Mgr. Dagmar Hulešová

PODMÍNKY KLASIFIKACE_INFORMATIKA
- hotová cvičení a práce na dané téma v hodině
- napsané všechny testy
- odevzdané projekty – 1 týden po termínu o 1 stupeň horší klasifikace, 2 týden po termínu o 2 stupně horší klasifikace, …
- dopsané probírané učivo
- docházka

PODMÍNKY KLASIFIKACE_MATEMATIKA
- napsané všechny testy –malé/čtvrtletní/písemné práce (důležitá je při hodnocení váha známky – od 1 do 10; nejvyšší váha známky je 10; nejvyšší váhu má čtvrtletní/písemná práce, následují testy a zkoušení)
- možnost 3 oprav za pololetí (opravy a dopsání testů se prování v konzultačních hodinách)
– pokud není žák přítomen na psaní testu, jeho povinností je si ho dopsat do 4 týdnů od příchodu do školy; pokud si nedojde dopsat, platí podmínka opravitelnosti
- napsané písemné práce (neopravitelné)
- dopsané probírané učivo
- nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity atd.)
- práce na domácí procvičování budou dávány v blocích a do daného termínu (přinesení po termínu bude práce hodnocena známkou – do 14 dnů o stupeň dolů, do 28 dnů o 2 stupně dolů, do 42 dnů o 3 stupně dolů, do 56 dnů a více o 4 stupně dolů)
- dlouhodobě nemocní žáci řeší podmínky klasifikace po konzultaci s vyučujícím

PODMÍNKY KLASIFIKACE_ZEMĚPIS
- napsané všechny testy (důležitá je při hodnocení váha známky – od 1 do 10, nejvyšší váha je 10)
- možnost 3 oprav za pololetí– dopsání chybějících testů do 1 týdne po příchodu do školy, jinak je brán test se známkou nedostatečně (možnost využít podmínek opravitelnosti)
- splnění vypracovaných projektů a prezentací na dané téma
- dlouhodobě nemocní žáci řeší podmínky klasifikace po konzultaci s vyučujícím