Mgr. Eva Osvaldová

Učivo v době mimořádného opatření pro 8. ročníky - PŘÍRODOPIS
1. Dýchací soustava
-učebnice str. 74 - 77 (výpisky do sešitu) a následně vypracovat toto téma v pracovním sešitě str. 35-36 (stará verze pracovního sešitu)
2.Vypracovat projekt - VLIV KOUŘENÍ NA DÝCHACÍ SOUSTAVU
projekt bude obsahovat obrázky a tyto kapitoly:

  1. působící škodlivé látky
  2. vliv škodlivých látek na dýchací soustavu
  3. vliv kouření na dětský organismus
  4. aktivní kouření
  5. pasivní kouření
  6. kouření v těhotenství
  7. kouření jako návyk

- práce by měla být dokončena do 27.3

JEDNOTLIVÉ KLASIFIKACE JSOU TAKÉ UVEDENY POD PŘÍSLUŠNÝMI TŘÍDAMI

PODMÍNKY KLASIFIKACE – PŘÍRODOPIS
- Průběžně vedený sešit – kontrola před závěrečným hodnocením v každém klasifikačním období.
- Vypracované domácí úkoly – při nerozhodném hodnocení je přihlédnuto k četnosti jejich plnění.
- Vypracování zadaných „projektů“, které souvisí s probíraným tématem – nutné odevzdat ve stanovených termínech!!!
- Vypracování všech předem nahlášených testů, které prověřují znalost probraného tématu. Nedostaví-li se žák v daném termínu do školy, vypracuje test v náhradním termínu. Termín určí učitel.

PODMÍNKY KLASIFIKACE – VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, VOLBA POVOLÁNÍ
- Průběžně vedený sešit – kontrola před závěrečným hodnocením v každém klasifikačním období.
- Vypracované domácí úkoly.
- Vypracování zadaných „projektů“, které souvisí s probíraným tématem – nutné odevzdat ve stanovených termínech!!!