Bc. Adam Janoušek

Podmínky klasifikace-TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.PRÁCE V HODINĚ (hodnotím zejména snahu,aktivitu a celkovou ukázněnost. Prohřešky mohou výrazně ovlivnit známku z TV na vysvědčení) 2. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ ZADANÝCH V HODINĚ 3. NOŠENÍ CVIČEBNÍHO ÚBORU 4. ZACHOVÁVÁNÍ PRAVIDEL FAIR - PLAY BĚHEM HODIN TV

PODMÍNKY KLASIFIKACE – PŘÍRODOPIS - Průběžně vedený sešit – kontrola před závěrečným hodnocením v každém klasifikačním období. - Vypracované domácí úkoly – při nerozhodném hodnocení je přihlédnuto k četnosti jejich plnění. - Aktivita v hodině - při nerozhodném hodnocení je přihlíženo na žákovo aktivitu. - Vypracování všech předem nahlášených testů, které prověřují znalost probraného tématu. Nedostaví-li se žák v daném termínu do školy, vypracuje test v náhradním termínu. Termín určí učitel.