Mgr. Iva Kašubová

Pravidla hodnocení: Žák je hodnocen v souladu se školním a klasifikačním řádem, je přihlédnuto k jeho individualitě, případně k speciálním vzdělávacím potřebám. Hodnotí se práce ústní i písemná v hodinách, vedení sešitů, odevzdávání zadaných úkolů, referáty (maximálně třikrát za pololetí). Hodnocení platí pro tyto předměty: D, Z, VKO a VKZ