Mgr. Eva Osvaldová

JEDNOTLIVÉ KLASIFIKACE JSOU TAKÉ UVEDENY POD PŘÍSLUŠNÝMI TŘÍDAMI

PODMÍNKY KLASIFIKACE – PŘÍRODOPIS
- Průběžně vedený sešit – kontrola před závěrečným hodnocením v každém klasifikačním období.
- Vypracované domácí úkoly – při nerozhodném hodnocení je přihlédnuto k četnosti jejich plnění.
- Vypracování zadaných „projektů“, které souvisí s probíraným tématem – nutné odevzdat ve stanovených termínech!!!
- Vypracování všech předem nahlášených testů, které prověřují znalost probraného tématu. Nedostaví-li se žák v daném termínu do školy, vypracuje test v náhradním termínu. Termín určí učitel.

PODMÍNKY KLASIFIKACE – VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, VOLBA POVOLÁNÍ
- Průběžně vedený sešit – kontrola před závěrečným hodnocením v každém klasifikačním období.
- Vypracované domácí úkoly.
- Vypracování zadaných „projektů“, které souvisí s probíraným tématem – nutné odevzdat ve stanovených termínech!!!