Mgr. Markéta Smelikova

Kritéria hodnocení: zhruba jednou do měsíce provedeme krátký písemný test z češtiny, matematiky a angličtiny, shrnující probranou látku. Jeho výsledek bude mít rozhodující vliv na celkovou známku. Práce ve škole a průběžná domácí příprava by měly být zárukou dobrého výsledku a bude k nim v nerozhodných případech přihlédnuto. Pokud děti samostatně vytvářejí cokoli mimořádného (kniha, divadélko, skladba, model, ilustrace), bude to v daném předmětu zohledněno.