Mgr. Věra Warthová

ZEMĚPIS – 6. A – podmínky klasifikace
Budeme mít známky za testy, aktivity, projekty.
Součástí roku budou projekty.
Součástí klasifikace je i úplnost školního sešitu.

MATEMATIKA – podmínky klasifikace 6. B
Budeme psát minutovky, testy (cca 1 za 14 dní), čtvrtletní práce.
Domácí úkoly budou pravidelné, formou procvičení příkladů. Úkol bude zadaný v hodinách. Četnost a kvalita vypracovaných úkolů je součástí klasifikace. Při nenošení úkolů bude následovat zkoušení z daného tématického celku.
Za aktivitu v hodinách dostanou „puntíky“. Za 20 puntíků je 1 jako práce v hodinách.
Součástí klasifikace je i úplnost školního sešitu, pracovních listů.
Za pololetí je možné opravit si 3 testy v rámci konzultačních hodin.
Jednotlivé známky mají různou váhu. Minutovky, práce v hodinách, úkoly mají váhu 1; testy váhu 3 a čtvrtletní práce má váhu 4. Pro výpočet známky bude použit vážený průměr s příslušnými váhami.

11. 9. MATEMATIKA – podmínky klasifikace 7. C, 8. B, 9. B
Budeme psát minutovky, testy (cca 1 za 14 dní), čtvrtletní práce.
Domácí úkoly budou nepravidelné, formou procvičení příkladů. Úkol bude zadaný v hodinách. Četnost a kvalita vypracovaných úkolů je součástí klasifikace. Při nenošení úkolů bude následovat zkoušení z daného tématického celku.
Za aktivitu v hodinách dostanou „puntíky“. Za 20 puntíků je 1 jako práce v hodinách.
Součástí klasifikace je i úplnost školního sešitu, pracovních listů.
Za pololetí je možné opravit si 3 testy v rámci konzultačních hodin.
Jednotlivé známky mají různou váhu. Minutovky, práce v hodinách, úkoly mají váhu 1; testy váhu 3 a čtvrtletní práce má váhu 4. Pro výpočet známky bude použit vážený průměr s příslušnými váhami.

Informatika – podmínky klasifikace
- práce v hodinách
- vypracované a odevzdané zadané úkoly
- základní orientace v odborných termínech