Mgr. Heřman Kempfer

PODMÍNKY KLASIFIKACE – DĚJEPIS
- Aktivita v hodině
- Vedení sešitu
- Ústní zkoušení
- Písemné práce
- Referát na vybrané téma

PODMÍNKY KLASIFIKACE – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
- Aktivita v hodině
- Práce na projektu
- Domácí úkoly
- Referáty - Ústní zkoušení -