Mgr. Anna Gonzalezová

Pro všechny třídy: Ve druhé hodině fyziky píšou všechny třídy test z fyziky ze značek a jednotek fyzikálních veličin
v následující hodině převody jednotek fyzikálních veličin probraných v předchozím ročníku

Při klasifikaci je rovněž přihlíženo k úrovni a úplnosti zápisů do sešitu.

Podmínky hodnocení ve fyzice a chemii:
Hodnotí se písemné testy a laboratorní práce.
Samostatná práce v hodině a dobrovolné domácí úkoly budou hodnoceny „ malými“ jedničkami
a za aktivitu. V konečném hodnocení bude přihlíženo k aktivnímu přístupu žáka.
Testy si mohou žáci po dohodě opravit v konzultačních hodinách. Do klasifikace se započítává
průměrná známka známky z původního testu a známky z opravy.
Testy si mohou žáci opravit do 1 měsíce po obdržení známky. Opravy se nekonají v lednu a červnu.
Pokud je žák v době psaní důležitého testu nepřítomen, dopíše si test po doplnění učiva
na konzultačních hodinách.
Pokud se k napsání testu nedostaví, daný test dopíše v běžné hodině bez předchozího oznámení. Konzultační hodiny jsou určeny po předchozí domluvě pro děti k dopsání, :
opravám, dopsání testů a zároveň k ústním konzultacím k procvičení
nebo doplnění učiva v případě nepřítomnosti žáka nebo neporozumění učivu.