Mgr. Dagmar Hulešová

PODMÍNKY KLASIFIKACE - INFORMATIKA
- práce v hodinách
- odevzdané práce/cvičení
- napsané testy
- úplnost učiva v sešitu
- splnění 60% docházky
- ohodnocení typografie, zásad tvorby referátů a prezentací v ostatních vyučovacích předmětech
-důležitá je při hodnocení váha známky, a to od 1 do 10, nejvyšší váha známky - 10); Pořadí důležitosti - nejvyšší váhu má test, následují odevzdané práce/cvičení a ohodnocení pracích po typografické stránce v ostatních vyučovacích předmětech…

6.B – PODMÍNKY KLASIFIKACE_ZEMĚPIS
- dopsané testy; známky budou z testů, projektů
- důležitá je při hodnocení váha známky, a to od 1 do 10, nejvyšší váha známky - 10); Pořadí důležitosti - nejvyšší váhu má test, následuje projekt.
- projekty budou dávány v blocích a do daného termínu (přinesení po termínu bude práce hodnocena známkou – do 14 dnů o stupeň dolů, do 28 dnů o 2 stupně dolů, do 42 dnů o 3 stupně dolů, do 56 dnů a více o 4 stupně dolů)
- součástí hodnocení bude úplnost školního sešitu

9.A - PODMÍNKY KLASIFIKACE_MATEMATIKA
- napsané všechny testy – malé, čtvrtletní/písemné práce (důležitá je při hodnocení váha známky, a to od 1 do 10, nejvyšší váha známky - 10); Pořadí důležitosti - Nejvyšší váhu má čtvrtletní/písemná práce, následují testy a zkoušení
- Pokud na daný test nebude žák přítomen, musí si jej po příchodu školy do 4 týdnů dopsat, jinak bude automaticky označen známkou „5“ . Po uplynutí této doby běží podmínka opravitelnosti
- písemné práce jsou neopravitelné
- možnost 3 oprav za pololetí (do Vánoc – I. pololetí, do konce května v II. pololetí)
- dopsané probírané učivo, nošení pomůcek
- práce na domácí procvičování budou dávány v blocích a do daného termínu (přinesení po termínu bude práce hodnocena známkou – do 14 dnů o stupeň dolů, do 28 dnů o 2 stupně dolů, do 42 dnů o 3 stupně dolů, do 56 dnů a více o 4 stupně dolů)

9.C - PODMÍNKY KLASIFIKACE_MATEMATIKA
- napsané všechny testy – malé, čtvrtletní/písemné práce (důležitá je při hodnocení váha známky, a to od 1 do 10, nejvyšší váha známky - 10); Pořadí důležitosti - Nejvyšší váhu má čtvrtletní/písemná práce, následují testy a zkoušení
- Pokud na daný test nebude žák přítomen, musí si jej po příchodu do 14 dnů dopsat, jinak bude automaticky označen známkou „5“ . Po uplynutí této doby běží podmínka opravitelnosti
- písemné práce jsou neopravitelné
- možnost 3 oprav za pololetí (do Vánoc – I. pololetí, do konce května v II. pololetí)
- dopsané probírané učivo, nošení pomůcek
- práce na domácí procvičování budou dávány v blocích a do daného termínu (přinesení po termínu bude práce hodnocena známkou – do 14 dnů o stupeň dolů, do 28 dnů o 2 stupně dolů, do 42 dnů o 3 stupně dolů, do 56 dnů a více o 4 stupně dolů)

6.A - PODMÍNKY KLASIFIKACE_MATEMATIKA
- napsané všechny testy – malé, čtvrtletní/písemné práce (důležitá je při hodnocení váha známky, a to od 1 do 10, nejvyšší váha známky - 10); Pořadí důležitosti - Nejvyšší váhu má čtvrtletní/písemná práce, následují testy a zkoušení
- Pokud na daný test nebude žák přítomen, musí si jej po příchodu do 14 dnů dopsat, jinak bude automaticky označen známkou „5“ . Po uplynutí této doby běží podmínka opravitelnosti
- písemné práce jsou neopravitelné
- možnost 3 oprav za pololetí (do Vánoc – I. pololetí, do konce května v II. pololetí)
- rozcvičky v hodině budou hodnoceny puntíky/čárky, za 20 puntíků/čárky bude jednička za práci v hodině
- dopsané probírané učivo, nošení pomůcek
- práce na domácí procvičování budou dávány v blocích a do daného termínu (přinesení po termínu bude práce hodnocena známkou – do 14 dnů o stupeň dolů, do 28 dnů o 2 stupně dolů, do 42 dnů o 3 stupně dolů, do 56 dnů a více o 4 stupně dolů)