PhDr. Olga Sklenářová

Kritéria hodnocení v předmětu Informatika a Počítačová grafika
- sleduje výuku a aktivně se jí zúčastňuje
- používá správnou terminologii
- správně a přehledně vypracovává úkoly
- výkonnostní posun
- elektronické a písemné testy

Způsob hodnocení v předmětech Informatika a Počítačová grafika
- hodnocení se skládá ze známek,výsledkem je průměrná známka
- pokud si žák některou známku opraví, tato známka nahradí původní známku
- pomůcky na vyučování-žák nepotřebuje žádné pomůcky. Doporučuji sešit A4 nebo A5.
- v případě dotazů mě můžete kontaktovat ve škole nebo prostřednictvím e-mailu:o.sklenarova@zsvodickova.cz

Chci vás dobře připravit do života. Proto potřebuji vědět, jak vykonávám svou práci. Je to i ve vašem zájmu. Z tohoto důvodu se vás ptám na vaše názory. Dotazník nemusíte podepisovat: týká se učitele, ne žáka.
Na následujících stránkách naleznete řadu vlastností a dovedností, podle kterých lze hodnotit učitele. Než zaškrtnete odpověď, přečtěte si pozorně jednotlivé vlastnosti. Pro každou otázku zaškrtněte pouze jednu z možností A, B, C nebo D. Pokud si odpovědí nejste úplně jisti, zaškrtněte tu odpověď, která vám připadá nepříhodnější.
Pokud byste chtěli ještě něco sdělit, napište sdělení na konec dotazníku. Buďte za každou cenu otevření a upřímní. Je to ve vašem zájmu.
Dotazník pro žáky