 2. termín: 15. dubna 2020, náhradní termín 1. termín: středa 13. května 2020, 2. termín čtvrtek 14. května 2020

v pondělí 21.10 test D (Ruská revoluce, politické poměry a hospodářství v SSSR)

Ve čtvrtek 17.10. přinést zpracovanou The Christmas Carol (dle zadání v sešitě)

AJ (La) test ze slovíček 1A,B v úterý 15.10.

v úterý 15. 10. testík CHEMIE - kyseliny

Z - čtvrtek 10. 10. - test - str. 5 - 28 - podrobně žákům vysvětleno v hodině

9.10. ve středu odpadá první vyučovací hodina - matematika

16. 10. DUM - GENERACE NÁRODNÍHO DIVADLA - test

7.10. test přírodopis - smyslové ústrojí + obrázky

SP - PÁ - 4. 10. - test - právo zvykové a písemné, Chammurapiho zákoník a další nejstarší právní dokumenty (jen zmínit, Ch. zákoník podrobněji), principy římského práva - hlavně presumpce neviny, právní normy - co to je a jejich systém, Listina základníczh práv a svobod - vezměte si ji s sebou, jedna otázka bude zaměřena na práci s Listinou

27. 9. Matematika - test dne 1. 10.
Geometrie úvod - základní pojmy, přiřazování pojmů a symbolů, kolmice, rovnoběžka, úhel, osa úhlu, přenášení úhlu.

ČJ - pondělí 7. 10. - odevzdávání vyplněného pracovního listu (samostatná práce)

test z CHEMIE se přesouvá na čtvrtek 26. 9.

24. 9. test CHEMIE - opakování směsí (stejnorodé, různorodé směsi, oddělování složek směsí, pH)

PO 23.9. test D (mírové smlouvy po 1. sv. válce, Německo, Společnost národů, Totalitní režimy)

AJ (La)- test - slovíčka Introduction v úterý 17.9.

ČJ - pondělí 16. 9. - diktát

12. 9. test na značky z CHEMIE, nezapomeňte na pomůcky na laboratorní práci - viz sešit