Mgr. Jan Horák

PRAVIDLA HODNOCENÍ-TĚLESNÁ VÝCHOVA
5.-9.ročníky,2015/2016
1.PRÁCE V HODINĚ (hodnotím zejména snahu,aktivitu a celkovou ukázněnost. Prohřešky mohou výrazně ovlivnit známku z HV na vysvědčení)
2.SPLNĚNÍ ÚKOLŮ ZADANÝCH V HODINĚ
3. NOŠENÍ CVIČEBNÍHO ÚBORU
4. ZACHOVÁVÁNÍ PRAVIDEL FAIR - PLAY BĚHEM HODIN TV