Mgr. Dagmar Mádlová

Žáci jsou klasifikováni známkami během celého školního roku. Hodnocení zdůrazňuje individuální pokrok, schopnosti, možnosti a motivaci žáka. Hodnotím: Testy - velké testy jsou vždy dopředu oznámené a po dohodě se žáky stanovíme vhodné datum(většinou následují po každé skončené lekci); malé testy (př. na slovní zásobu či menší gramatický test) oznamovat nemusím. Práci v hodině - školní sešit, pracovní sešit, rozhovory, aktivitu v hodině, projekty, skupinovou práci Zkoušení - většinou na slovní zásobu 1-2 za příslušné pololetí Žák se aktivně připravuje z hodiny na hodinu, řádně plní své úkoly a především se učí slovní zásobu a gramatiku. Hodnocení testů probíhá dle příslušných stupnic. Výsledná známka není pouhým aritmetickým průměrem, ale zahrnuje i aktivní přístup k předmětu. Žákům s SPU jsou dávány individuální instrukce (př. kratší test...); mají mírnější klasifikaci a preferuji u nich ústní projev. Sebehodnocení žáka je také důležitou součástí hodnocení. Nošení pomůcek na výuku a učebnic je nezbytnou nutností!