Ing. Michaela Jordáková

ZÁSADY KLASIFIKACE - FRANCOUZSKÝ JAZYK - testy: a/z okruhů učiva b/ze slovní zásoby z každé lekce a z gramatiky c/shrnující testy z každé lekce - ústní zkoušení (výslovnost,slovní zásoba + gramatika, komunikativnost) - aktivita (komunikace, komunikační scénky, hry, ...) - vedení záznamů v sešitě, včetně rozdávaného učebního materiálu např.pracovní listy