Mgr. Martina Miženková

Kritria pro hodnocen ve vtvarn vchov: Velmi solidn rove (technick proveden, originalita apod.) zadanch kol, kter odpovd pedpokladm ka v bn/vbrov td, pipravenost na vuku, potebn pomcky (informace o nronjch pomckch zskv k vrazn dopedu, o bnch pomckch pedchzejc hodinu). V hodinch pracuje k soustedn a zodpovdn, prokazuje zjem o pedmt svou pozornost a aktivitou, sna se o nejlep vsledek, v ppad zadn domcho kolu jej vypracuje zodpovdn a sm, pinese vas ke kontrole. Pi dlouh absenci si k uivo dopln.