Mgr. Eva Dubišarová

Základy dobré klasifikace – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
• Sešit velký A4 linkovaný , učebnice – nezbytné mít ve vyučovací hodině (pro práci a spolupráci)
• Zodpovědně pracovat s poskytnutým materiálem a jeho včlenění do sešitu – hodnotí se jako spolupráce.
• Pečlivé vedení zápisů.
• Neodbyté vypracování zadaných úkolů.
• Aktivita žáka v hodině a komunikace k probraným a zadaným tématům nutná.
• V případě absence si každý učivo doplní, doučí se.
• V Případě dlouhodobé absence je vhodná spolupráce s učitelem. (konzultační hodiny)
• Minimálně 3 testy psané v řádné hodině.
• Vypracování zadaného projektu v každém pololetí.

Základy dobré klasifikace – ZEMĚPIS
• Sešit velký A4 nelinkovaný s 3 cm vnějšími okraji a podložku. Učebnice, Atlas Světa – nezbytné mít ve vyučovací hodině (pro práci a spolupráci)
• Pečlivě si vést zápisy z hodin.
• Zodpovědně pracovat s poskytnutým materiálem a chronologicky lepit do sešitu – hodnotí se jako spolupráce.
• Zajímavosti k tématu, aktivita žáka v hodině.
• Řádné plnění zadaných prací.
• Splnění zadaného projektu jednou za pololetí.
• V případě absence si každý učivo doplní, doučí se.
• V Případě dlouhodobé absence je vhodná spolupráce s učitelem. (konzultační hodiny)
• Zkoušení minimálně jednou za pololetí. Minimálně 4 testy psané v řádné hodině.
• Účast v olympiádě.

Pro 7 ročník - bude zakoupen pracovní sešit Hravý zeměpis – informace o ceně bude upřesněna.

Základy dobré klasifikace – DĚJEPIS
• Sešit velký A4 linkovaný s okraji, učebnice – nezbytné mít ve vyučovací hodině (pro práci a spolupráci)
• Pečlivě si vést zápisy z hodin.
• Zodpovědně pracovat s poskytnutým materiálem a chronologicky lepit do sešitu – hodnotí se jako spolupráce.
• Zajímavosti k tématu, aktivita žáka v hodině.
• Řádné plnění zadaných prací.
• Splnění zadaného projektu jednou za pololetí.
• V případě absence si každý učivo doplní, doučí se.
• V Případě dlouhodobé absence je vhodná spolupráce s učitelem. (konzultační hodiny)
• Zkoušení minimálně jednou za pololetí. Minimálně 4 testy psané v řádné hodině.
• Účast v olympiádě.

Pro 7 ročník - bude zakoupen pracovní sešit Hravý dějepis – informace o ceně bude upřesněna.

ZÁSADY DOBRÉ KLASIFIKACE -NĚMECKÝ JAZYK -sešit linkovaný A3 -sešit linkovaný A4 nebo notýsek -učebnice Deutsch mit Max -kapesní slovník/opatřit do konce září/ -přehled gramatiky/ opatřit do konce září/ -pečlivě a přehledně si vést zápisy z hodin-znát je a umět používat -lepit chronologicky poskytnuté materiály a pracovat s nimi -zapisovat základní i rozšiřující slovní zásobu,gramatiku -krátké testíky na slovní zásobu a gramatiku,diktáty -čtení,porozumění textu a jeho shrnutí v německém jazyce -aktivita v hodině -účast v olympiádě -splnění zadaného projektu -čtvrtletní práce po dokončené lekci