Mgr. Dagmar Zelená

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KLASIFIKACE


Výchova ke zdraví - napsání všech testů, práce v hodině, vedení sešitů, plnění zadaných úkolů, nošení pomůcek, alespoň 65% docházka
Svět práce - napsání testů, práce v hodinách, vedení sešitů, nošení pomůcek, plnění zadaných úkolů, 65% docházka na předmět.
Volba povolání - cca 3 testy za pololetí, práce v hodinách, nošení pomůcek (sešity, pracovní listy), vedení sešitů, plnění případných domácích úkolů, alespoň 65% docházka (samozřejmě s respektováním dlouhodobé nemoci apod.). Součástí pololetní klasifikace bude domácí práce v rozsahu 1 - 2 A4 stran, téma bude upřesněno začátkem prosince, termín odevzdání polovina ledna 2019.