Mgr. Radek Pilc

Pravidla hodnocení z HV jsou (a budou) stejná jako ve školním roce 2017/2018, viz výše. R.Pilc

Pravidla hodnocení předmětu Hudební výchova, školní rok 2017/2018
1. Práce v hodině (pozornost, vnímavost, soustředěnost, nerušení)
2. Pololetní písemné opakování aneb "vyhraj si svoji známku" (písemné opakování důležitých a klíčových témat, žáci na něj budou dopředu upozorněni, pololetní písemce bude předcházet společné opakování)
3. Samostatný tvořivý úkol (bude se týkat některého z aktuálně probraných témat, půjde o tvořivou a kreativní činnost)
4. Kontrola sešitu (žáci si poctivě vedou sešit z HV, nosí ho na každou hodinu, dbají také na jeho estetiku)
5. Samostatná činnost (dobrovolná činnost, která vychází z vlastní iniciativy)

Největší vliv na konečnou známku na vysvědčení mají body 1-3. Body 4 a 5 známku ovlivňují "kosmeticky"

Konzultační hodiny mám každý všední den odpoledne v rámci Klubu mladých