Mgr. Heřman Kempfer

POZOR: VKO - 8.ROČNÍKY PLATÍ PRO 6 ROČNÍK

Učivo v době mimořádného opatření. Všichni si vytvoří výpisky a učivo se naučí DĚJEPIS - 9.ročník
- téma: svět po 2. světové válce
VKO - 9. ročník
- téma: globalizace (ekologie, společnost)

DĚJEPIS - 8.ročník
- téma: národní obrození, habsburská monarchie
VKO - 8. ročník
- téma: naše země, právní systém, zvyky a tradice

PODMÍNKY KLASIFIKACE – DĚJEPIS
- Aktivita v hodině
- Vedení sešitu
- Ústní zkoušení
- Písemné práce
- Referát na vybrané téma

PODMÍNKY KLASIFIKACE – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
- Aktivita v hodině
- Práce na projektu
- Domácí úkoly
- Referáty - Ústní zkoušení -