Mgr. Štěpánka Pekárková

Pravidla hodnocení v předmětu český jazyk
Žák je hodnocen s přihlédnutím ke specifickým vzdělávacím potřebám.
Předpokládám aktivní práci v hodinách, pravidelné zápisy v sešitech a domácí přípravu. Hodnotí se pětiminutovky, písemné práce, diktáty, mluvní cvičení, referáty, slohová cvičení, slohové práce i práce v hodinách.
Pravidla hodnocení v předmětu výtvarná výchova
V hodinách žák pracuje soustředěně a snaží se o co nejlepší výsledek. Úroveň prací odpovídá předpokladům žáka v běžné/výběrové třídě. Žák je schopen diskuse o zadaném tématu i o vlastní práci. Pravidelně nosí potřebné pomůcky a pracovní oděv.