Mgr. Radmila Pešlová

KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU DĚJINY UMĚNÍ /DUM/ Žák prokazuje zájem o předmět svou pozorností a aktivitou v hodině. Dle pokynů vyučujícího si vede přehledné zápisky v sešitě /A4/ V případě zadání domácího úkolu jej vypracuje zodpovědně a včas přinese ke kontrole. Celkového hodnocení tohoto předmětu se odvíjí od výsledků písemných testů, ústního zkoušení, vedení přehledných zápisků v sešitě /průběžná kontrola/, včasného odevzdávání domácích úkolů a vhodného chování v průběhu výuky.

KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU DĚJINY UMĚNÍ /DUM/ Žák prokazuje zájem o předmět svou pozorností a aktivitou v hodině. Dle pokynů vyučujícího si vede přehledné zápisky v sešitě /A4/ V případě zadání domácího úkolu jej vypracuje zodpovědně a včas přinese ke kontrole. Celkového hodnocení tohoto předmětu se odvíjí od výsledků písemných testů, ústního zkoušení, vedení přehledných zápisků v sešitě /průběžná kontrola/, včasného odevzdávání domácích úkolů a vhodného chování v průběhu výuky.

KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU DĚJINY UMĚNÍ /DUM/ Žák prokazuje zájem o předmět svou pozorností a aktivitou v hodině. Dle pokynů vyučujícího si vede přehledné zápisky v sešitě /A4/ V případě zadání domácího úkolu jej vypracuje zodpovědně a včas přinese ke kontrole. Celkového hodnocení tohoto předmětu se odvíjí od výsledků písemných testů, ústního zkoušení, vedení přehledných zápisků v sešitě /průběžná kontrola/, včasného odevzdávání domácích úkolů a vhodného chování v průběhu výuky. KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU VÝTVARNÉ VÝCHOVY /VV/ Žák prokazuje zájem o předmět svou pozorností a aktivitou v hodině. Připravuje se na výuku a nosí si zadané pomůcky v použitelném stavu. Dle pokynů vyučujícího si vede přehledné zápisky v sešitě /A5/ V případě zadání domácího úkolu jej vypracuje zodpovědně a včas přinese ke kontrole. Své pracovní místo udržuje v přijatelně čistém stavu a při odchodu je povinen si své místo pečlivě uklidit. Celkové hodnocení tohoto předmětu se odvíjí především od úrovně výtvarných prací /technické provedení, nápaditost apod./. Další složku hodnocení tvoří pravidelná příprava na výuku - nošení pomůcek, vedení sešitu, vhodné chování v průběhu hodiny a plnění zadaných úkolů.