9: C

Vážení rodiče, účastníkům výletu do Florencie jsme rozdali podrobnější informace k cestě a tři formuláře k vyplnění (prohlášení o bezinfekčnosti, prohlášení zákonných zástupců a posudek o zdravotní způsobilosti). Pro jistotu posíláme informace ještě touto cestou. Formuláře si můžete stáhnout na webových stránkách školy: http://www.zsvodickova.cz/wp/?page_id=39 Vyplněné formuláře (kromě prohlášení o bezinfekčnosti) a 20 Euro na vstupy prosíme odevzdat nejpozději v pátek. Posudek o zdravotní způsobilosti je samozřejmě možné použít z dřívějška, platí 2 roky. Pocestujeme autobusem společnosti FLIXBUS. Odjezd: 28.4.2019 v 21.10 (Praha, Florenc) - 12.00 (Florencie, Villa Costanza) Příjezd: 3.5.2019 v 18.00 (Florencie, Villa Costanza) - 4.5.2019 v 09.10 (Praha, Florenc) Sraz 28.4.2019 (neděle) na stanici Florenc v 20.30. Martina Miženková

ve středu 24. 4. CHEMIE - test - opakování uhlovodíků

23.4. - M - vypočítat slovní úlohy v pracovním sešitě 112/6;114/6,7

8.4. odpadá 1. vyučovací hodina

Aj Ste -test Vocabulary 4CD je 9.4.

3. 4. INFORMATIKA – Úkol - scéna v programu Scratch
3 postavy, které mezi sebou jsou interaktivní; domlouvání pomocí bublin; ovládání např. šipkmi.
Odevzdat nejpozději do 9.4.

8. 4._M_ test na soustavy rovnic

Př-nahlášené testy: 24.4.-" Smysly,7.5.-" Reprodukční soustava", 15.5.-" Nitroděložní vývoj". Chybějící testy za 3.čtvrtletí je nutné dopsat do 11.4.

5.4.jdeme na workshop Den,kdy se mlčelo. Dĕti se hrou dostanou do 50.let 20.stol.,kdy na vesnici probíhala kolektivizace. Prosím nezapomeňte 60Kč a šátek. Souhlas rodičů mi odevzdejte do 4.4. Rozchod je po skončení je na místĕ v knihovnĕ na Mariánském nám.

AJ (La) - v úterý 2.4.test - slovíčka lekce 4AB + tvorba otázek

Od 1. do 30. dubna je nutné používat pouze hlavní vchod do školy. Boční vchod bude uzavřen kvůli opravám.

DUM - TEST - SYMBOLISMUS - 2. 4.

29.3._M_test_ soustavy rovnic (sčítací metoda)

25.3._M_test_ soustavy rovnic (dosazovací metoda)

18. 3.- FYZIKA- Elektromagnetické záření - test

Aj/Ma/ - v pátek 15.3. bude test lekce 3.

Aj/Ma/ - dne 28.3. prezentace projektu

14.3._M_test na směsi a roztoky

AJ (La) test-slovíčka 3AB se přesouvají na 5.3.

AJ (La) slovíčka 3CD a 2.kondicionál v pátek 8.3.

Aj Ste-test z lekce 3 bude 5.3. Odevzdáte doplnĕný Wb.

Fj.j. V úterý 5.3. opakovací test téma Ma famille + časování sloves avoir, etre, aller, faire

Dĕj.-test od 15.3.1939 do kvĕtnového povstání bude v pátek 22.2. Donesete jednostránkový projekt psaný vlastní rukou-Jan Kubiš,Jozef Gabčík,Emil Hácha a R.Heydrich/základní údaje/,bude zhodnoceno.

DUM 19. 2. TEST - POSTIMPRESIONISMUS

M- od 4.2. budeme pracovat v 2. díle pracovního sešitu - donést si
- do pondělí 18.2. vypracovat v pracovním sešitě téma"operace s algebraickými výrazy" str. 61 -68

28.1._M_test na vyjádření neznámé ze vzorce

AJ(La) - testík na oba kondicionály (doplňování) bude v úterý 29.1.

Aj Ste-Vocabulary 3AB je 5.2.

21.1. je opakovací test ze druhé svĕtové války-od napadení Polska až do kapitulace Japonska včetnĕ.Ke kontrole si připravte sešity s celou druhou svĕtovou válkou. K testu použijete atlas.

21.1._M_písemná práce (konstrukce lichoběžníků, rovnice s neznámou ve jmenovateli)

Čj - ve čtvrtek - 17.1. - test na přídavná jména, v úterý 15.1. - slohová práce - projev k ukončení školního roku, připravit ke kontrole sešity z mluvnice a z literatury, čtenářské a kulturní deníky

Na vánočních trzích bylo vybráno 814 Kč.

AJ (La) - test z lekce 2 bude v úterý 15.1.: slovíčka - zaměřit se zejm. na části města, předložky pojící se s časem - in, at, on, will for future, first conditional (If I get home late, my parents will be angry)

7.1._M_donést vypočítané rovnice se zlomky z pracovního listu

19.12. v rámci TV jdeme bruslit.

17.12._M_test - konstrukce čtyřúhelníků (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník)

7.12. - Př- test" Hormonální soustava" byl přeložen na 12.12 2018.

12.12. odpadá odpolední výuka TV

DUM 11. 12. TEST - GENERACE NÁRODNÍHO DIVADLA

Aj Ste-test z lekce 2 je 11.12. Opakujte slovní zásobu, probrané mluvnické časy a první podmínkové vĕty. Ke kontrole bude připraven Wb U.2.

CHEMIE - test z typů chem. reakcí v úterý 11. 12.

Dĕjepis-krátký test je v pátek 7.12.Opakujte začátek 2.sv.války,útok na Skandinávii,tažení do Francie,bitva o Anglii. Použijte příslušné mapy v atlase. Druhá část bude na téma W.Churchill: stručná charakteristika britského premiéra,jak se postavil k Mnichovské dohodĕ,místa ve Velké Británii spojená s jeho životem včetnĕ místa posledního odpočinku,jeho osobní postoj v boji s nacismem,o čem psal a jakou cenu obdržel-viz studium viki,což jste všichni poctivĕ neudĕlali. Kopie z viki je bezcenná bez studia.

AJ(La) - test ze slovíček lekce 2AB je 4.12.

Dĕj.-miniprojekt na 1 stránku doo sešitu -Winston Churchill na pondĕlí 3.12.

3.12._M_test na konstrukci trojúhelníku (výška, těžnice, úhel, ...)

Aj Ste -test vocabulary 2CD je 3.12.

21.11. odpadá TV - pedagogická porada, tř.schůzky

SP - PÁ - 23. 11. - test - Občanské právo - list + sešit - zletilost, svéprávnost, smlouva atd.

21.11._M_písemná práce

Připomínám, že kdo jde na uměleckou školu, musí odevzdat přihlášku do 30. listopadu 2018. Některé školy chtějí obě pololetí sedmé třídy a potom samozřejmě obě pololetí třídy osmé. Přihlášky noste včas a průběžně a ne na poslední chvíli. Ve čtvrtek 29.11.2018 učím celé dopoledne a odpoledne mám do večera školení a v pátek jsem ve škole do 12 hod. Také paní ředitelka může mít nějaký seminář. Děkuji za pochopení. H. Havránková - tř. uč.

Čj - 20.11.2018 - čtvtletní písemná slohová práce - temata 1/ Popis uměleckého díla 2/ Osudové osmičky v našich moderních dějinách

Nj - na čtvrtek 22.11. 2018 - slovíčka 6.lekce a časování slovesa sein v préteritu - na pondělí 19. 11. 2018 - test - 5. lekce

Nj - na čtvrtek 22.11. 2018 - slovíčka 6.lekce a časování slovesa sein v préteritu - na pondělí 19. 11. 2018 - test - 5. lekce

Ve středu 14.11.2018 se bude vyučovat 1. hodinu svět práce a v pátek 16.11. 2.hod. přírodopis

Čj - 15.11.2018 - test z literatury - od směrů po buřiče, otázky jsou v sešitech

12.11._M_test na základní konstrukční pojmy

Čj - 12.11.2018 - písemná práce - podstatná jména

AJ (La) - test lekce 1 - 8.11

7.11. odpadá TV - porada učitelů

Aj (Ma) - test lekce 1 dne 8.11.

2.11. jdeme na výstavu na Letnou k dějinám 20.stol. Návrat během 3.vyuč.hodiny

Dĕjepis- test z období první republiky je 5.11.Zopakujte vznik Československa,život v první republice,život 1.čsl.prezidenta,Aloise Rašína,Karla Kramáře,Sudety a události kolem menšin a Mnichovská dohoda. Z letopočtů je třeba znát 28.10.1918,30.10.1918,1850-1937,29.-30.9.1938. K testu použijete i atlas.

DUM 6. 11. TEST - Konec klasického umění a počátky moderny - IMPRESIONISMUS /přesun z 23. 10./

1.11._M_test na válec, slovní úlohy

AJ (La) - test lekce 1 - 8.11.

DUM - 23. 10. - TEST - Konec klasického umění a počátky moderny - IMPRESIONISMUS

AJ(La) - test vocabulary 1ABC 23.10.

Aj Ste-test z lekce 1 je 19.10. Opakujte adjectives,grammar tenses and vocabulary.

Aj Ste-test vocabulary 1C je 15.10.

SP - PÁ - 19. 10. - zvykové právo, nejstarší písemné právo, základní principy římského práva, presumpce neviny, právní norma, systém právních norem, právo soukromé a veřejné, Listina základních práv a svobod. Listinu si s sebou vezměte na test, budete ji moci používat.

V úterý 9. 10. test z CHEMIE (atom, chem. vazba, PSP)

26.9. odpadá TV z důvodu porady a třídních schůzek

27.9._M_test na kruh, kružnice (obvod, obsah)

26. 9. -Př-test-opakování učiva 8. ročníku.

24.9.bude test z Poválečného vývoje-Pařížská mírová smlouva a Versailleský mírový systém,marxismus-leninismus,komunismus,totalitní režimy obecnĕ,SSSR,nacismus v Nêmecku a fašismus v Itálii.

Odpolední hodina TV bude každou středu od 14:00 do 15:30.

LP Z CHEMIE SE PŘESOUVÁ NA 19. 9.

Aj test ze slovní zásoby Introduction je 18.9.

AJ (La) - test slovíčka INTRODUCTION bude 20.9. (čtvrtek)

ve středu 19. 9. první opakovací test z chemie na značky, poté se budou psát opakovací testy skoro každou hodinu po příslušném opakování ve škole

v úterý 18. 9. budou laboratorní práce z chemie na téma pH.
S sebou: kousek citronu, ocet, jedlá soda, prášek do pečiva, džus nebo coca cola, tekuté mýdlo, normální nastrouhané pevné mýdlo, prášek na prádlo, může být antiperspirant, pěna na holení, voňavka, čistič WC - od všeho jen trošičku - domluvit se ve čtyřčlenných skupinkách