Mgr. Veronika Pilařovíá

Vážení rodiče, milí žáci, během psaní testů a písemek není možné používat studijní materiály. Mgr. Veronika Pilařová

Český jazyk
– Pravidla hodnocení:
V hodinách ČJ je žák hodnocen s ohledem ke specifickým vzdělávacím potřebám a k celkové individualitě žáka.
V rámci klasifikace nesou významnou váhu čtvrtletní a pololetní prověrky (včetně diktátů a slohových prací). Dále se hodnotí pětiminutovky, písemné práce, ústní či písemné zkoušení, mluvní cvičení a také referáty.
Za samozřejmost jsou považovány pečlivé (a kompletní) zápisy v sešitech a domácí příprava na vyučování. Žáci by si měli vést čtenářský deník, kam průběžně zaznamenávají přečtené knihy dle vlastního výběru, ale i klasickou literaturu probíranou v hodinách. Výrazně se do hodnocení může promítnout také aktivita a snaha žáka v hodině.
– Pomůcky: učebnice mluvnice, čítanka, 3x sešit (malý linkovaný)
Dotazy rodičů budou zodpovězeny e-mailem nebo osobně po předchozí domluvě.