Mgr. Alena Škodová

5. 9. PODMÍNKY HODNOCENÍ V CHEMII:
- hodnotí se písemné testy - malé, opakovací
- samostatná práce v hodině bude hodnocena puntíky, za 5 puntíků bude jednička za práci v hodině
- hodnotí se laboratorní práce
- celkově bude přihlíženo k celkové přípravě na hodinu, práci během vyučování (např. ústním odpovědím)
- za pololetí si mohou žáci opravit dva testy (v rámci konzultačních hodin) - počítá se jim lepší známka; pokud bude více oprav, bude se počítat průměrná známka z původního testu a opravy
- pokud bude žák nemocný a nenapíše důležitý test, po dohodě se mnou si ho dopíše po doplnění učiva v konzultačních hodinách, pokud se na test nedostaví, bude hodnocený nedostatečnou
- konzultační hodiny žáci využívají nejen k opravám testů, ale i k ústním konzultacím - nepřítomnost, neporozumění učivu, konzultace jsou určeny i pro rodiče, a to po telefonické nebo e-mailové dohodě se mnou

5. 9. PODMÍNKY HODNOCENÍ V MATEMATICE:
- hodnotí se písemné testy - malé, opakovací, velké čtvrtletní (důležitá je při hodnocení váha známky, a to od 1 do 10, nejvyšší váha známky - 10)
-zadávání domácích úkolů (delší týdenní úkoly, krátké úkoly z hodiny na hodinu) - při nenošení dom. úkolů budou žáci zkoušeni u tabule, při určování výsledné známky z matematiky bude k dom. úkolům přihlíženo
- samostatná práce v hodině bude hodnocena puntíky, za 20 puntíků bude jednička za práci v hodině
- celkově bude přihlíženo k celkové přípravě na hodinu, práci během vyučování (např. ústním odpovědím)
- za pololetí si mohou žáci opravit dva testy (v rámci konzultačních hodin) - počítá se jim lepší známka; pokud bude více oprav, bude se počítat průměrná známka z původního testu a opravy
- pokud bude žák nemocný a nenapíše důležitý test, po dohodě se mnou si ho dopíše po doplnění učiva v konzultačních hodinách, pokud se na test nedostaví, bude hodnocený nedostatečnou
- konzultační hodiny žáci využívají nejen k opravám testů, ale i k ústním konzultacím - nepřítomnost, neporozumění učivu, konzultace jsou určeny i pro rodiče, a to po telefonické nebo e-mailové dohodě se mnou